Новини

Проведе се заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

06 Декември 2012, 1803 прочита

На 6 декември 2012 г. в областна администрация Смолян се проведе заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (ОССЕИВ) във връзка с изготвянето на Областна стратегия за интегриране на ромите в област Смолян до 2020 г. На заседанието присъстваха зам.-кметове, секретари на общини, директори и представители на регионалните структури - РИО на МОМН, РЗИ, РИОСВ, ДБТ, ОД МВР и ТСБ. Акцент на заседението беше въвеждане процеса на областното планиране в изпълнение на целите на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 -2020). На срещата се представиха задачите, целите и механизма на областното планиране, организацията на съвместната работа в Областния оперативен екип, който е отговорен за изготвянето на Областната стратегия и координацията на общинските планове...

Областна администрация Смолян започна работа по проект "Подобрена достъпност на трансграничните пътища с цел интегриране на Югоизточна Европа" ACROSSEE

06 Декември 2012, 1612 прочита

В периода 19-21 ноември 2012 г. в Триест, Италия се проведе първата среща по проект "Подобрена достъпност на трансграничните пътища, с цел интегриране на Югоизточна Европа", с Акроним: ACROSSEE. Водещ партньор по проекта е Централноевропейска инициатива. На 20 ноември, всички партньори проведоха ползотворна дискусия, относно стартирането на дейностите, с конкретен акцент върху методологичния подход и техническите действия, които трябва да бъдат извършени в началната фаза на проекта. На 21 ноември бе организирана публична проява от Централноевропейската инициатива под надслов: "Да правим повече с по-малко: да се подобри транспортната достъпност в страните от Югоизточна Европа и координацията между националните администрации, чрез хармонизиране със законодателството на ЕС". Целта на събитието бе да се запознае широката общественост с основните цели на ACROSSEE- проекта. В...

По проект „Епидемиологична карта на региона в мрежата” EMN, се проведе Семинар - Отворен епидемиологичен ден

03 Декември 2012, 1685 прочита

Семинар - Отворен епидемиологичен ден по проект „Епидемиологична карта на региона в мрежата” EMN, се проведе в Смолян на 29 и 30 ноември. В него участваха представители на Областна администрация Смолян, Областна администрация Хасково, РЗИ-Смолян, Българския лекарски съюз, неправителствени организации в областта на здравеопазването, представители от РЗИ Кърджали и представител от гръцка страна – технически екип по проекта. Презентирани бяха събраните епидемиологични данни за област Смолян, предоставиха се и обсъдиха данни за демография на болестите, налични данни за основни епидемиологични заболявания в региона, основни мерки за превенция на епидемиологичните заболявания. За изготвянето на здравно-епидемиологичната карта се събраха и анализираха географски, морфологични, демографски и социално-икономически данни за населението от двете страни на границата, тъй като здравето и благосъстоянието на жителите...

СЕДМИЦА „Европа – България” 01 – 07 декември 2012 г.

30 Ноември 2012, 1622 прочита

КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ СЕДМИЦА „Европа – България” 01 – 07 декември 2012 г. ПОКАНА Областна администрация Смолян, НЧ „Кирил Маджаров-1866”- Устово, НЧ „Иван Вазов” гр. Доспат и НЧ „Родопска искра 1880” гр. Чепеларе организират седмица „Eвропа - България” – седмица от културни и информационни събития във връзка с 5-те години членство на Република България в Европейския съюз, 01-07 декември 2012 г. ПРОГРАМА 1 декември 2012 г. от 15.00 часа - НЧ „Кирил Маджаров-1866”- Устово, гр. Смолян Концерт „Ние сме децата на Европа” с участието на детските състави при читалището, в зала „Атанас Илчевски” 6 декември 2012 г. от 11.00 часа - НЧ „Иван Вазов” гр. Доспат Празничен концерт на Фолклорна група”Иван Вазов” 6 декември 2012 г. от 18.00 часа - НЧ „Иван Вазов” гр. Чепеларе Празничен концерт...

Областна администрация Смолян продължава работата по проект „Мултимодална транспортна платформа Адриатика, Дунав и Черно море” ADV

28 Ноември 2012, 1652 прочита

Работна среща по проект „Мултимодална транспортна платформа Адриатика, Дунав и Черно море” ADV, в който Областна администрация Смолян е асоцииран партньор, се проведе в гр.Будапеща, Унгария, в периода 19 - 23.11.2012 г. На нея партньорите представиха и обсъдиха дейностите по работни пакети, както и финансовото управление на проекта. Проведе се и заседание на Управителния комитет. Първата среща по този проект бе проведена в края на месец септември в гр.Триест, Италия. На нея бяха представени партньорите по проекта и дейностите, които ще изпълнява всеки от тях. Проект ADV е финансиран по: Оперативна програма за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа 2007 - 2013", приоритетна ос 3: Подобряване на достъпността. Общият бюджет е 5646970 евро, продължителността - 30 месеца. Водещ партньор е Автономна област Фриули, Венеция...

