Дирекция “Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

ИмеТелефонЕ-мейл
Директор на дирекция0301/ 6 01 56
инж. Ваклин Топов
Главен счетоводител 0301/ 6 01 95
Илияна Чейрекова-Бадьокова
Главен юрисконсулт 0301/ 6 01 59
Таня Василева
Главен експерт "Човешки ресурси" 0301/ 6 01 81
Ема Миткова
Старши счетоводител 0301/ 6 01 82
Светла Славова
Главен експерт “Административно обслужване на населението” 0301/ 6 01 94
Велина Стаменова
Юрисконсулт 0301/ 6 01 58
Юрисконсулт 0301/ 6 01 58
Старши експерт “Информационно обслужване” 0301/ 6 01 96
Станимира Пашова
Главен специалист “Административно обслужване на населението” 0301/ 6 01 94
Мирела Стоянова
Старши експерт 0301/ 6 01 90
Емил Манчев