Новини

Областният управител инж. Димитър Кръстанов проведе работна среща с кметове от община Смолян

08 Октомври 2013, 1267 прочита

На 7 октомври 2013 г. областният управител инж. Димитър Кръстанов проведе работна среща с част от избираемите кметове от община Смолян. Участие в срещата взеха кметовете на с. Широка лъка, с. Виево, с. Кутела, с. Могилица, с. Петково, с. Смилян. На работната среща бяха обсъдени актуални проблеми засягащи отделните населени места. Като проблем в работата си някои от кметовете посочиха разработването на проекти за усвояване на средства от еврофондовете, като те поискаха съдействие от Областния управител при тяхната подготовка. Те поискаха и възможност за удължаване на програмите за осигуряване на временна трудова заетост, тъй като през зимния период селата имат най-голяма нужда от тях. Областният управител инж. Димитър Кръстанов изслуша внимателно всички присъстващи. От своя страна той заяви, че относно Програмата...

Областният управител инж. Димитър Кръстанов бе официален гост при откриването на новата академична учебна година във ВСУ „Черноризец Храбър”- филиал Смолян

07 Октомври 2013, 1286 прочита

По повод тържественото откриване на новата академична учебна година във ВСУ „Черноризец Храбър”- филиал Смолян, областният управител инж. Димитър Кръстанов връчи поздравителен адрес до ръководството на висшето учебно заведение. В поздравителния адрес инж. Кръстанов изразява своята почит и уважение към ръководството и всички преподаватели като им пожелава здраве и всеотдайност в осъществяването на тяхната общественополезна мисия. В поздравителния адрес следват пожелания към всички студенти: „Скъпи студенти, бъдете здрави, одухотворени и силни! Съхранете младежкия си оптимизъм и системно усвоявайте нови знания и умения, за да откривате ден след ден необятния свят на науката”.

Областният управител инж. Димитър Кръстанов поздрави жителите на Девин по случай празника на града

07 Октомври 2013, 1272 прочита

Областният управител инж. Димитър Кръстанов поздрави жителите на Девин по случай празника на града. В поздравителния адрес инж. Кръстанов отправи своите благопожелания към хората от населеното място: "Приемете моите искрени поздрави по случай традиционния празник на града! Това е празник, чрез който се съхранява широтата на душевността и богатството на нравствените ценности, запазили се в дни на радост и скръб, на надежда и отчаяние, на труд и познание. Нека бъдем достойни пазители и продължители на традициите и изконните български добродетели, единни и мъдри при решаване на проблемите на общината. Нека със съвместни усилия община Девин да продължи да се развива като привлекателно място за живот, работа и отдих!”. Поздравителния адрес завършва с пожелания за здраве, оптимизъм и благополучие.

Областният управител на Смолян участва в Национална конференция

07 Октомври 2013, 1222 прочита

На 4 октомври 2013г. в Международен панаир - Пловдив се проведе Национална конференция "Регионални стратегии за индустриално и аграрно преструктуриране", организирана от Федерацията на техническите съюзи, Съюзът на икономистите в България и Европейският колеж по икономика и управление - Пловдив. При засилен интерес Областният управител на Смолян инж. Димитър Кръстанов взе участие в конференцията и представи предприетите действия за осигуряване на насочена политика към Смолянска област през следващият планов период 2014–2020 г. Областният управител представи и покриването на всички изисквания на Европейските регламенти за прилагане на Водено от общността местно развитие от нашата област, както и предстоящите дейности и предизвикателства за успешно прилагане на пилотният модел на територията на област Смолян. На срещата бе предложен проект на...

Експерти от Областна администрация-Смолян участваха във втората работна среща по проект ACROSSEE

07 Октомври 2013, 1297 прочита

В периода 1 – 2 октомври 2013 г. в Тирана (Албания) се проведе втората работна среща по проект „Подобрена достъпност на трансграничните пътища с цел интегриране на Югоизточна Европа”, с Акроним: ACROSSEE. На срещата се обсъди работата по Пакети 4 и 5 по проекта – резултатите от анализа за развитие на транспортната инфраструктура в страните от Югоизточна Европа и работата по изготвяне на транспортния модел. Финансирането на проекта е по Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 – 2013”, приоритетна ос 3: Подобряване на достъпността. Водещ партньор е Централна Европейска Инициатива – Италия. Общият бюджет на проекта е 3 025 246. 64 евро, а бюджетът на Областна администрация- Смолян е 120 000 евро. Проектът официално стартира на 1 октомври 2012 г....

