Новини

В рамките на Проект „Хората в администрацията-ключ към европейско сътрудничество”, експерти от ЮЦР проучиха италианския опит в управлението на човешките ресурси

11 Април 2013, 1467 прочита

Областна администрация Смолян е водеща организация по Проект „Хората в администрацията-ключ към европейско сътрудничество”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по подприоритет 2.5 „Транснационално и междурегионално сътрудничество”. Проектът е с продължителност 18 месеца, началото му бе месец април 2012 година. Чуждестранен партньор по проекта е ESU-Падуа, регион Венето, Италия. В съответствие с планираните по договора дейности, в периода между 1-ви и 6 -ти април, група от тринадесет представители на петте областни администрации от Южен централен район /Смолян, Пловдив, Пазарджик, Кърджали и Хасково/ бяха на работно посещение в регион Венето, Италия. Целта бе проучване на място на италианския опит в областта на управление на човешките ресурси. При посещението си експертите проведоха срещи с представители на...

Областна администрация Смолян продължава работа по проект ACROSSEE

11 Април 2013, 1602 прочита

Изтегли ACROSSEE_press.pdf

Заповед на Областен управител за връщане на Решение №280 от 27.03.2013г. на Общински съвет Мадан

10 Април 2013, 1416 прочита

Изтегли

Заповед на Областен управител за връщане на Решение №208 от 22.03.2013г. на Общински съвет Доспат

10 Април 2013, 1415 прочита

Изтегли Zapoved

Заповед на Областен управител за връщане на Решения №№ 321 и 322 от 15.03.2013г. на Общински съвет Смолян

29 Март 2013, 1553 прочита

Изтегли Zapoved_-_AP-03-14-121.pdf

На 01.04.2013 г. ще се извърши проверка на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване

27 Март 2013, 1495 прочита

Уведомяваме жителите и гостите на град Смолян, че на 01.04.2013 г. /понеделник/, в 13.00 часа, сиренната система на територията на града ще бъде задействана, чрез излъчване на акустични сигнали и текстови съобщения. Теста ще бъде с продължителност около 15 минути. Тестването е в изпълнение на Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяванте при въздушна опасност. Задействането на системата е УЧЕБНО, с технически цели. Обръщаме се към гражданите с молба да запазят спокойствие по време на теста.

Заповед на Областен управител за връщане на Решения №№ 9 - 23 от 27.02.2013г. на Общински съвет Девин

12 Март 2013, 1595 прочита

Изтегли AP-03-14-91.pdf

ПОЗДРАВЛЕНИЕ по повод 3 март – Национален празник на Република България

01 Март 2013, 1586 прочита

Уважаеми жители на Смолянска област, драги сънародници, Трети март е апогея на многовековната борба на българския народ за национална независимост и суверенно развитие. Днес честваме дейността на всички онези личности, дарили своите идеи на общата кауза – благото на народа ни. Отбелязваме с тих поклон смъртта на всички герои, дарили на страната ни не само кръвта, но и сърцата си. Да бъдем признателни пред саможертвата на именити и безименни воини, които със своя подвиг в борбата срещу робството съградиха основите на съвременната българска държава. Да се обединим в името на нашето бъдеще и бъдещето на България! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! Инж. Стефан Стайков Областен управител на област Смолян

Прие се Областната стратегия за интегриране на ромите в област Смолян /2012-2020 г./

01 Март 2013, 1602 прочита

Прие се Стратегия за интегриране на ромите в област Смолян /2012-2020 г./. Това стана на заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, което се проведе на 28.02.2013 г., в зала 201 на Областната администрация. В него участие взеха представители на регионални, държавни и общински институции, неправителствени организации и др. Форумът бе воден от зам.-областният управител инж. Чавдар Фурлански –заместник председател ОССЕИВ. Стратегията се прие в изпълнение на целите, поставени от Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите /2012-2020 г./. В нея са залегнали няколко приоритета като: повишаване на здравната култура, образованието, намаляване на безработицата, решаване на жилищните проблеми и др. Елисавета Пеева – мл.експерт в областна администрация и секретар на областния съвет...

По проект на Областна администрация Смолян, служители от петте областни администрации в ЮЦР проведоха стажантски практики в италиански администрации

28 Февруари 2013, 1684 прочита

Областна администрация Смолян е водеща организация по Проект „Хората в администрацията-ключ към европейско сътрудничество”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по подприоритет 2.5 „Транснационално и междурегионално сътрудничество”. В съответствие с планираните по договора дейности, в периода между 17 и 24 февруари т.г. десет представители от петте областни администрации от Южен централен район /Смолян, Пловдив, Пазарджик, Кърджали и Хасково/ бяха на обучителен стаж в регион Венето, Италия. Групата бе водена от ръководителя на проекта г-жа Петя Пампорова. В състава бяха включени експерти от звената „Човешки ресурси”, както и координаторите по проекта от партньорските областни администрации. По време на стажа експертите проведоха срещи с представители на италианския партньор по проекта – ESU-Падуа, запознаха се на място...

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156