News

Тържествено се откри Десетата международна туристическа борса в Пампорово

14 October 2013, 1248 read(s)

Тържествено бе открита Десетата международна туристическа борса „Планините в България – гостоприемство в четири сезона” в Пампорово. На официалното откриване, наред с областният управител инж. Димитър Кръстанов, присъстваха още евродепутатът Владимир Уручев, Анелия Генова – директор на Дирекция „ Маркетинг, реклама и информация в туризма” към Министерство на икономиката и енергетиката, председателят на Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация Благой Рагин и др. В обръщението си към организаторите и гостите на форума, инж. Кръстанов заяви, че именно Пампорово е мястото, на което трябва да се провежда това мащабно изложение, на което да се показват конкретните възможности на туристическия бранш и да се търси рекламна реализация на дестинацията Родопи. В качеството си на представител на изпълнителната власт, той увери, че Областна администрация...

Зам.-областният управител Емил Хумчев участва в конференция за представяне на проект "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"

10 October 2013, 1342 read(s)

Зам.-областният управител Емил Хумчев днес взе участие във встъпителна конференция за представяне на Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия". Посолството на Кралство Норвегия бе сред поканените да участват в конференцията. Организатор на събитието е Министерство на икономиката и енергетиката. Конференцията бе открита от зам.-министъра Красин Димитров и от посланика на Норвегия в България Н.пр. Гуро Катарина Викьор. Целта е представяне на Програмата и възможностите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в следните направления: производство на електрическа енергия от водна енергия на съществуващи водоснабдителни и напоителни системи; енергийна ефективност в обществени сгради (смяна на горивни инсталации и системи) и използване на енергия от възобновяеми източници за производство на топлинна енергия; производство на горива от биомаса; дейности, свързани с обучение...

Постоянната областна епизоотична комисия въвежда превантивни мерки срещу разпространението на шарка по овцете и козите в област Смолян

10 October 2013, 1316 read(s)

На 09.10.2013 г. в Областна администрация - Смолян се проведе заседание на Постоянната областна епизоотична комисия /ПОЕК/. Присъстваха членовете на комисията от ОД „Безопасност на храните”, ОД на МВР, РД „Гранична полиция”, Регионална здравна инспекция, ОУ на „Гражданска защита”, ОД „Земеделие”, РИОСВ, Регионална дирекция по горите и Областна администрация-Смолян. Заседанието се проведе след получено съобщение за констатирана шарка по овцете и козите в с. Стоилово, община Малко Търново, област Бургас и в с. Кочан, община Сатовча, област Благоевград. В тази връзка със Заповед на областния управител инж. Димитър Кръстанов се въвеждат превантивни мерки срещу разпространението на заболяването на територията на област Смолян. Мерките предвиждат кметовете и кметските наместници на всички населени места да извършат преброяване на дребните преживни животни и да...

Областният управител инж. Димитър Кръстанов проведе работна среща с кметове от община Смолян

08 October 2013, 1289 read(s)

На 7 октомври 2013 г. областният управител инж. Димитър Кръстанов проведе работна среща с част от избираемите кметове от община Смолян. Участие в срещата взеха кметовете на с. Широка лъка, с. Виево, с. Кутела, с. Могилица, с. Петково, с. Смилян. На работната среща бяха обсъдени актуални проблеми засягащи отделните населени места. Като проблем в работата си някои от кметовете посочиха разработването на проекти за усвояване на средства от еврофондовете, като те поискаха съдействие от Областния управител при тяхната подготовка. Те поискаха и възможност за удължаване на програмите за осигуряване на временна трудова заетост, тъй като през зимния период селата имат най-голяма нужда от тях. Областният управител инж. Димитър Кръстанов изслуша внимателно всички присъстващи. От своя страна той заяви, че относно Програмата...

Областният управител инж. Димитър Кръстанов бе официален гост при откриването на новата академична учебна година във ВСУ „Черноризец Храбър”- филиал Смолян

07 October 2013, 1302 read(s)

По повод тържественото откриване на новата академична учебна година във ВСУ „Черноризец Храбър”- филиал Смолян, областният управител инж. Димитър Кръстанов връчи поздравителен адрес до ръководството на висшето учебно заведение. В поздравителния адрес инж. Кръстанов изразява своята почит и уважение към ръководството и всички преподаватели като им пожелава здраве и всеотдайност в осъществяването на тяхната общественополезна мисия. В поздравителния адрес следват пожелания към всички студенти: „Скъпи студенти, бъдете здрави, одухотворени и силни! Съхранете младежкия си оптимизъм и системно усвоявайте нови знания и умения, за да откривате ден след ден необятния свят на науката”.

