Архив обявиЗаглавие
Добавена на
Изтекла на
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността юрисконсулт19 Юли 201731 Юли 2017
Списък на допуснати кандидати07 Юли 201713 Юли 2017
Обява за конкурс21 Юни 201704 Юли 2017
О Б Я В А на основание Заповед № АП-03-15-151 от 17.05.2017 г. на Областния управител на Област Смолян18 Май 201722 Юни 2017
Заповед за определяне на купувач09 Май 201719 Май 2017
ПОКАНА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН „РОДОПИ“(ОУТР). Пакетът документи е достъпен в секция «Документи».06 Февруари 201731 Март 2017
Съобщение за публично обявяване за изясняване на обществен интерес относно инвестиционно намерение за община Златоград 20 Декември 201605 Януари 2017
Съобщение за публично обявяване за изясняване на обществен интерес относно инвестиционно намерение за община Рудозем20 Декември 201605 Януари 2017
Съобщение за публично обявяване за изясняване на обществен интерес относно инвестиционно намерение за община Смолян20 Декември 201605 Януари 2017
Заповед относно спечелил търг24 Ноември 201624 Ноември 2016
Заповед, относно спечелил търг11 Май 201630 Май 2016
Обява за търг25 Март 201627 Април 2016
Резултати от писмен изпит за длъжността- Юрисконсулт07 Март 201608 Март 2016
Списък на допуснати кандидати за длъжността – Юрисконсулт 25 Февруари 201608 Март 2016
Обществено обсъждане на Подробни устройствени планове за обект “Проектиране и изграждане на граничен контролно-пропускателен пункт “Рудозем – Ксанти”24 Февруари 201631 Май 2016
Областна администрация Смолян обявява конкурс за длъжността – Юрисконсулт към дирекция “Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”08 Февруари 201622 Февруари 2016
Разрешение за строеж № 29 от 01.02.2016 г.04 Февруари 201604 Февруари 2016
Заповед за доброволно освобождаване на държавен имот - главна пътна комуникация Смолян17 Декември 201530 Януари 2016
Заповед за спечелил търга19 Май 201406 Юни 2014
Обява за търг31 Март 201430 Април 2014
Допълнение към покана за консултации25 Март 201429 Март 2014
Изтегли Декларация по чл. 65 и 66 от ИК25 Март 201429 Март 2014
Покана за консултации за определяне състав на РИК Смолян24 Март 201429 Март 2014
Публична покана, относно избор на изпълнител на обществена поръчка за УСЛУГА по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет: „Изпълнение на дейностите по осигуряване на информация и публичност по проект „Съвместна туристическа инициатива” с акроним JTI – TARGET по Програма за Европейско териториално сътрудничество „Гърция–България“ 2007–2013, Договор №. B2.12.01 / 20.03.2012 г.“. Пакетът от документи по същата може да бъде намерен в секция Стратегии и програми - Оперативна програма Европейско териториално сътрудничество "Гърция - България 2007-2013".19 Март 201427 Март 2014
Заповед за спечелил търг06 Февруари 201420 Февруари 2014
Заповед за определяне на наемател27 Януари 201410 Февруари 2014
Обява за търг за чайна08 Януари 201427 Януари 2014
Обява за търг за офис №41320 Декември 201322 Януари 2014
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я З А У Ч А С Т И Е В П Р О Ц Е Д У Р А З А В Ъ З Л А Г А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н А П О Р Ъ Ч К А З А У С Л У Г А П О Р Е Д А Н А Г Л А В А V О Т З О П - Ч Р Е З О Т К Р И Т А П Р О Ц Е Д У Р А С П Р И Л А Г А Н Е Н А О П Р О С Т Е Н И П Р А В И Л А, С П Р Е Д М Е Т: „Изработване на виртуална платформа за популяризиране и представяне на туристическия потенциал на партньорите по проект „Съвместна туристическа инициатива” с акроним JTI – TARGET по Програма за Европейско териториално сътрудничество „Гърция–България“ 2007–2013, Договор №. B2.12.01 / 20.03.2012 г.“.Пакетът от документи по същата може да бъде намерен в секция Стратегии и програми - Оперативна програма Европейско териториално сътрудничество "Гърция - България 2007-2013".20 Декември 201328 Февруари 2014
Производство по избор на изпълнител на обществена поръчка за УСЛУГА по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет: „Популяризиране на туристическия потенциал чрез организиране и провеждане на демонстрационен тур по проект „Съвместна туристическа инициатива” с акроним JTI – TARGET по Програма за Европейско териториално сътрудничество „Гърция–България“ 2007–2013, Договор №. B2.12.01 / 20.03.2012 г.“. Пакетът от документи по същата може да бъде намерен в секция Стратегии и програми - Оперативна програма Европейско териториално сътрудничество "Гърция - България 2007-2013".06 Ноември 201313 Ноември 2013