Поздравление на Областният управител инж. Димитър Кръстанов по случай 1 октомври-Международен ден на възрастните хора

01 Октомври 2013, 1533 прочита

По случай 1 октомври-Международен ден на възрастните хора, Областният управител на Смолян инж. Димитър Кръстанов поздравява всички хора от третата възраст: „Уважаеми дами и господа, Приемете моите най-сърдечни благопожелания до всички Вас по повод Международния ден на възрастните хора! С притежаваните от Вас достойнства на човешката личност Вие сте пример за трудолюбие, честност и отговорност за младите поколения. Бъдете все така горди и с борбен дух преодолявайте трудностите в живота. Пожелавам Ви здраве на Вас и вашите семейства. Нека тяхната обич и признателност изпълват дните Ви с радост и щастие. Честит празник!” ...

Областният управител инж. Димитър Кръстанов проведе работна среща с екип от Министерски съвет във връзка с пилотния проект за многофондово финансиране на област Смолян

27 Септември 2013, 1384 прочита

На 26.09.2013 г. Областният управител на Смолян инж. Димитър Кръстанов взе участие в работна среща с екип на Министерския съвет, отговарящ за разработване на Споразумението за партньорство между ЕС и Република България, очертаващо помощта по Общата стратегическа рамка и по програмите, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за периода 2014-2020г. На срещата бяха обсъдени предстоящите стъпки във връзка с включването на област Смолян в проекта като пилотна територия за прилагането на подхода Водено от общността местно развитие (ВОМР). Едновременно с това бе обсъдена и необходимостта от допълнителна яснота по отношение на включването на подхода в област Смолян в оперативните програми и възможен механизъм за бъдещи действия и задачи.

Областният управител инж. Димитър Кръстанов обсъди на работна среща подготовката за изграждането на каскада „Горна Арда”

25 Септември 2013, 1281 прочита

На 24.09.2013г. в Областна администрация-Смолян се проведе работна среща на Областния управител инж. Димитър Кръстанов с председателя на Управителния съвет на „Хидроенергийна компания Горна Арда” г-н Вернер Казагранде. На срещата бяха обсъдени редица въпроси, свързани с подготовката за изграждането на каскада „Горна Арда”, като и от двете страни беше заявена готовност за активно и плодотворно сътрудничество и взаимодействие. Инж. Кръстанов и г-н Казагранде се договориха за редовни бъдещи срещи за своевременно поставяне и обсъждане на въпроси, свързани с този мащабен и важен за Родопите проект.

Област Смолян отговаря на всички изисквания за многофондово финансиране

24 Септември 2013, 1390 прочита

Във връзка с проведената днес работна среща-семинар по проект “GREEN MOUNTAIN” в Областна администрация- Смолян, стана ясно, че Смолянска област отговаря на всички изисквания за многофондово финансиране. Срещата бе открита от Областният управител инж. Димитър Кръстанов. Той направи кратка презентация на извършените по проекта действия, които напълно обективно обуславят наличието на всички предпоставки за осъществяване на пилотния модел за реализация на интегриран териториален подход чрез инструмента Водено от общността местно развитие (ВОМР). Беше отчетен факта, че на този етап само Смолянска област отговаря на всички изисквания, съгласно чл. 28 и 29 от проекта на Общия регламент, свързани с планирането и прилагането на ВОМР. Инж. Момчил Караиванов, директор на дирекция „АКРРДС” в Областна администрация-Смолян, представи напредъка по...

Областният управител на Смолян отправи поздравителна телеграма за успеха на маратонецът Руско Кадиев

24 Септември 2013, 1375 прочита

Областният управител на Смолян инж. Димитър Кръстанов отправи поздравителна телеграма за постигнатият успех на маратонецът и смолянчанин Руско Кадиев. Пожеланията са за здраве, упоритост и спортно дълголетие, което да остане като вдъхновяващ пример за младите спортисти.

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158