Новини

3 473 275 лева е размера на вече изплатените обезщетения на граждани, подали искания по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица

06 Юли 2012, 1849 прочита

Към 5-ти юли 2012 г. разплатените за област Смолян обезщетения на репресирани лица възлизат общо на 3 473 275 лева, като сумите вече са по сметките на правоимащите гражданите, подали искане за това. Тези разплащания са извършени в рамките на 3 години- след обнародването, през месец юни 2009 г. на Наредбата за прилагане на чл. 4 от Закона, която урежда размера, реда и начина за изплащане на обезщетенията. За плащане са одобрени още 12 837 лева, обезщетения на 48 души, които са в процес на нареждане. Всеки гражданин, подал искане, което е уважено, получава подписана от областния управител заповед. Плащанията се извършват след одобрение на сумата от Министерски съвет, по посочена от лицето банкова сметка. Закона за политическа и гражданска...

Част от оборудването, осигурено по проект „Чрез превенция да съхраним природната красота на Родопа планина” бе предадено на ОУ „Пожарна безопасност и защита на населението”- Смолян

29 Юни 2012, 1797 прочита

Областна администрация – Смолян и Регион Източна Македония и Тракия от Република Гърция изпълняват в партньорство проект „Чрез превенция да съхраним природната красота на Родопа планина”, с акроним REPORT. Финансирането, в размер на 830 920,40 евро е от Програмата за Европейско териториално сътрудничество „Гърция - България 2007-2013”. От тях 85 % са от програмата, а 15 % е националния принос на България и Гърция. Част от закупеното по проекта оборудване, предназначено за ситуационния център (разположен в ОУ на ПБЗН) и за информационните центрове (разположени в регионалните служби на ПБЗН – Девин, Доспат, Златоград, Рудозем и Смолян) бе официално предадено на 28.06.2012 г. от инж. Ваклин Топов- ръководител на проекта, на началника на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението”-...

Областна администрация Смолян реализира проект: „Хората в администрацията - ключ към европейско сътрудничество”

28 Юни 2012, 1913 прочита

Днес, 28 юни 2012 г. в Областна администрация - Смолян се провежда Встъпителната конференция по проект „Хората в администрацията - ключ към европейско сътрудничество”. Проектът се осъществява с финансовата поскрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Приоритетна ос IІ „Управление на човешките ресурси” Подприоритет 2.5.„Транснационално и междурегионално сътрудничество” Бюджетна линия BG051PO002/10/2.5-01 Общ бюджет- 488 648 лева. Продължителност: 18 месеца. Водеща организация: Областна администрация-Смолян, Партньори: Областните администрации Пловдив, Пазарджик,Кърджали, Смолян и Хасково, България Международен партньор: Образователен център ESU-Падуа към Областна администрация Венето, Италия Общата цел, към която е насочен проекта е: Подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване на капацитета на служителите в областните администрации от ЮЦР. За изпълнение на тази цел ще се извърши проучване...

Започна рехабилитацията път ІІ-37 Батак - Доспат

26 Юни 2012, 2023 прочита

На 25 юни, понеделник, г-жа Лазаринка Стоичкова - член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” направи първата копка за рехабилитацията на над 25 км от второкласния път Батак – Доспат. Те са включени в лот 25 „Рехабилитация на път ІІ-37 Батак - Доспат, от км 185+487,09 до км 211+137,82, области Пазарджик и Смолян” на оперативна програма „Регионално развитие”. Финансирането е чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. На символичната първа копка присъстваха г-жа Деница Николова, ръководител на Управляващия орган на ОПРР, областните управители на и Смолян и Пазарджик инж. Стефан Стайков и д-р Дончо Баксанов, кметовете на Доспат и Батак - Антим Пържанов и Петър Паунов, инж. Костадинка Миланова, директор на ОПУ Смолян, инж. Благой Стоев,...

