Новини

Проведе се редовно заседание на Областния съвет за развитие на област Смолян

18 Декември 2012, 1647 прочита

На 18.12.2012 г. в Областна администрация-Смолян се проведе редовно заседание на Областния съвет за развитие на област Смолян. Членове на Съвета са кметовете на 10-те общини на областта, както и представители на областните организации на работодателите, регионалните сдружения на общините на територията на областта, представител на банките, на синдикатите, на регионалните структури. В качеството си на Председател на Областния съвет за развитие, Областният управител инж Стефан Стайков откри заседанието. Приет бе следния ...

Учреди се Областен съвет за устойчиво енергийно развитие на област Смолян

18 Декември 2012, 1441 прочита

Днес, 18 декември 2012 г. се учреди Областен съвет за устойчиво енергийно развитие на област Смолян при следния дневен ред: 1. Обсъждане и приемане на Правилник за организацията и дейността на Областния съвет за устойчиво енергийно развитие на област Смолян; 2. Планове и управление по Закона за енергийната ефективност; 3. Задълженията по Закона за енергията от възобновяеми източници; 4. Добра практика – опита на община Златоград в реализирането на проекти в областта на енергийната ефективност 5. Други По т.1 от Дневния ред се прие Правилник за организацията и дейността на Областния съвет за устойчиво енергийно развитие на област Смолян; По точка 2 и 3 от Дневния ред г-жа Петя Нешева – Регионален представител на Агенцията за устойчиво енергийно развитие - Пловдив представи Планове и управление по Закона за енергийната...

Областният управител инж. Стефан Стайков изпрати молба до премиера Бойко Борисов, в дневния ред на предстоящото второ заседание на Съвета за сътрудничество на високо равнище между правителствата на България и Гърция, да бъде включена точка за приоритетно

13 Декември 2012, 1637 прочита

Областният управител инж. Стефан Стайков изпрати молба до премиера Бойко Борисов, в дневния ред на предстоящото второ заседание на Съвета за сътрудничество на високо равнище между правителствата на България и Гърция, да бъде включена точка за приоритетно решаване на въпроса за отваряне на пътна връзка и ГКПП „Елидже” по направлението Рудозем-Ксанти. Подобряването на свързаността би способствало за решаване в значителна степен проблемите на района, за развитие на туризма и двустранния обмен на стоки и услуги. Отварянето на транс-граничната транспортна връзка при „Елидже” и изграждане на съвременна пътна инфраструктура по направлението Пловдив- Смолян- Рудозем през следващия програмен период 2014-2020 г., и до Ксанти е от изключително значение за намаляване на ефекта на кризата от двете страни на границата, се казва...

„РОДОПА ПЕЕ И ТАНЦУВА”

12 Декември 2012, 1656 прочита

Областният управител инж. Стефан Стайков има удоволствието да покани жителите и гостите на Смолян на тематичен концерт-спектакъл „РОДОПА ПЕЕ И ТАНЦУВА” по проект JTI-TARGET, по Програма за ЕТС „Гърция – България 2007 - 2013“ с участието на: Групи за изворен родопски фолклор, танцови състави, 101 каба-гайди, изтъкнати родопски певци и инструменталисти, „Гласът на България” – Христина Арабаджиева, Славеят на Родопите – Росица Пейчева и балет „Етно ритъм” 14. XII. 2012 г. от 18.00 ч. в Културен център / Театър - Смолян, зала 1 Проект „Joint Tourism Initiative Targeting Heritage” /„Съвместна туристическа инициатива”/, с акроним „JTI-TARGET” е по Приоритетна ос 1 Качество на живот по Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013 г.”; съфинансирана от Европейския сьюз чрез Европейския фонд за регионално...

Предприемане на действия за ограничаване разпространението на рака по картофите в област Смолян е темата на организирана от Областния управител инж. Стефан Стайков работна среща

12 Декември 2012, 1670 прочита

На 13.12.2012 г. (четвъртък) от 11.00 часа в 201 зала на Областна администрация–Смолян ще се проведе работна среща за предприемане на дългосрочни мерки за ограничаване разпространението на рака по картофите в област Смолян. За участие са поканени кметовете на десетте общини в областта, д-р Радослав Колев – директр на ОБДХ, г-жа Боряна Цочева – директор на ОД „Земеделие”, комисар Кирил Хаджихристев – директор на ОД на МВР, гл. инспектор Бойко Божков – директор на РД”Гранична полиция”, г-н Илия Йончев – началник сектор Регионална служба „Контролно-техническа инспекция” и г-н Атанас Ружинов- началник ОО КД-ДАИ-Смолян. В началото на 2012 година, в с. Подвис, община Смолян беше установено огнище на заразата Рак по картофите, причинен от гъбата Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival –...

