Новини

Провеждане на кампанията по Преброяване на населението и жилищния фонд 2011, ще бъдат дискутирани в Смолян на работни срещи с Председателя и Главният секретар на НСИ

14 Януари 2011, 1820 прочита

Председателят на Националния статистически институт – доц. д-р Мариана Коцева и главният секретар Цветан Нанов ще посетят във вторник- 18 януари гр. Смолян. Те ще проведат работни срещи с Областният управител, членовете на Областната преброителна комисия и председателите на Общинските преброителни комисии. По време на срещите ще бъдат обсъдени въпроси свързани с готовността на общинските преброителни комисии за провеждане на Преброяване на населението и жилищния фонд в периода от 1 до 28 февруари 2011 г. Ще бъдат обсъдени предстоящите обучения на преброителите и контрольорите през м. януари /график, лектори, материали и зали/, обявяването на списъците в общините и новата възможност за преброяване по интернет и осигуряване на техническа обезпеченост от кабелните оператори в района в периода на електронното преброяване...

Заповед на Областен управител за връщане на Решение № 575 и 576 от 30.12.2010г. на Общински съвет Смолян

14 Януари 2011, 1860 прочита

Изтегли Zapoved14-61.pdf

Заповед на Областен управител за връщане на Решение № 572 и 579 от 30.12.2010г. на Общински съвет Смолян

14 Януари 2011, 1823 прочита

Изтегли Zapoved14-55.pdf

Вече една година областният управител инж. Стефан Стайков настоява пред кмета Дора Янкова да бъде обявен конкурс за главен архитект на община Смолян

12 Януари 2011, 1644 прочита

Точно преди една година – на 12.01.2010, Областният управител инж. Стефан Стайков изпрати писмо до кмета на община Смолян г-жа Дора Янкова, с искане в най-кратък срок да бъде обявен конкурс за главен архитект на общината. Искането на г-н Стайков бе провокирано от проведена с членове на Съюза на архитектите в България /САБ/ и Камарата на архитектите /КАБ/ среща, на която бяха разисквани въпроси, свързани с градоустройството и административното обслужване в община Смолян и другите общини на областта. Като най-важен сред дискутираните въпроси, бе откроен въпроса за статута на главния архитект на общината, назначаването му на граждански, а не на трудов договор без проведен конкурс, спазването на работното време... На 28.04.2010 г. бе изпратено напомнително писмо, с което областният управител отново...

Възможностите за облекчаване на тежкото финансово състояние на МБАЛ Девин бяха обсъдени на работна среща в Областна администрация

11 Януари 2011, 1794 прочита

Финансовите затруднения на МБАЛ Девин и начини за облекчаване на тежкото финансово състояние на лечебното заведение бяха обсъдени на проведената вчера / 10-ти януари/ среща в областна администрация- Смолян. В нея участие взеха Областния управител инж. Стефан Стайков, зам.-областния управител Недялко Славов, представители на основните кредитори на МБАЛ-Девин - Интернешънъл Асет Банк АД- клон Смолян и “Анри- 64 - Андрей Кехайов” ЕТ, кмета на община Девин инж. Здравко Василев и ръководството на болницата. Наложеният запор от кредиторите върху постъпленията на болницата, я изправя пред невъзможност да работи и обезпечава дейността си. Ситуацията се усложнява допълнително от факта, че трудовите възнаграждения на персонала не се изплащат ритмично, което го демотивира и води до напускане на медицинските кадри. Притеснението на...

Заповед на Областен Управител относно връщане на четири решения на Общински съвет - Неделино, като незаконосъобразни, за ново обсъждане

11 Януари 2011, 1756 прочита

Изтегли 0_Zapoved.pdf

Копия от всички заповеди за връщане решения на общинските съвети ще се публикуват на сайта на Областна администрация- Смолян

11 Януари 2011, 1727 прочита

Областният управител на Смолян инж. Стефан Стайков реши, през 2011 година копия от всички заповеди за връщане решения на общинските съвети да се публикуват на сайта на Областна администрация. По този начин гражданите и медиите ще имат възможност да се информират за основанията относно законосъобразността на взетите решения. Мотивите за това решение са следните: нееднократно в медийното пространство се изразяват упреци към областния управител за необосновано издаване на такива заповеди; в последните месеци на изтичащия мандат на местните власти и особено в предстоящата предизборна кампания се очаква политическите атаки към институцията Областен управител да зачестят. Ето защо, предвид спазването на принципите за публичност и прозрачност, всички заповеди, касаещи оспорването на издадени нормативни актове на кметове и решения на общински съвети,...

Подписан е договора с изпълнителя на обект Рехабилитация на Път II-86 “Асеновград – Смолян”

07 Януари 2011, 1890 прочита

Агенция „Пътна инфраструктура” и сдружение „Родопи ІІ-86”, в което участват “Трейс груп холд” и "Виастройинженеринг” ООД – Смолян, подписаха договора за рехабилитацията на обект Лот 14, „Транзитни пътища V”, Път II-86 “Асеновград – Смолян” от км 27+700 до км 76+306, 70”. Съгласно изискванията на договора, строителните работи ще стартират на 1-ви април 2011 г. Предвижда се рехабилитация на път с обща дължина 49.606 км. Проектът включва усилване на съществуващата настилка чрез асфалтово пренастилане, осигуряване на ново и подобряване на съществуващото пътно отводняване, реконструкция на подпорни и декоративни стени, ремонтни работи и подмяна на хидроизолацията на 12 съоръжения, възстановяване на осветлението на тунели, реконструкция на ТТ кабели, предпазна ограда и парапет, вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка и т.н. със средства,...

Апелативна прокуратура – Пловдив постанови извършване на допълнителна проверка за начина на възстановяване на 13,4 дка. гори от ревир Пампорово от Общ.С “ЗГ” – Чепеларе

06 Януари 2011, 1689 прочита

Апелативна прокуратура – Пловдив уважи жалба на Областния управител на област Смолян инж. Стефан Стайков срещу постановление на Окръжна прокуратура, в частта за образуване на досъдебно производство за извършване на допълнителна проверка, относно начина на възстановяване на 13,4 дка. гори от ревир Пампорово. На 09.12.2009 г., областният управител сезира Окръжна прокуратура- Смолян, във връзка с депозирана в администрацията жалба от Председателя на ЗЗД “Пампорово” – гр. Чепеларе. В нея се твърди, че е извършено незаконно строителство и неправомерно отдаване под наем на чужда собственост от страна на ГПК “Пампорово- 2001 “- Чепеларе, както и неправилно възстановяване на 13,4 дка. гори от ревир Пампорово, след две решения на Общинска служба “Земеделие и гори” – Чепеларе. Като представител на държавата, Областният управител...

Областният управител подписа партньорски споразумения с префекта на Ксанти

29 Декември 2010, 1788 прочита

Областният управител инж. Стефан Стайков и префекта на Ксанти Георгиос Павлидис подписаха на 28.12.2010 г. в Ксанти партньорски споразумения за изпълнение на спечелените от Областна администрация – Смолян два проекта по програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г. Проектите са „Трансгранични транспортни връзки и комуникации – основа за подобряване качеството на живота в пограничните райони” и „Чрез превенция да съхраним природната красота на Родопа планина”. По тях ще се изготвят стратегия и план за действие за развитие на инфраструктурата и транспортните връзки в трансграничния регион, създаване на система от информационни терминални устройства, опазване на биологичното разнообразие чрез разработване на географска информационна система за превенция на горските пожари и използване на оперативна сателитна информация за оценка...

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153