News

Регионалният съвет обсъди ключови въпроси за развитието на Южен централен район

30 March 2017, 11 read(s)

Под председателството на областния управител инж.Момчил Караиванов се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район. Присъстваха представители на министерства, представители на областните администрации на областите Смолян, Пловдив, Пазарджик, Кърджали и Хасково, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикатите, както и представители на академичните среди. Инж. Караиванов откри заседанието и приветства присъстващите. Той изказа благодарности към членовете за оказаната подкрепа относно искане за допълнителна финансова помощ за НАО „Рожен” на последното заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, проведено в гр. Хисаря на 09 и 10 септември 2016 г., след което предостави думата на проф. Евгени Семков от...

Заповед на Областен управител за връщане на Решение №7/09.03.2017г. на Общински съвет – Девин

28 March 2017, 23 read(s)

Изтегли заповед № АП-03-14-76 от тук.

Туристически район „Родопи” ще бъде учреден официално на 30 март

28 March 2017, 47 read(s)

На 30 март 2017 година от 13:00 часа в киносалона на Областна администрация Смолян ще се проведе заседание за учредяване на туристически район „Родопи“, който е първият от деветте туристически района в страната, дефинирани с промените в Закона за туризма. В него попадат 27 общини, от областите Смолян, Пазарджик, Кърджали, Пловдив и Хасково. За седалище на бъдещата Организация за управление на района е определен гр. Смолян. Гости на учредителното заседание от Регион Източна Македония и Тракия ще бъдат г-н Костантинос Антониадис – заместник-областен управител, отговаряш по туристическите въпроси, и д-р Спиридон Арсениоу – експерт по Европейски проекти.

Регионалният съвет за развитие на Южен централен район ще заседава в Смолян на 30 март

27 March 2017, 47 read(s)

На 30 март 2017 г. в Областна администрация - Смолян ще се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район под председателството на г-н Момчил Караиванов, Вр. и. д. Областен управител на област Смолян. На него ще присъстват представители на министерства, областните управители на областите Пловдив, Пазарджик, Кърджали и Хасково, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикатите, както и представители на академичните среди. На заседанието ще бъдат актуализирани представителите на Съвета в Комитетите за наблюдение на оперативните програми за периода 2014 – 2020 г. Представител от Института за пазарна икономика ще запознае членовете на Регионалния съвет за развитие с „Регионални профили 2016 г.“, като акцентът ще бъде върху Южен...

Списък за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

16 March 2017, 78 read(s)

Изтегли СПИСЪК>

Областният управител подкрепя Националната кампания „Великден за всеки” – „Дари празник на баба и дядо”

15 March 2017, 74 read(s)

В знак на съпричастност към възрастните хора в неравностойно положение, областният управител инж.Момчил Караиванов подкрепя Националната кампания „Великден за всеки” – „Дари празник на баба и дядо”, която се организира под патронажа на омбудсмана на Република България. Всеки, който има желание и възможност, може да дари както парични средства, така и хранителни продукти, които ще бъдат раздадени от доброволци на възрастни хора в седмицата преди големия Християнски празник – Великден. Събраните парични средства ще бъдат раздадени по предварително уточнени поименни списъци, предоставени от НОИ, под формата на ваучери за храна на стойност от 20 лева. Повече информация за Националната кампания „Великден за всеки” – „Дари празник на баба...

Областната комисия по заетост съгласува и одобри Методиката за оценка на подадените предложения по Регионалната програма за заетост

14 March 2017, 86 read(s)

Днес се проведе заседание на Областната комисия по заетост във връзка с разработване на Регионална програма за заетост за изпълнение през 2017 година. Срещата беше открита и ръководена от заместник-областният управител Илия Годев и експертът от Областна администрация Смолян Елица Чавдарова. Съгласно Решение на Министерски съвет № 82 от 26.01.2017 г., и на основание чл. 25 а от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, Министерството на труда и социалната политика стартира процедурата по разработване и утвърждаване на регионалните програми за заетост и обучение. С въведените промени в Закона за насърчаване на заетостта от 2015 г., се предвижда реализирането на една регионална програма за всяка административна област, на основата на предложения от областната и общинските администрации. Законът дава възможност,...

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

07 March 2017, 101 read(s)

Уважаеми дами, майки и съпруги, Приемете моите най-искрени поздравления по случай Осми март – Международния ден на жената! Този ден е отреден за вашия празник, но вие заслужавате специално отношение не само на Осми март! Ежедневните усилия, които полагате за професионалното си развитие, в поддържане на домакинствата си, и най-благородното дело – даряването на живот, отглеждането и възпитаването на децата, всичко това буди уважение и възхищение! Вашата обич и майчина всеотдайност, едновременно с това трудолюбие, професионализъм, компетентност, силна воля са качества, които доказват, че вие сте символ не само на нежността и красотата...

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

02 March 2017, 136 read(s)

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН, Щастлив съм да ви поздравя по случай честването на 139 години от Освобождението на България! На 3 март 1978 година България възстановява своята държавност, а българският народ получава така жадуваната свобода след близо петвековно подтисничество. Освобождението не е дошло даром, то е извоювано, за него са пролели кръвта си поколения българи, ръководени единствено от любов към род и родина. Трети март символизира осъществяването на националните идеали чрез общата воля за свобода и обединение на българския народ. Нека с чувство на национална гордост на този ден преклоним...

Проведе се заседание на Областния съвет за устойчиво енергийно развитие

23 Februray 2017, 145 read(s)

Днес се проведе заседание на Областния съвет за устойчиво енергийно развитие на област Смолян. Заседанието беше ръководено от заместник-областният управител Илия Годев. Участваха инж. Петя Нешева - Регионален представител на Агенция за устойчиво енергийно развитие – Пловдив, Жасмина Бошнакова – главен експерт „Регионално развитие”, Люба Тодорова – юрист и инж.Костадин Капитанов – експерти в Областна администрация Смолян, Николай Славов - ТСБ-ЮГ Смолян, Павлина Димчевска - РИОСВ-Смолян, инж.Гавраил Даракчиев – председател на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, арх.Христо Караянков – председател на Камарата на архитектите, експерти от общините в област Смолян. Инж.Петя Нешева представи задълженията по Закона за енергийна ефективност, Закона за енергията от възобновяеми източници, измененията и допълненията по тези...

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151