Новини

Върховният административен съд на Република България отмени решение № 248/02-10-2009 г. на Общински съвет- Баните за продажба на спортен комплекс

11 Август 2010, 1359 прочита

Върховният административен съд на Република България отмени решение № 248/02-10-2009 г. на Общински съвет- Баните, с което е прието да се извърши продажба на недвижим имот - заведение за обществено хранене, водна пързалка и плувен басейн /спортен комплекс/, включващ масивна сграда, беседка, едноетажна сграда, съблекалня, плувен басейн, малък басейн с водна пързалка, ведно със земята с обща площ от 3791 кв. метра, находящ се в УПИ-І по ПУП на с. Баните, частна общинска собственост. Решението бе отнесено към Административен съд Смолян за отмяна като незаконосъобразно със Заповед на Областният управител от 20.10.2009 г. На първа инстанция решението на съда бе постановено в полза на Общински съвет Баните. То бе обжалвано от Областния управител пред Върховният административен съд, който излезе с...

Зам.- областният управител Недялко Славов се срещна с Представителя на Върховния комисариат за бежанците на ООН в България Милагрос Лейнес

11 Август 2010, 1521 прочита

Заместник областният управител Недялко Славов се срещна с Представителя на Върховния комисариат за бежанците на ООН в България Милагрос Лейнес и съветника по въпросите на закрилата в Представителството на ВКБООН в София Петя Караянева. В срещата взеха участие комисар Тодор Георгиев- Директор на Регионална дирекция Гранична полиция - Смолян, Росица Сбиркова - Председател на Административен съд, съдия Веселина Дженаварова и Окръжния прокурор Даниела Ангелова. Госпожа Лейнес каза, че повода за посещението им е да се запознаят на място със спецификите на района и с осъществявания контрол в граничната зона. Тя благодари на комисар Георгиев за добрата работа и доброто сътрудничество при работа с лица, търсещи закрила на границата. Проблемът с бежанците е особено актуален след отварянето на...

Обходният път "Девин-Михалково" е отворен за движение на моторни превозни средства, считано от 11.00 часа на 03.08.2010 г.

03 Август 2010, 1532 прочита

Експертната комисия, съставена от представители на НЕК, Областно пътно управление, МВР и Областна администрация, извърши на 02.08.2010 г. повторна проверка на обект "Изместване на път ІІІ-866 Девин-Михалково". Основната задача пред комисията бе да установи дали съществува възможност за създаването на временна организация на движението на моторни превозни средства, без да съществува риск за безопасността на движението и за увреждане на пътната настилка. Комисията установи, че са налице условията, които се изискват и предложи да се приведе за изпълнение проекта за временна организация на движението през новия път в условията на продължаващо строителство. Считано от днес, 03.08.2010 г. от 11,00 часа, преминаването на превозни средства по стария...

Работна среща на обект “Изместване на път ІІІ-866 Девин- Михалково”

29 Юли 2010, 1390 прочита

Експертна комисия от представители на НЕК, Областно пътно управление, ОД на МВР Смолян, и Областна администрация, извърши днес, 29.07.2010 г. проверка на състоянието на обект “Изместване на път ІІІ-866 Девин- Михалково”. Целта бе да се установи готовността на пътя за пренасочване на автомобилния трафик и се приеме организация на движението при извършване на довършителни работи. Комисията не прие готовността на пътя, съгласно проект за временно движение на моторни превозни средства, тъй като не са създадени необходимите условия и има риск дори при ограничителен режим на трафика, да се нанесат непоправими увреждания на пътната настилка преди да бъде извършено асфалтирането. Изказани бяха мнения и препоръки, за чието изпълнение ще се провери на нова работна среща, насрочена за началото на месец...

Младежки инициативен комитет на Движение «Има ли бъдеще за Смолян», връчи на областния управител инж. Стефан Стайков писмо до мнистър-председателя, в защита на Родопския драматичен театър

29 Юли 2010, 1605 прочита

Представители на Младежки инициативен комитет на Движение «Има ли бъдеще за Смолян» връчиха на областния управител инж. Стефан Стайков писмо, адресирано до мнистър-председателя Бойко Борисов, в което изразяват своята гражданска позиция по отношение съдбата на Родопския драматичен театър. В приложената петиция за защита на театъра в Смолян са се подписали 5312 смолянчани и гости на града. Младите хора се обявяват за спасяването и запазването на театъра като културна институция, за да не се обрекат Средните Родопи на “бездуховен вакуум”. Областният управител им благодари за инициатива и за вярата, която имат, за активната им гражданска позиция, като оцени високо тяхната заинтересованост за бъдещето на театъра и града, и за всичко, което младите хора искат да постигнат. Той прие писмото като...

