Новини

Проект на Областна администрация даде старт на ефективното прилагане на политики в областта на управлението на човешките ресурси

23 Януари 2013, 1760 прочита

Областна администрация-Смолян е първата администрация, в която стартира едноседмичния стаж за проучване работата на звената „Човешки ресурси”, предвиден за всички партньори по проект „Хората в администрацията-ключ към европейско сътрудничество”. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд, Процедура по подприоритет 2.5 „Транснационално и междурегионално сътрудничество”. Водеща организация на проекта е Областна администрация Смолян. В рамките на стажа двама представители на италианските партньори ще посетят всичките 5 областни админинстрации от Южен централен район – Смолян, Кърджали, Хасково, Пловдив и Пазарджик и ще се запознаят на място с работата на звената „Човешки ресурси”. На 21-ви януари в Смолян, италианските партньори се срещнаха с екипа по проекта и обсъдиха плана за действие и предстоящите дейности. В звеното...

Заповед на Областен управител за връщане на Решение №176 от 27.12.2012г. на Общински съвет Рудозем

17 Януари 2013, 1887 прочита

Изтегли Заповед

Заповед на Областен управител за връщане на Решение №160 от 14.12.2012г. на Общински съвет Борино

11 Януари 2013, 1854 прочита

Изтегли

Заповед на Областен управител за връщане на Решения №№ 225, 226 и 227 от 19.12.2012г. на Общински съвет Неделино

11 Януари 2013, 1799 прочита

Изтегли

Заповед на Областен управител за връщане на Решения №№ 226 и 231 от 14.12.2012г. на Общински съвет Девин

11 Януари 2013, 1683 прочита

Изтегли

Проведе се редовно заседание на Областния съвет за развитие на област Смолян

18 Декември 2012, 1714 прочита

На 18.12.2012 г. в Областна администрация-Смолян се проведе редовно заседание на Областния съвет за развитие на област Смолян. Членове на Съвета са кметовете на 10-те общини на областта, както и представители на областните организации на работодателите, регионалните сдружения на общините на територията на областта, представител на банките, на синдикатите, на регионалните структури. В качеството си на Председател на Областния съвет за развитие, Областният управител инж Стефан Стайков откри заседанието. Приет бе следния ...

Учреди се Областен съвет за устойчиво енергийно развитие на област Смолян

18 Декември 2012, 1514 прочита

Днес, 18 декември 2012 г. се учреди Областен съвет за устойчиво енергийно развитие на област Смолян при следния дневен ред: 1. Обсъждане и приемане на Правилник за организацията и дейността на Областния съвет за устойчиво енергийно развитие на област Смолян; 2. Планове и управление по Закона за енергийната ефективност; 3. Задълженията по Закона за енергията от възобновяеми източници; 4. Добра практика – опита на община Златоград в реализирането на проекти в областта на енергийната ефективност 5. Други По т.1 от Дневния ред се прие Правилник за организацията и дейността на Областния съвет за устойчиво енергийно развитие на област Смолян; По точка 2 и 3 от Дневния ред г-жа Петя Нешева – Регионален представител на Агенцията за устойчиво енергийно развитие - Пловдив представи Планове и управление по Закона за енергийната...

Областният управител инж. Стефан Стайков изпрати молба до премиера Бойко Борисов, в дневния ред на предстоящото второ заседание на Съвета за сътрудничество на високо равнище между правителствата на България и Гърция, да бъде включена точка за приоритетно

13 Декември 2012, 1713 прочита

Областният управител инж. Стефан Стайков изпрати молба до премиера Бойко Борисов, в дневния ред на предстоящото второ заседание на Съвета за сътрудничество на високо равнище между правителствата на България и Гърция, да бъде включена точка за приоритетно решаване на въпроса за отваряне на пътна връзка и ГКПП „Елидже” по направлението Рудозем-Ксанти. Подобряването на свързаността би способствало за решаване в значителна степен проблемите на района, за развитие на туризма и двустранния обмен на стоки и услуги. Отварянето на транс-граничната транспортна връзка при „Елидже” и изграждане на съвременна пътна инфраструктура по направлението Пловдив- Смолян- Рудозем през следващия програмен период 2014-2020 г., и до Ксанти е от изключително значение за намаляване на ефекта на кризата от двете страни на границата, се казва...

„РОДОПА ПЕЕ И ТАНЦУВА”

12 Декември 2012, 1700 прочита

Областният управител инж. Стефан Стайков има удоволствието да покани жителите и гостите на Смолян на тематичен концерт-спектакъл „РОДОПА ПЕЕ И ТАНЦУВА” по проект JTI-TARGET, по Програма за ЕТС „Гърция – България 2007 - 2013“ с участието на: Групи за изворен родопски фолклор, танцови състави, 101 каба-гайди, изтъкнати родопски певци и инструменталисти, „Гласът на България” – Христина Арабаджиева, Славеят на Родопите – Росица Пейчева и балет „Етно ритъм” 14. XII. 2012 г. от 18.00 ч. в Културен център / Театър - Смолян, зала 1 Проект „Joint Tourism Initiative Targeting Heritage” /„Съвместна туристическа инициатива”/, с акроним „JTI-TARGET” е по Приоритетна ос 1 Качество на живот по Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013 г.”; съфинансирана от Европейския сьюз чрез Европейския фонд за регионално...

Предприемане на действия за ограничаване разпространението на рака по картофите в област Смолян е темата на организирана от Областния управител инж. Стефан Стайков работна среща

12 Декември 2012, 1722 прочита

На 13.12.2012 г. (четвъртък) от 11.00 часа в 201 зала на Областна администрация–Смолян ще се проведе работна среща за предприемане на дългосрочни мерки за ограничаване разпространението на рака по картофите в област Смолян. За участие са поканени кметовете на десетте общини в областта, д-р Радослав Колев – директр на ОБДХ, г-жа Боряна Цочева – директор на ОД „Земеделие”, комисар Кирил Хаджихристев – директор на ОД на МВР, гл. инспектор Бойко Божков – директор на РД”Гранична полиция”, г-н Илия Йончев – началник сектор Регионална служба „Контролно-техническа инспекция” и г-н Атанас Ружинов- началник ОО КД-ДАИ-Смолян. В началото на 2012 година, в с. Подвис, община Смолян беше установено огнище на заразата Рак по картофите, причинен от гъбата Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival –...

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158