Новини

Поздравление от Областния управител инж. Димитър Кръстанов към жителите на област Смолян, изповядващи ислямската религия, по повод свещения за мюсюлманите празник Рамазан Байрам

08 Август 2013, 1345 прочита

Уважаеми мюсюлмани, Честит Рамазан Байрам на всички вярващи! По традиция този свещен за вас празник събира на една трапеза роднини, близки, съседи и приятели, за да си поискат прошка един от друг. По-младите изразяват почитта си към възрастните, с което дават пример на децата си за взаимно разбиране, смирение, милосърдие и съпричастност. Празникът е повод да си припомним общочовешките ценности, да си пожелаем повече толерантност и разбирателство, повече добротата и вяра сърцата си. В тези дни на велико пречистване да отворим душите си, да бъдем милостиви, състрадателни и съпричастни. Пожелавам на всички здраве, дълголетие и благоденствие, топлина и хармония в семейството!

Заповед на Областен управител за връщане на Решениe № 263 от 16.07.2013г. на Общински съвет - Борино

06 Август 2013, 1377 прочита

Изтегли Zapoved_AP-03-14-362.pdf

Проведе се работна среща между областният управител и председатели на горовладелски производителни кооперации

05 Август 2013, 1459 прочита

Областният управител инж. Димитър Кръстанов се срещна в петък с председателите на горовладелски производителни кооперации от областта (ГПК „Гора”, ГПК „Карачелебийца”, ГПК „Свети дух” и ГПК „Зорница”, гр. Чепеларе, ГПК „Касъм дере”, с. Момчиловци, ГПК „Борика”, с. Стойките и ГПК „Сакарка”, с. Левочево), начело с инж. Анелия Почеканска, която е председател на Националното сдружение на собствениците на недържавни гори „Горовладелец”. Работната среща бе организирана по инициатива на горовладелците. На срещата се обсъдиха наболели проблеми в сектора: внесени предложения за промени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актове; правата на собственост на държавата, физическите и юридическите лица в ревири; разминаване на площи, които са възстановени от общинските служби по земеделие и службата по геодезия картография и кадастър; сложни процедури и...

Заповед на Областен управител № АП-03-15-339 във връзка с постъпило искане от Кмета на Община Чепеларе с Вх. № АК-01-22-471/17.07.2013г.

01 Август 2013, 1343 прочита

Изтегли Заповед №AП-03-15-339

Български и италиански експерти обмениха опит в сферата на човешките ресурси

12 Юли 2013, 1388 прочита

Реализира се поредния етап от проект „Хората в администрацията-ключ към европейско сътрудничество”, който включва петдневен стаж на партньорите от ESU-Падуа, регион Венето, Италия в петте областни админинстрации от Южен централен район за планиране. Проектът се финансира по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд, Процедура по подприоритет 2.5 „Транснационално и междурегионално сътрудничество”. Водеща организация е Областна администрация Смолян. В периода 7-11 юли двама представители на чуждестранния партньор посетиха областните администрации в Пазарджик, Пловдив, Кърджали и Хасково - партньори по проекта. На 10-ти юли техен домакин бе областна администрация Смолян. Емануеле Брусаменто и Иван Флорио Кампаньола бяха посрещнати от зам.-областния управител Емил Хумчев, който ги приветства с добре дошли, подчерта важността на работата по европейски проекти...

Строят Елидже – Ксанти от границата, дейностите започват до година

10 Юли 2013, 1468 прочита

В периода 2014-2015г. започва строителството на първия етап от граничния път Елидже- Ксанти. Това стана ясно на работна среща в Сминти, по строежа на граничния път Рудозем – Ксанти. Участие взеха областният управител на Смолян инж. Димитър Кръстанов, областният управител на Източна Македония и Тракия Арис Янакидис, управителят на Ксанти Фотиос Каралидис и председателят на Управителния съвет на Държавната строителна фирма „Егнатия Одос” – инж. Парис Савоадис. Бяха обсъдени широк кръг въпроси. Единодушно бе възприето предложението на инж. Кръстанов първият етап на проектиране и изграждане на пътната връзка да започне от Елидже към Димарио и Меливия, т.е. от границата към Ксанти. Това ще даде възможност да бъде отворен за движение пътят Рудозем- Ксанти, като в периода до 2020г. продължи...

Заповед на Областен управител за връщане на Решениe № 222 от 22.05.2013г. на Общински съвет - Борино

26 Юни 2013, 1549 прочита

Изтегли Zapoved_AP-03-14-261.pdf

Проект на Областна администрация-Смолян бe представен в Брюксел, подписан бе и Протокол за българо-италианско сътрудничество

25 Юни 2013, 1412 прочита

В изпълнение на проект „Хората в администрацията-ключ към европейско сътрудничество”, финансиран по ОП „Административен капацитет”, Приоритетна ос IІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.5.„Транснационално и междурегионално сътрудничество”, в периода от 17 до 22 юни, представители на 5-те областни админинстрации от Южен централен район посетиха Брюксел. Към българската работна група се присъединиха италианските партньори от ESU-Падуа. Програмата включваше проучване на добри практики и обмяна на опит в следните институции: Комитет на регионите; Европейски икономически и социален комитет; Европейския Парламент; Офис на регион Венето в Брюксел. В Офиса на регион Венето се проведе обучение по метода Open Spase, който е нова методология за дискутиране и решаване на проблемите на междукултурните различия и практическо занимание за приложение на специфичните инструменти на тази обща платформа...

Продължава работата по проект „Подобрена достъпност на трансграничните пътища с цел интегриране на Югоизточна Европа” ACROSSEE

20 Юни 2013, 1499 прочита

На 18 юни 2013 г., в Брюксел, се проведе семинар на тема „Усъвършенстване на регионалните инициативи: принос на проект ACROSSEE за развитие и усъвършенстване на макрорегионалните стратегии”. Събитието се проведе в офиса на Автономния регион Friuli-Venezia Giulia, Italy, който е един от общо 28-те партньора, участващи в проекта „Подобрена достъпност на трансграничните пътища с цел интегриране на Югоизточна Европа” с акроним ACROSSEE, финансиран по четвъртата покана на Оперативна програма за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа 2007 - 2013". Партньорите в проекта са от осем страни - членки на ЕС – Австрия, Белгия, България, Гърция, Унгария, Италия, Румъния и Словения и от пет страни извън ЕС – Албания, Хърватска, Черна гора, Сърбия и Украйна. Участващите партньори са разпределени по следния начин: 7 от Италия,...

Еднодневно обучение на експерти „Човешки ресурси”

03 Юни 2013, 1671 прочита

На 31 май в Областна админинстрация-Смолян се проведе обучение на експерти в областта на човешките ресурси. Участваха представители от общините, регионалните структури, НПО, обучителни институции от областта. Дейността е част от проект с наименование „Хората в администрацията-ключ към европейско сътрудничество”, финансиран по ОП „Административен капацитет”, Приоритетна ос IІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.5.„Транснационално и междурегионално сътрудничество”. Подобни обучения се провеждат паралелно в петте областни центрове от Южен централен район, които са партньори по проекта. В дневния ред на обучението се разгледаха следните теми: 1. Запознаване с нормативната база и Стратегическото планиране в областта на човешките ресурси; 2. Представяне на извършен обобщен Ситуационен анализ, идентифициране на проблемите и коментари и предложения за начините за решаването им. 3. Управление на политики за човешките ресурси, в...

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156