Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

ИмеТелефонЕ-мейл
Директор на дирекция инж. Момчил Караиванов0301/6 01 55
Отдел “Координация и административен контрол, и регионално развитие”
Началник отдел КАК и РР
Стефка Гарова 0301/6 01 53
Служител по сигурност на информацията
Георги Георгиев 0301/6 01 86
Главен експерт “Транспорт, образование и култура”
Димитър Кузманов 0301/6 01 64
Главен експерт “Туризъм, енергетика, социални дейности, заетост и безработица”
Елица Чавдарова 0301/6 01 57
Младши експерт „Екология, водоснабдяване, етнически и интеграционни въпроси”
Елисъвета Пеева 0301/6 01 64
Главен експерт “Регионално развитие”
Жасмина Бошнакова 0301/6 01 83
Главен експерт “Регионално развитие”
инж. Радка Тунева-Янчевска 0301/6 01 65
Старши експерт "Регионално развитие”
Александра Радкова 0301/6 01 92
Младши експерт "Регионално развитие” 0301/6 01 89
Нина Велинова
Отдел “Устройство на територията и държавна собственост”
Началник отдел 0301/6 01 60
Емил Миланов
Главен експерт 0301/6 01 62
инж. Денка Стоева
Главен експерт "Държавна собственост" 0301/6 01 61
Венцислав Хъмчев
Главен експерт "Държавна собственост" 0301/6 01 61
Нели Щерева
Старши експерт 0301/6 01 63
Димитър Петров
Старши експерт 0301/6 01 63
Лютвие Масуркова