Обучителна визита в изпълнение на дейности по проект „Устойчив модел на развитие за зелените планински зони - GREEN MOUNTAIN”

19 Ноември 2012, 1540 прочита

В периода 14 - 17 ноември т.г. екип експерти от ОА-Смолян извърши обучително посещение в република Черна гора. Пътуването беше в изпълнение на дейности по международен проект „Устойчив модел на развитие за зелените планински зони - GREEN MOUNTAIN”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 – 2013”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. По време на четиридневния си престой експертите посетиха община Плевля и община Жабляк. Те разгледаха природни, архитектурни, туристически и културни забележителности в региона – старинен мост над река Тара, природен парк и защитена местност Дормитор, Природонаучен музей, туристически посетителски център, Дом на ислямския старинен ръкопис, църкви, манастир Света троица от 13 век, римски град...

Областният управител инж. Стефан Стайков се срещна с колегата си - областния управител на Одрин г-н Хасан Дуруер

16 Ноември 2012, 1462 прочита

Днес, 16.11.2012 г. областният управител инж. Стефан Стайков прие делегация от Република Турция, начело с областния управител на Одрин г-н Хасан Дуруер. В състава на турската делегация бяха посланик Метин Кълъч-Представител на Външно министерство в Одрин; Шенер Джебеджи-Генерален Консул на Република Турция в Пловдив; Беязът Танч-заместник областен управител; Баръш Демирташ-Окръжен управител; духовни лица, представители на бизнеса и медиите. В срещата участие взеха зам.–областния управител инж. Чавдар Фурлански, експерти от Областна администрация-Смолян, секретарят на Архиерейското наместничество в Смолян отец Запрян и Районния мюфтия Неджми Дъбов. Инж. Стайков приветства гостите си с „Добре дошли”. Той пожела на г-н Хасан Дуруер по повод всъпването му в длъжност „Добра мисия” и подчерта, че приема първата им среща като отправна точка към големите...

В Смолян се проведе Техническа среща по проект „Епидемиологична карта на региона в мрежата” EMN

02 Ноември 2012, 2035 прочита

Техническа среща за подготовка и събиране на епидемиологичните данни за област Смолян по проект „Епидемиологична карта на региона в мрежата” EMN бе проведена на 30 и 31 октомври. В нея участваха представители на Областна администрация Смолян, Областна администрация Хасково, РЗИ-Смолян, Българския лекарски съюз, неправителствени организации в областта на здравеопазването и представители от РЗИ Кърджали – научен екип по проекта. За участие в срещата бяха поканени и представители на Български зъболекарски съюз и Сдружението на общопрактикуващите лекари. Проект EMN се финансира по Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013, Приоритетна ос 1: Качество на живот, Област на интервенция 1.3. Сътрудничество и работа в мрежа по въпроси на здравеопазването и социалното благосъстояние. Водещ партньор по проекта е Регион...

Поздравление от областния управител на област Смолян по повод мюсюлманския празник Курбан Байрям

26 Октомври 2012, 1623 прочита

Уважаеми вярващи, Искам да поднеса свойте поздравления към цялото мюсюлманско общество, по случай големия мюсюлмански празник Курбан Байрям. Байрямът е времето, когато се споделят радостите, опращават се греховете, посещават се възрастните, за да се получи благословията им, уважават се приятелите и съседите, проявява се обич към децата. По време на празника се посещават болните, за да им се пожелае скорошно оздравяване и се споменават с добро предците, близките и познатите, които са се преселили в отвъдното.Това са дни на помирение, сближаване и взаимопомощ, на сдобряване и споделяне. Нека дните на байряма са повод отново да покажем, че хората от различни религии могат да живеят заедно в единство и сплотеност, да почитат традициите си и уважават различията си, да...

Жителите на селата Подвис, Търън и Лъка, произвеждащи картофи за собствена консумация, на площи, в които бе установено огнище на зараза от рак по картофите ще бъдат компенсирани

22 Октомври 2012, 1835 прочита

Жителите на селата Подвис, Търън и Лъка, произвеждащи картофи за собствена консумация, на площи, в които бе установено огнище на зараза – рак по картофите ще бъдат компенсирани. Това става възможно благодарение активните усилия на областния управител, кметския наместник на с. Подвис, Областна дирекция „Безопастност на храните” - Смолян и проявеното разбиране от страна на Министерство на земеделието и храните, които осигуриха 23 тона картофи. Ще припомня, че огнището със заразата бе установено в началото на 2012 г. и със заповед на Министъра на земеделието и храните върху заразените площи бе наложена карантина за срок от 5 години. Жителите на трите села стриктно спазиха заповедта и предписанията, направени от служителите на ОДБХ за ограничаване разпространението на вредителя. При установяване на...

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158