Новини

Заповед на Областен управител за връщане на Решение №173 от 29.01.2013г. на Общински съвет Доспат

27 Февруари 2013, 1558 прочита

Изтегли AP-03-14-70.pdf

Заповед на Областен управител за връщане на Решения №№ 245, 251 и 252 от 23.01.2013г. на Общински съвет Мадан

11 Февруари 2013, 1621 прочита

Изтегли AP-03-14-47.pdf

Днес, 31.01.2013 г. се проведе първата за тази година работна среща на областния управител инж. Стефан Стайков с кметовете на десетте общини в областта

31 Януари 2013, 1676 прочита

Днес, 31.01.2013 г. се проведе първата за тази година работна среща на областния управител инж. Стефан Стайков с кметовете на десетте общини в областта. По време на срещата кметовете направиха кратко представяне относно: - Приключването на 2012 година (изпълнение на бюджета и възникнали проблемни въпроси); - Обсъждане и приемане на бюджет 2013 година; - Приоритетите за развитие на съответната община през настоящата година; - Информация за реализирани в общината проекти по европейски програми, проекти, които са в процес на реализация и бъдещи проекти, както и затредненията. Инж. Стайков откри работната среща като направи кратко представяне на стратегията за развитие на областта. Той каза, че администрацията използва натрупания опит за решаване на важните въпроси пред областта, като се стреми да...

Проект на Областна администрация даде старт на ефективното прилагане на политики в областта на управлението на човешките ресурси

23 Януари 2013, 1707 прочита

Областна администрация-Смолян е първата администрация, в която стартира едноседмичния стаж за проучване работата на звената „Човешки ресурси”, предвиден за всички партньори по проект „Хората в администрацията-ключ към европейско сътрудничество”. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд, Процедура по подприоритет 2.5 „Транснационално и междурегионално сътрудничество”. Водеща организация на проекта е Областна администрация Смолян. В рамките на стажа двама представители на италианските партньори ще посетят всичките 5 областни админинстрации от Южен централен район – Смолян, Кърджали, Хасково, Пловдив и Пазарджик и ще се запознаят на място с работата на звената „Човешки ресурси”. На 21-ви януари в Смолян, италианските партньори се срещнаха с екипа по проекта и обсъдиха плана за действие и предстоящите дейности. В звеното...

Заповед на Областен управител за връщане на Решение №176 от 27.12.2012г. на Общински съвет Рудозем

17 Януари 2013, 1827 прочита

Изтегли Заповед

Заповед на Областен управител за връщане на Решение №160 от 14.12.2012г. на Общински съвет Борино

11 Януари 2013, 1819 прочита

Изтегли

Заповед на Областен управител за връщане на Решения №№ 225, 226 и 227 от 19.12.2012г. на Общински съвет Неделино

11 Януари 2013, 1758 прочита

Изтегли

Заповед на Областен управител за връщане на Решения №№ 226 и 231 от 14.12.2012г. на Общински съвет Девин

11 Януари 2013, 1640 прочита

Изтегли

Проведе се редовно заседание на Областния съвет за развитие на област Смолян

18 Декември 2012, 1664 прочита

На 18.12.2012 г. в Областна администрация-Смолян се проведе редовно заседание на Областния съвет за развитие на област Смолян. Членове на Съвета са кметовете на 10-те общини на областта, както и представители на областните организации на работодателите, регионалните сдружения на общините на територията на областта, представител на банките, на синдикатите, на регионалните структури. В качеството си на Председател на Областния съвет за развитие, Областният управител инж Стефан Стайков откри заседанието. Приет бе следния ...

Учреди се Областен съвет за устойчиво енергийно развитие на област Смолян

18 Декември 2012, 1458 прочита

Днес, 18 декември 2012 г. се учреди Областен съвет за устойчиво енергийно развитие на област Смолян при следния дневен ред: 1. Обсъждане и приемане на Правилник за организацията и дейността на Областния съвет за устойчиво енергийно развитие на област Смолян; 2. Планове и управление по Закона за енергийната ефективност; 3. Задълженията по Закона за енергията от възобновяеми източници; 4. Добра практика – опита на община Златоград в реализирането на проекти в областта на енергийната ефективност 5. Други По т.1 от Дневния ред се прие Правилник за организацията и дейността на Областния съвет за устойчиво енергийно развитие на област Смолян; По точка 2 и 3 от Дневния ред г-жа Петя Нешева – Регионален представител на Агенцията за устойчиво енергийно развитие - Пловдив представи Планове и управление по Закона за енергийната...

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156