Международна конференция по проект на ОА

25 Юни 2012, 1388 прочита

Международна конференция за разпространяване на постигнатите от проект „Устойчив Модел на Развитие за Зелените Планински Зони” /GREEN MOUNTAIN/ резултати, се проведе от 20 до 22 юни в гр. Букурещ, Румъния В нея участие взе група експерти от Областна администрация-Смолян. В конференцията участваха представители на всички партньори по проекта. За извършената работа и постигнатите до момента резултати бяха изнесени презентации от ръководителите на трите работни групи. Проведоха се поредица панелни дискусии. Представен бе изготвения проект на документ: Модел за устойчиво развитие на зелените планински територии. Експерти от 9 държави-партньори по проекта, между които и Областна администрация-Смолян, работиха почти 8 месеца в три експертни групи по направления: Определяне на икономически устойчиви дейности и продукти; Методи и стратегии за...

Зам.-областният управител инж. Чавдар Фурлански участва в конференция „Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите /2012-2020/-поглед към следващия програмен период”

15 Юни 2012, 1800 прочита

Заместник областният управител инж. Чавдар Фурлански участва в конференция „Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите /2012-2020/ - поглед към следващия програмен период”. Тя се провежда днес, 15-ти юни в Тържествената зала на Централния военен клуб, гр. София. Организатори са Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, Министъра по управление на средствата от Европейския съюз и Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”- В. Търново. Конференцията има зацел да дискутира и предложи текстове, които обезпечават ресурсно изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 /НСРБИР/ в Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Оперативна програма „ Регионално развитие” и Програмата за развитие на селските райони. Срещата ще насочи вниманието на участниците в интеграционния...

Областният управител инж. Стефан Стайков се срещна с председателя на УС на „ЕVN България” Йорг Золфелнер

14 Юни 2012, 1816 прочита

Областният управител инж. Стефан Стайков се срещна с председателя на Управителния съвет на „EVN България” ЕАД г-н Йорг Золфелнер и г-жа Калина Трифонова, член на Управителния съвет. Те запознаха областния управител с инвестиционната програма на дружеството, с проектите в сферата на енергийната ефективност, политиката за оптимизиране на разходите, намаляване на мрежовите загуби и авариите. Гостите подчертаха факта, че инвестициите на компанията в България са достигнали един милиард лева. Австрийската компания е основен доставчик на ток в Южна и Югоизточна България и партньор на НЕК в българо-австрийското търговско дружество Хидроенергийна компания „Горна Арда”. Йорг Золфелнер съобщи, че проектирането на каскадата започва и работата по нея ще бъде ускорена. Очаква се изграждането на обекта да стартира през 2013 година. Обсъдени...

В Смолян се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Южен централен район /ЮЦР/

08 Юни 2012, 1960 прочита

ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН дата: 08 юни 2012г. /петък/ начало: 11 часа място: гр. Смолян, бул. България № 14 Днес, на 08 юни 2012г. в сградата на областна администрация - Смолян се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Южен централен район /ЮЦР/ под председателството на инж. Стефан Стайков - областен управител на област Смолян. На заседанието присъстваха представители на министерства; областните управители на областите от ЮЦР; представители на общините от района и представители на организациите на работодателите и на работниците. Акцент на заседанието бе представянето на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие /АДИ на РПР/ на ЮЦР за 2011 г. от г-жа...

Заповед на Областен управител за връщане на Решения №№ 84, 89, 96, 97, 102 и 103 от 22.05.2012г. на Общински съвет Девин

07 Юни 2012, 1810 прочита

Изтегли AP-03-14-315.pdf

На 08 юни 2012г. в сградата на областна администрация - Смолян ще се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район

05 Юни 2012, 1673 прочита

ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН дата: 08 юни 2012г. /петък/ начало: 11 часа място: гр. Смолян, бул. България № 14 На 08 юни 2012г. в сградата на областна администрация - Смолян ще се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Южен централен район /ЮЦР/ под председателството на инж. Стефан Стайков - областен управител на област Смолян. На заседанието ще присъстват представители на министерства; областните управители на областите от ЮЦР; представители на общините от района и представители на организациите на работодателите и на работниците. Акцент на заседанието ще бъде представянето на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие /АДИ на РПР/ на ЮЦР за 2011 г. от...

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158