Проведе се заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

06 Декември 2012, 1734 прочита

На 6 декември 2012 г. в областна администрация Смолян се проведе заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (ОССЕИВ) във връзка с изготвянето на Областна стратегия за интегриране на ромите в област Смолян до 2020 г. На заседанието присъстваха зам.-кметове, секретари на общини, директори и представители на регионалните структури - РИО на МОМН, РЗИ, РИОСВ, ДБТ, ОД МВР и ТСБ. Акцент на заседението беше въвеждане процеса на областното планиране в изпълнение на целите на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 -2020). На срещата се представиха задачите, целите и механизма на областното планиране, организацията на съвместната работа в Областния оперативен екип, който е отговорен за изготвянето на Областната стратегия и координацията на общинските планове...

Областна администрация Смолян започна работа по проект "Подобрена достъпност на трансграничните пътища с цел интегриране на Югоизточна Европа" ACROSSEE

06 Декември 2012, 1536 прочита

В периода 19-21 ноември 2012 г. в Триест, Италия се проведе първата среща по проект "Подобрена достъпност на трансграничните пътища, с цел интегриране на Югоизточна Европа", с Акроним: ACROSSEE. Водещ партньор по проекта е Централноевропейска инициатива. На 20 ноември, всички партньори проведоха ползотворна дискусия, относно стартирането на дейностите, с конкретен акцент върху методологичния подход и техническите действия, които трябва да бъдат извършени в началната фаза на проекта. На 21 ноември бе организирана публична проява от Централноевропейската инициатива под надслов: "Да правим повече с по-малко: да се подобри транспортната достъпност в страните от Югоизточна Европа и координацията между националните администрации, чрез хармонизиране със законодателството на ЕС". Целта на събитието бе да се запознае широката общественост с основните цели на ACROSSEE- проекта. В...

По проект „Епидемиологична карта на региона в мрежата” EMN, се проведе Семинар - Отворен епидемиологичен ден

03 Декември 2012, 1619 прочита

Семинар - Отворен епидемиологичен ден по проект „Епидемиологична карта на региона в мрежата” EMN, се проведе в Смолян на 29 и 30 ноември. В него участваха представители на Областна администрация Смолян, Областна администрация Хасково, РЗИ-Смолян, Българския лекарски съюз, неправителствени организации в областта на здравеопазването, представители от РЗИ Кърджали и представител от гръцка страна – технически екип по проекта. Презентирани бяха събраните епидемиологични данни за област Смолян, предоставиха се и обсъдиха данни за демография на болестите, налични данни за основни епидемиологични заболявания в региона, основни мерки за превенция на епидемиологичните заболявания. За изготвянето на здравно-епидемиологичната карта се събраха и анализираха географски, морфологични, демографски и социално-икономически данни за населението от двете страни на границата, тъй като здравето и благосъстоянието на жителите...

СЕДМИЦА „Европа – България” 01 – 07 декември 2012 г.

30 Ноември 2012, 1556 прочита

КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ СЕДМИЦА „Европа – България” 01 – 07 декември 2012 г. ПОКАНА Областна администрация Смолян, НЧ „Кирил Маджаров-1866”- Устово, НЧ „Иван Вазов” гр. Доспат и НЧ „Родопска искра 1880” гр. Чепеларе организират седмица „Eвропа - България” – седмица от културни и информационни събития във връзка с 5-те години членство на Република България в Европейския съюз, 01-07 декември 2012 г. ПРОГРАМА 1 декември 2012 г. от 15.00 часа - НЧ „Кирил Маджаров-1866”- Устово, гр. Смолян Концерт „Ние сме децата на Европа” с участието на детските състави при читалището, в зала „Атанас Илчевски” 6 декември 2012 г. от 11.00 часа - НЧ „Иван Вазов” гр. Доспат Празничен концерт на Фолклорна група”Иван Вазов” 6 декември 2012 г. от 18.00 часа - НЧ „Иван Вазов” гр. Чепеларе Празничен концерт...

Областна администрация Смолян продължава работата по проект „Мултимодална транспортна платформа Адриатика, Дунав и Черно море” ADV

28 Ноември 2012, 1585 прочита

Работна среща по проект „Мултимодална транспортна платформа Адриатика, Дунав и Черно море” ADV, в който Областна администрация Смолян е асоцииран партньор, се проведе в гр.Будапеща, Унгария, в периода 19 - 23.11.2012 г. На нея партньорите представиха и обсъдиха дейностите по работни пакети, както и финансовото управление на проекта. Проведе се и заседание на Управителния комитет. Първата среща по този проект бе проведена в края на месец септември в гр.Триест, Италия. На нея бяха представени партньорите по проекта и дейностите, които ще изпълнява всеки от тях. Проект ADV е финансиран по: Оперативна програма за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа 2007 - 2013", приоритетна ос 3: Подобряване на достъпността. Общият бюджет е 5646970 евро, продължителността - 30 месеца. Водещ партньор е Автономна област Фриули, Венеция...

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153