На 29-ти юли експертна комисия ще провери състоянието на обходния път на язовир “Цанков камък”, за да установи възможностите му за въвеждане във временна експлоатация

27 Юли 2010, 1403 прочита

На 29-ти юли /четвъртък/, експертна комисия от представители на НЕК, Областно пътно управление, ОД на МВР Смолян, и Областна администрация, ще провери състоянието на обходния път на язовир “Цанков камък”, за да се установи годността му за въвеждане в експлоатация, съгласно проект за временно движение на моторни превозни средства. Целта е да се постигнат необходимите условия за безопасна и нормална експлоатация на пътя така, че да не се пречи на довършителните работи и да се избегне възможността за допускане на злополуки с хора и техника. В случай на необходимост ще се изготви и график за движение на тежкотоварни автомобили. Графика за изпълнение на строителните дейности бе договорен на среща в Девин на 15-ти юни, между представители на институциите, ангажирани с...

Втора работна среща по изготвяне на Областна стратегия за развитие на социалните услуги ще се проведе на 23 юли 2010 г. в Областна администрация Смолян

21 Юли 2010, 1651 прочита

На 23 юли 2010 г. в Областна администрация Смолян ще се проведе втората работна среща по изготвяне на Областна стратегия за развитие на социалните услуги. Целта на срещата е обсъждане на първия работен вариант на областния доклад - анализ, формиране на тематични работни групи за планиране на социалните услуги в двете основни направления – за възрастни и за деца, както и обсъждане на концептуалната рамка на стратегията. Този процес за област Смолян стартира с провеждането на Първата голяма среща в края на м. май, и е в резултат от новия подход при планирането на социалните услуги и вменени нови задължения на областния управител. През 2010 г. с приетите промени в Закона за социално подпомагане се въведе задължението всички областни...

Резултати от първи етап на конкурс за заемане на длъжността Младши юрисконсулт към Дирекция „АПОФУС” в Областна администрация – Смолян

20 Юли 2010, 1766 прочита

Резултати от първи етап на конкурс за заемане на длъжността Младши юрисконсулт към Дирекция „АПОФУС” в Областна администрация – Смолян Начин на изпитване – Решаване на тест по въпроси, свързани с функциите на изпълнение на длъжността Кандидат / Резултат от писмена задача - решаване на тест/ Интервю ПЕТЪР АНАСТАСОВ СЛАВЧЕВ - 64 точки - допуска се ПЕТКО ДИМИТРОВ УЗУНОВ - 28 точки - не се допуска АТАНАС ЖИВКОВ КАРАГЬОЗОВ - 61 точки - допуска се АДРИАНА МИТКОВА КРИВЧЕВА - 42 точки - не се допуска СВЕТЛА ДИМИТРОВА ТИМЕНОВА - 56 точки - допуска се АТАНАСКА НИКОЛОВА ЧАПКЪНОВА - 48 точки - не се допуска ДЖЕМИЛЕ ДЖАМАЛОВА ПЕХЛИВАНОВА - 53 точки - допуска се ...

Областният управител инж. Стефан Стайков изпрати писмо до кмета на община Смолян- г-жа Дора Янкова и до Председателя на общинския съвет- г-н Иван Апостолов

15 Юли 2010, 1637 прочита

Областният управител инж. Стефан Стайков изпрати писмо до кмета на община Смолян- г-жа Дора Янкова и до Председателя на общинския съвет- г-н Иван Апостолов, във връзка с изтичащия краен срок на даденото от него разрешение на община Смолян за удължаване срока на действие на договорите за обслужване транспортните линии от квотата на общината. Удължаването бе разрешено на 26.01.2010 г. за срок до 6 месеца, през които трябваше да се проведе конкурс и да се определят превозвачи за осъществяване на обществени превози по общински транспортни схеми. В писмото си инж. Стайков уведомява, че остава на неколкократно изразената от него позиция и срока на даденото разрешение няма да бъде удължаван. Той напомня, че издадената в тази връзка заповед е...

Представители на Министерството на труда и социалната политика ще представят Новата рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество в периода 2010-2020 г.

14 Юли 2010, 1451 прочита

Новата рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество в периода 2010-2020 г., която бе приета от Министерски съвет на 12 май т.г. ще бъде представена пред областния съвет по етнически и демографски въпроси в Смолян. Това ще стане на 15 юли, от 13.30 часа, в зала 201 на Областна администрация. Програмата ще бъде представена от Милен Миланов, съветник на министъра на труда и социалната политика и национален координатор на инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г”. Областният съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси възобнови дейността си в средата на месец юни тази година. Негови членове са: Тодор Петканов - началник на РИО Смолян; д-р Мими Кубатева - директор на РИОКОЗ Смолян; д-р Монка Тодорова -...

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150