Областният управител инж. Димитър Кръстанов поздрави жителите на Девин по случай празника на града

07 October 2013, 1286 read(s)

Областният управител инж. Димитър Кръстанов поздрави жителите на Девин по случай празника на града. В поздравителния адрес инж. Кръстанов отправи своите благопожелания към хората от населеното място: "Приемете моите искрени поздрави по случай традиционния празник на града! Това е празник, чрез който се съхранява широтата на душевността и богатството на нравствените ценности, запазили се в дни на радост и скръб, на надежда и отчаяние, на труд и познание. Нека бъдем достойни пазители и продължители на традициите и изконните български добродетели, единни и мъдри при решаване на проблемите на общината. Нека със съвместни усилия община Девин да продължи да се развива като привлекателно място за живот, работа и отдих!”. Поздравителния адрес завършва с пожелания за здраве, оптимизъм и благополучие.

Областният управител на Смолян участва в Национална конференция

07 October 2013, 1247 read(s)

На 4 октомври 2013г. в Международен панаир - Пловдив се проведе Национална конференция "Регионални стратегии за индустриално и аграрно преструктуриране", организирана от Федерацията на техническите съюзи, Съюзът на икономистите в България и Европейският колеж по икономика и управление - Пловдив. При засилен интерес Областният управител на Смолян инж. Димитър Кръстанов взе участие в конференцията и представи предприетите действия за осигуряване на насочена политика към Смолянска област през следващият планов период 2014–2020 г. Областният управител представи и покриването на всички изисквания на Европейските регламенти за прилагане на Водено от общността местно развитие от нашата област, както и предстоящите дейности и предизвикателства за успешно прилагане на пилотният модел на територията на област Смолян. На срещата бе предложен проект на...

Експерти от Областна администрация-Смолян участваха във втората работна среща по проект ACROSSEE

07 October 2013, 1333 read(s)

В периода 1 – 2 октомври 2013 г. в Тирана (Албания) се проведе втората работна среща по проект „Подобрена достъпност на трансграничните пътища с цел интегриране на Югоизточна Европа”, с Акроним: ACROSSEE. На срещата се обсъди работата по Пакети 4 и 5 по проекта – резултатите от анализа за развитие на транспортната инфраструктура в страните от Югоизточна Европа и работата по изготвяне на транспортния модел. Финансирането на проекта е по Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 – 2013”, приоритетна ос 3: Подобряване на достъпността. Водещ партньор е Централна Европейска Инициатива – Италия. Общият бюджет на проекта е 3 025 246. 64 евро, а бюджетът на Областна администрация- Смолян е 120 000 евро. Проектът официално стартира на 1 октомври 2012 г....

Поздравление на Областният управител инж. Димитър Кръстанов по случай 1 октомври-Международен ден на възрастните хора

01 October 2013, 1562 read(s)

По случай 1 октомври-Международен ден на възрастните хора, Областният управител на Смолян инж. Димитър Кръстанов поздравява всички хора от третата възраст: „Уважаеми дами и господа, Приемете моите най-сърдечни благопожелания до всички Вас по повод Международния ден на възрастните хора! С притежаваните от Вас достойнства на човешката личност Вие сте пример за трудолюбие, честност и отговорност за младите поколения. Бъдете все така горди и с борбен дух преодолявайте трудностите в живота. Пожелавам Ви здраве на Вас и вашите семейства. Нека тяхната обич и признателност изпълват дните Ви с радост и щастие. Честит празник!” ...

Областният управител инж. Димитър Кръстанов проведе работна среща с екип от Министерски съвет във връзка с пилотния проект за многофондово финансиране на област Смолян

27 September 2013, 1422 read(s)

На 26.09.2013 г. Областният управител на Смолян инж. Димитър Кръстанов взе участие в работна среща с екип на Министерския съвет, отговарящ за разработване на Споразумението за партньорство между ЕС и Република България, очертаващо помощта по Общата стратегическа рамка и по програмите, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за периода 2014-2020г. На срещата бяха обсъдени предстоящите стъпки във връзка с включването на област Смолян в проекта като пилотна територия за прилагането на подхода Водено от общността местно развитие (ВОМР). Едновременно с това бе обсъдена и необходимостта от допълнителна яснота по отношение на включването на подхода в област Смолян в оперативните програми и възможен механизъм за бъдещи действия и задачи.

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162