Списък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс11 Октомври 201319 Октомври 2013
Публична покана, относно избор на изпълнител за обществена поръчка по реда на Глава осма „а” от ЗОП – с предмет: „Доставка на гориво (бензиново гориво А 95 Н и дизелово гориво) за нуждите на автомобилния парк на Областна администрация – Смолян, чрез карти за безкасово плащане”. Пакетът от документи по същата, може да бъде намерен в секция Документи – ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ.08 Октомври 201318 Октомври 2013
Обява за търг за офис №41226 Септември 201330 Септември 2013
Обява за конкурс24 Септември 201305 Октомври 2013
Производство по избор на изпълнител на обществена поръчка за УСЛУГА по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет: „Организиране и провеждане на пътуване и настаняване по проект „Съвместна туристическа инициатива” с акроним JTI – TARGET по Програма за Европейско териториално сътрудничество „Гърция–България“ 2007–2013, Договор №. B2.12.01 / 20.03.2012 г.“. Пакетът от документи по същата може да бъде намерен в секция Стратегии и програми - Оперативна програма Европейско териториално сътрудничество "Гърция - България 2007-2013".19 Септември 201327 Септември 2013
Публична покана, относно избор на изпълнител на обществена поръчка за УСЛУГА по реда на Глава осма „а” от ЗОП, с предмет: „Организиране и провеждане на обучения за професионалисти по проект „Съвместна туристическа инициатива” с акроним JTI – TARGET по Програма за Европейско териториално сътрудничество „Гърция–България“ 2007–2013, Договор №. B2.12.01 / 20.03.2012 г.“ Пакетът от документи по същата може да бъде намерен в секция Стратегии и програми - Оперативна програма Европейско териториално сътрудничество "Гърция - България 2007-2013".25 Юли 201302 Август 2013
Покана, относно избор на изпълнител на обществена поръчка за услуга по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет: „Изследване на пограничния транспортен трафик на територията на Република България“ по проект „Подобрена достъпност на трансграничните пътища с цел интегриране на Югоизточна Европа" с акроним ACROSSEE, по Оперативна програма за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа 2007 - 2013". Пакетът от документи по същата, може да бъде намерен в секция Документи – ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ.08 Май 201316 Май 2013
Производство по избор на изпълнител на обществена поръчка за ДОСТАВКА по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет:„СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОПОЙНТ СИСТЕМА ЗА ВЪНШНА УПОТРЕБА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СМОЛЯН” по проект JTI-TARGET. Пакетът от документи по същата може да бъде намерен в секция Стратегии и програми -Оперативна програма Европейско териториално сътрудничество "Гърция - България 2007-2013".15 Април 201323 Април 2013
Консултации за състав на РИК - Смолян за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.19 Ноември 201223 Ноември 2012
Обществена поръчка за „УСЛУГА” с наименование: „Разработване, отпечатване и издаване на информационни и рекламни материали по проект „Устойчив Модел на Развитие за Зелените Планински Зони”- GREEN MOUNTAIN. Пакетът от документи по същата може да бъде намерен в секция Документи – ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ.29 Октомври 201206 Ноември 2012
Обява за търг17 Октомври 201215 Ноември 2012
Списък на допуснати кандидати05 Октомври 201211 Октомври 2012
Обществена поръчка за услуга: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и осигуряване на автомобилен и автобусен транспорт при пътувания в страната и чужбина свързани с изпълнението на дейностите по проект „Хората в администрацията-ключ към европейско сътрудничество” . Пакетът от документи по същата може да бъде намерен в секция Проекти – Настоящи проекти.28 Септември 201205 Октомври 2012
Обществена поръчка за услуга: „Организиране и провеждане на фестивали на изкуството и културата в област Смолян” по проект JTI-TARGET. Пакетът от документи по същата може да бъде намерен в секция Стратегии и програми -Оперативна програма Европейско териториално сътрудничество "Гърция - България 2007-2013".28 Септември 201205 Октомври 2012
