Интегрирана информационна система на държавната администрация


Уеб базирани бюлетини по проект „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност”:


Брой 1


Брой 2


Брой 3


Брой 4


Брой 5


Брой 6


Брой 7


Брой 8


Брой 9


Брой 10