Новини

Прие се Областната стратегия за интегриране на ромите в област Смолян /2012-2020 г./

01 Март 2013, 1587 прочита

Прие се Стратегия за интегриране на ромите в област Смолян /2012-2020 г./. Това стана на заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, което се проведе на 28.02.2013 г., в зала 201 на Областната администрация. В него участие взеха представители на регионални, държавни и общински институции, неправителствени организации и др. Форумът бе воден от зам.-областният управител инж. Чавдар Фурлански –заместник председател ОССЕИВ. Стратегията се прие в изпълнение на целите, поставени от Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите /2012-2020 г./. В нея са залегнали няколко приоритета като: повишаване на здравната култура, образованието, намаляване на безработицата, решаване на жилищните проблеми и др. Елисавета Пеева – мл.експерт в областна администрация и секретар на областния съвет...

По проект на Областна администрация Смолян, служители от петте областни администрации в ЮЦР проведоха стажантски практики в италиански администрации

28 Февруари 2013, 1670 прочита

Областна администрация Смолян е водеща организация по Проект „Хората в администрацията-ключ към европейско сътрудничество”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по подприоритет 2.5 „Транснационално и междурегионално сътрудничество”. В съответствие с планираните по договора дейности, в периода между 17 и 24 февруари т.г. десет представители от петте областни администрации от Южен централен район /Смолян, Пловдив, Пазарджик, Кърджали и Хасково/ бяха на обучителен стаж в регион Венето, Италия. Групата бе водена от ръководителя на проекта г-жа Петя Пампорова. В състава бяха включени експерти от звената „Човешки ресурси”, както и координаторите по проекта от партньорските областни администрации. По време на стажа експертите проведоха срещи с представители на италианския партньор по проекта – ESU-Падуа, запознаха се на място...

Заповед на Областен управител за връщане на Решение №173 от 29.01.2013г. на Общински съвет Доспат

27 Февруари 2013, 1548 прочита

Изтегли AP-03-14-70.pdf

Заповед на Областен управител за връщане на Решения №№ 245, 251 и 252 от 23.01.2013г. на Общински съвет Мадан

11 Февруари 2013, 1604 прочита

Изтегли AP-03-14-47.pdf

Днес, 31.01.2013 г. се проведе първата за тази година работна среща на областния управител инж. Стефан Стайков с кметовете на десетте общини в областта

31 Януари 2013, 1663 прочита

Днес, 31.01.2013 г. се проведе първата за тази година работна среща на областния управител инж. Стефан Стайков с кметовете на десетте общини в областта. По време на срещата кметовете направиха кратко представяне относно: - Приключването на 2012 година (изпълнение на бюджета и възникнали проблемни въпроси); - Обсъждане и приемане на бюджет 2013 година; - Приоритетите за развитие на съответната община през настоящата година; - Информация за реализирани в общината проекти по европейски програми, проекти, които са в процес на реализация и бъдещи проекти, както и затредненията. Инж. Стайков откри работната среща като направи кратко представяне на стратегията за развитие на областта. Той каза, че администрацията използва натрупания опит за решаване на важните въпроси пред областта, като се стреми да...

Проект на Областна администрация даде старт на ефективното прилагане на политики в областта на управлението на човешките ресурси

23 Януари 2013, 1691 прочита

Областна администрация-Смолян е първата администрация, в която стартира едноседмичния стаж за проучване работата на звената „Човешки ресурси”, предвиден за всички партньори по проект „Хората в администрацията-ключ към европейско сътрудничество”. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд, Процедура по подприоритет 2.5 „Транснационално и междурегионално сътрудничество”. Водеща организация на проекта е Областна администрация Смолян. В рамките на стажа двама представители на италианските партньори ще посетят всичките 5 областни админинстрации от Южен централен район – Смолян, Кърджали, Хасково, Пловдив и Пазарджик и ще се запознаят на място с работата на звената „Човешки ресурси”. На 21-ви януари в Смолян, италианските партньори се срещнаха с екипа по проекта и обсъдиха плана за действие и предстоящите дейности. В звеното...

Заповед на Областен управител за връщане на Решение №176 от 27.12.2012г. на Общински съвет Рудозем

17 Януари 2013, 1808 прочита

Изтегли Заповед

Заповед на Областен управител за връщане на Решение №160 от 14.12.2012г. на Общински съвет Борино

11 Януари 2013, 1800 прочита

Изтегли

Заповед на Областен управител за връщане на Решения №№ 225, 226 и 227 от 19.12.2012г. на Общински съвет Неделино

11 Януари 2013, 1738 прочита

Изтегли

Заповед на Областен управител за връщане на Решения №№ 226 и 231 от 14.12.2012г. на Общински съвет Девин

11 Януари 2013, 1618 прочита

Изтегли

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153