Обява за конкурс18 Септември 201228 Септември 2012
Резултати от конкурс12 Септември 201219 Септември 2012
Резултати от първи етап на конкурс04 Септември 201205 Септември 2012
Обява за търг за офис №429 Август 201227 Септември 2012
Заповед на Областен управител за спечелил търга15 Август 201228 Август 2012
Списък на допуснати кандидати10 Август 201217 Август 2012
Обществена поръчка за услуга: „Информационно обезпечаване и планиране на развитието на туризма в област Смолян” ПО ПРОЕКТ JTI-TARGET. Пакетът от документи по същата може да бъде намерен в секция Стратегии и програми -Оперативна програма Европейско териториално сътрудничество "Гърция - България 2007-2013"25 Юли 201221 Септември 2012
Обява за конкурс24 Юли 201203 Август 2012
Обява за търг11 Юли 201209 Август 2012
Заповед на Областен управител за спечелил търг15 Юни 201229 Юни 2012
Обява за търг23 Май 201221 Юни 2012
Обява за търг11 Май 201212 Юни 2012
Резултати от конкурс16 Март 201221 Март 2012
Резултати от конкурс13 Март 201216 Март 2012
Списък на допуснати до интервю за длъжност "Младши юрисконсулт"09 Март 201214 Март 2012
Списък за интервю07 Март 201209 Март 2012
Списък на допуснати кандидати28 Февруари 201205 Март 2012
Обществена поръчка за услуга : „СЪЗДАВАНЕ НА СИСТЕМА ОТ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕРМИНАЛНИ УСТРОЙСТВА” ПО ПРОЕКТ CONNECTION. Пакетът от документи по същата може да бъде намерен в секция Стратегии и програми -Оперативна програма Европейско териториално сътрудничество "Гърция - България 2007-2013" 24 Февруари 201224 Май 2012
Списък на допуснати кандидати13 Февруари 201228 Февруари 2012
Покана до "СТАР МОТОРС" ЕООД13 Февруари 201215 Февруари 2012
Обява за конкурс09 Февруари 201219 Февруари 2012
Заповед на Областен управител за спечелил търга 01 Февруари 201214 Февруари 2012
Заповед на Областен управител за спечелил търга 01 Февруари 201214 Февруари 2012
Заповед на Областен управител за спечелил търг01 Февруари 201214 Февруари 2012
Обява за конкурс26 Януари 201205 Февруари 2012
Обществена поръчка за услуга : СЪЗДАВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА РАННО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ГОРСКИ ПОЖАРИ ПО ПРОЕКТ REPORT. Пакетът от документи по същата може да бъде намерен в секция Стратегии и програми -Оперативна програма Европейско териториално сътрудничество "Гърция - България 2007-2013" 26 Януари 201226 Април 2012
Обява за конкурс06 Януари 201219 Януари 2012
Обществена поръчка за услуга : ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОГРАМНИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН ПО ПРОЕКТ CONNECTION. Пакетът от документи по същата може да бъде намерен в секция Стратегии и програми -Оперативна програма Европейско териториално сътрудничество "Гърция - България 2007-2013" 03 Януари 201201 Февруари 2012
Обява за търг29 Декември 201129 Януари 2012
Обява за търг29 Декември 201129 Януари 2012
Обява за търг29 Декември 201129 Януари 2012
Обява за търг за учредяване на право на строеж23 Ноември 201128 Декември 2011
Обществена поръчка за доставка на автомобили по проект REPORT. Пакетът от документи по същата може да бъде намерен в секция Стратегии и програми -Оперативна програма Европейско териториално сътрудничество "Гърция - България 2007-2013" 11 Ноември 201123 Декември 2011
Обява за търг09 Ноември 201108 Декември 2011
Заповед на Областен управител за спечелил търг24 Октомври 201131 Октомври 2011
Обява за търг за офис29 Септември 201117 Октомври 2011
Заповед на Областен управител спечелил търга 29 Юли 201112 Август 2011
Обява за търг за офис №722 Юни 201126 Юли 2011
Обява за търг за офис №615 Юни 201104 Юли 2011
Обява за офис №10131 Май 201103 Юли 2011
Обява за офис №131 Май 201103 Юли 2011
Обява за офис №10231 Май 201103 Юли 2011
Покана за правен консултант ETC REPORT10 Май 201125 Май 2011
Покана за правен консултант ETC CONNECTION10 Май 201125 Май 2011
Покана за ръководител на проект ETC REPORT21 Април 201120 Май 2011
Покана за финансов мениджър ETC REPORT21 Април 201120 Май 2011
Покана за технически сътрудник ETC REPORT21 Април 201120 Май 2011
Покана за ръководител на проект ETC CONNECTION21 Април 201120 Май 2011
Покана за финансов мениджър ETC CONNECTION21 Април 201120 Май 2011
Покана за технически сътрудник ETC CONNECTION21 Април 201120 Май 2011