Новини

Комисията по заетостта обсъди и прие Предложението за план-прием в област Смолян за учебната 2017/2018 година

15 Февруари 2017, 258 прочита

Заместник-областният управител Тодор Бозуков откри и ръководи заседание на Комисията по заетостта във връзка с обсъждането и приемането на Предложението за държавен план-прием за учебната 2017/2018 година. Той запозна участниците с дневния ред на заседанието и предостави възможността на Иван Муцевски – началник на Регионалното управление на образованието-Смолян и инж. Нина Алексиева – експерт от РУО-Смолян да представят Доклад-анализ за осъществения държавен прием в област Смолян през учебната 2016/2017 година и Предложение за държавен план-прием за учебната 2017/2018 година. Доклад-анализът на РУО-Смолян показва, че държавният прием в област Смолян през учебната 2016/2017 година е реализиран на 81% при реализация на около 70% в национален план. Това е едно своеобразно доказателство, че както за настоящата, така и за 2017/2018 учебна...

70 млн.лв. по ОП„Околна среда 2014-2020 г.” ще бъдат инвестирани през 2017-та година във ВиК системите на област Смолян

14 Февруари 2017, 252 прочита

Съгласно решение на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, по Приоритетна ос 1 „Води” е одобрен Регионален инвестиционен проект за обособената територия на „ВиК” ЕООД Смолян. Той е включен в Индикативната годишна работна програма за 2017-та. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 70 млн. лева, които ще бъдат инвестирани в следните дейности:  Проектиране, изграждане, рехабилитация, реконструкция на съоръжения за пречистване на отпадъчните води, вкл. съоръжения за третиране на утайки;  Проектиране, изграждане, реконструкция, рехабилитация или подмяна на канализационни мрежи и съоръжения към или от ПСОВ с цел осигуряване на екологично-съобразни и икономически ефективно функциониране на ВиК системите;  Проектиране, изграждане, реконструкция, рехабилитация на водоснабдителни мрежи и съоръжения, вкл. ПСПВ;  Проектиране, изграждане на съпътстваща...

Заповед на Областен управител за връщане на Решение №313/30.01.2017г. в частта му на т.16 на Общински съвет – Доспат

10 Февруари 2017, 290 прочита

Изтегли заповед от тук.

Областният управител призова членовете на РИК да организират изборите по един безупречен и безпристрастен начин

03 Февруари 2017, 322 прочита

На основание разпоредбата в Изборния кодекс, областният управител Недялко Славов днес свика първото заседание на Районна избирателна комисия-Смолян и връчи печата на председателя й Ангел Безергянов. „Пожелавам ви успешна, ползотворна, и най-важното безпристрастна работа в организирането и провеждането на парламентарните избори, насрочени за 26 март 2017 година. Декларирам готовността, моята, на политическия кабинет и на цялата областна администрация, за всякаква организационна, методическа и техническа помощ. Призовавам всички членове да загърбят политическите си пристрастия и заедно да организираме изборите по един безупречен и прозрачен начин, което считам, че е най-важната ни задача.”, в заключение Славов призова комисията да осигурява публичност и прозрачност в работата си. Ангел Безергянов благодари на областния управител Недялко Славов, заместник-областния управител Тодор Бозуков...

С Решение № 4178-НС на ЦИК от 01.02.2017г., Областният управител свиква Първо заседание на РИК в петък, 03.02.2017г., от 11:00 часа в зала 201 на Областна администрация Смолян.

02 Февруари 2017, 290 прочита

Изтегли РЕШЕНИЕ на ЦИК >

Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие е отворена за предложения и допълнения

31 Януари 2017, 324 прочита

Заместник-областният управител Андриян Петров откри и ръководи заседание на комисията за разработване на областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Смолян. Участваха Мария Семерджиева – директор на РЦПППО-Смолян, д-р Мими Кубатева – директор на РЗИ-Смолян, Петя Пампорова – директор на РДСП-Смолян, експерти от РУО-Смолян, ОДМВР-Смолян, Областна администрация Смолян, кметове и експерти от общините. Разработването на тази Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците е нормативно регламентирано в чл. 196 на Закона за предучилищното и училищното образование. Тя включва анализ и оценка на нуждите от подкрепа, описание на предизвикателствата, стратегически цели и необходимите дейности в областта...

Областният управител предлага да се създаде общ план между институциите за противопоставяне на разпространението и употребата на наркотици в региона

30 Януари 2017, 283 прочита

Областният управител Недялко Славов и заместникът му Андриян Петров обсъдиха проблема с използването на наркотици сред младите хора в област Смолян с представители на заинтересовани институции в рамките на провелата се днес работна среща. Участваха Момчил Николов – секретар на община Смолян, ст.комисар Николай Димов – директор на ОДМВР-Смолян, Иван Муцевски – началник на РУО-Смолян, д-р Мими Кубатева – директор на РЗИ-Смолян, Мария Делева – директор на Областна структура на БЧК-Смолян, Мария Славчева – представител на Общинския съвет по наркотичните вещества в Смолян. Срещата се проведе по инициатива на областния управител във връзка с тревожни данни за намаляване възрастовата граница на лицата, употребяващи наркотични и психоактивни вещества в региона, въз основа на данни от проведено...

Във връзка с провеждане на предсрочни парламентарни избори на 26 март 2017 година, Областният управител определи консултациите за състава на РИК-Смолян да се проведат в неделя, на 29 януари 2017 година, от 11:00 часа в зала 201 на Областна администрация

27 Януари 2017, 314 прочита

Изтегли ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВ НА РИК-СМОЛЯН> Изтегли ДЕКЛАРАЦИЯ от лицата, предложени за членове на РИК>

Обсъдиха се финалните действия преди учредяването на ТР „Родопи”

24 Януари 2017, 270 прочита

Областният управител Недялко Славов откри и води втората от поредица планирани срещи по места, които след обнародването на Заповед на Министъра на туризма за откриване на процедура, Учредителният комитет провежда във всички административно представени области, влизащи в териториалния обхват на бъдещата Организация за управление. В рамките на Туристическия район „Родопи” са включени 28 общини, от областите Смолян, Пазарджик, Кърджали, Пловдив и Хасково, като на територията на област Пазарджик попадат: Батак, Брацигово, Велинград, Ракитово, и Сърница. За седалище на бъдещата Организация за управление на района е определен гр. Смолян. В срещата участваха областният управител Недялко Славов, заместник-областният управител Тодор Бозуков, кметове, представители на общини, председатели на общински съвети, експерти от областна и общинските администрации, както и представители на туристическите сдружения,...

Областната управа търси възможности Родопската култура да бъде вписана в проявите, свързани с Пловдив – Европейска столица на културата през 2019-та година

24 Януари 2017, 282 прочита

Областният управител Недялко Славов приветства членовете на Областния съвет по култура и ръководи заседанието, което се проведе днес. Той изказа специални благодарности към Станислава Ташева и Светлана Куюмджиева от Фондация „Пловдив заедно 2019”, ангажирана с осъществяването на инициативите, свързани с Пловдив – Европейска столица на културата през 2019-та година, че са се отзовали на поканата му. Славов обясни основната идея за сътрудничество: „Да търсим допирни точки, да търсим възможностите Родопската култура, местният фолклор, културните богатства на региона да бъдат вписани в многобройните прояви, свързани с Пловдив – Европейска столица на културата през 2019-та година. Ние установихме първоначален контакт преди няколко месеца с кмета на община Пловдив, с ръководителите на фондацията и още тогава ги...

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158