Обществени поръчки - АРХИВ


Д о к у м е н т а ц и я з а у ч а с т и е в пр о ц е д у р а з а в ъ з л а г а н е н а о б щ е с т в е н а п о р ъ ч к а за у с л у г а п о р е д а н а г л а в а V о т З О П -
чр е з о т к р и т а п р о ц е д у р а с п р и л а г а н е н а оп р о с т е н и п р а в и л а, с п р е д м е т:

„Изработване на виртуална платформа за популяризиране и представяне на туристическия потенциал на партньорите по проект „съвместна туристическа инициатива” с акроним JTI – TARGET по Програма за Европейско териториално сътрудничество „Гърция–България“ 2007–2013, Договор №. B2.12.01 / 20.03.2012 г.“
Изтегли 01._Zaglavna__stranica.doc
Изтегли 3_2_1_0_02._Sadarjanie.doc
Изтегли 03._Tom1.doc
Изтегли 04._Kniga_1.doc
Изтегли 0_05._Reshenie.pdf
Изтегли 06._Книга__II.doc
Изтегли 0_07._Obqvlenie.pdf
Изтегли 08._Tom2.doc
Изтегли 09._Kniga1.doc
Изтегли 10._Opisanie-uslugi.doc
Изтегли 11._Kniga_II.doc
Изтегли 0_12._Tehnichesko_zadanie.doc
Изтегли 0_13._Kniga_III.doc
Изтегли 0_14._Ukazania_kam_uchastnicite.doc
Изтегли 3_2_1_0_15._Kniga_IV.doc
Изтегли 16._Metodika_za_ocenka_na_ofertite.doc
Изтегли 3_2_1_0_17._Kniga_V.doc
Изтегли 3_2_1_0_18.1._Oferta.doc
Изтегли 1_0_18.2._Tehnicheska_oferta.doc
Изтегли 18.3.Cenova_oferta.doc
Изтегли 18.4._Declaracia_za_izpolzvane_na_podizpalnitel.doc
Изтегли 18.5._Deklaracia_ot_podizplanitel.doc
Изтегли 18.6._Deklaracia_za_lipsa_na_obstoiatelstva_po_ul.47,_al.1,_t.1,_al.2,_t.2_i_5_i_al.5,_t.1_ot_ZOP.doc
Изтегли 18.7._Deklaracia_za_lipsa_na_obstoiatelstva_po__cl.47,_al.1,_t.2_i_3,_al.2,_t.1,_2a,_3_i_4_и_al.5,_t.2_ot_ZOP.doc
Изтегли 18.8._Deklaracia_za_uslovia.doc
Изтегли 18.9._Deklaracia_za_priemane_na_usloviata_v_proekta_na_dogovor.doc
Изтегли 18.10._Deklaracia,_che_sa_spazeni_iziskvaniata_za_zakrila_na_zaetostta,_minimalna_cena_na_truda.doc
Изтегли 18.11._Informacia_oborot.doc
Изтегли 18.12._Spisak_na_osnovnite_dogovori.doc
Изтегли 18.13._Spisak_na_ekspertite.doc
Изтегли 18.14._CV.doc
Изтегли 18.15._Deklaracia_za_angajiranost.doc
Изтегли 19._Kniga_VI.doc
Изтегли 20._Proekt_na_dogovor.doc

Публична покана, относно избор на изпълнител за обществена поръчка по реда на Глава осма „а” от ЗОП – с предмет: „Доставка на гориво (бензиново гориво А 95 Н и дизелово гориво) за нуждите на автомобилния парк на Областна администрация – Смолян, чрез карти за безкасово плащане”.

Изтегли 2_1_0_publichna_pokana.pdf
Изтегли nachalna_stranica0077.pdf
Изтегли Prilojenie1_Ukazaniq.doc
Изтегли Prilojenie2_Metodika_za_ocenka.doc
Изтегли Obrazec_1_Administrativni_svedeniq.doc
Изтегли Obrazec_2_Spisyk_benzinostancii.doc
Изтегли Obrazec_3_Deklaraciq_otnosno_polzvane_na_podizpylnitel.doc
Изтегли Obrazec_4_Deklaraciq_ot_podizpylnitel.doc
Изтегли Obrazec_5_Tehnicheska_oferta.doc
Изтегли Obrazec_6_Cenova_oferta.doc
Изтегли Obrazec_7_Proekt_na_dogovor.doc
Изтегли Obrazec_8_Priemane_na_proekta_na_dogovor.doc