Новини

16 проекта на неправителствени организации, институции и общини от област Смолян са одобрени за финансиране по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г.

13 Декември 2010, 1902 прочита

Съвместният направляващ комитет по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г., проведе първите си заседания на 9 и 10 декември в София. В тях, като членове на Комитета за наблюдение, взеха участие Областният управител на Смолян инж. Стефан Стайков и зам.- областният управител Недялко Славов. В първото заседание, открито от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова е участвал и Кипрос Киприану - представител на Главна дирекция “Регионална политика” към Европейската комисия. На това заседание е докладвана оценката на съвместните проектни предложения по първата покана. Одобрени за финансиране са 66 проекта на стойност 63 831 960 евро. Между тях са 16 проекта на неправителствени организации, институции и общини от област Смолян. Изпълнението им ще...

Изложба на детско творчество под надслов “Коледа е…” ще се открие в на 13.12.2010 г. в сградата на Областна администрация - Смолян

11 Декември 2010, 1898 прочита

Изложба на детско творчество под надслов “Коледа е…” ще се открие в 14,30 часа на 13.12.2010 година /понеделник/ в сградата на Областна администрация Смолян. Тя е под егидата на областния управител инж. Стефан Стайков. В нея са включени произведения на малки творци от кръжоците “Млад европеец” и “Краезнание” при ОДК - Смолян, с ръководител Звездалина Арсова и от школата по изкуство и обичаи, с ръководител Розета Субашиева. Със свои творби ще се представят и децата от секцията по приложно и изобразително изкуство към Младежки православен център “Чисти сърца” при катедрален храм “Свети Висарион Смоленски” ”, с ръководители художничките Симеона и Катя Савови. Духът и символиката на Коледата, претворени чрез детските произведения, ще одухотворяват пространството пред заседателната зала на Областна...

Областната Комисия по заетост класира и предложи пред Агенцията по заетостта за окончателно одобрение 11 проекта по Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”- 2011 г.

03 Декември 2010, 1861 прочита

Областната Комисия по заетост класира и предложи пред Агенцията по заетостта за окончателно одобрение 11 проекта от 10- те общини и един проект на Областен управител. Разпределението на средствата по Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”- 2011 г. на национално ниво е в рамките на общия недостиг на средства и е съобразено с обективните показатели: равнище на безработица по общини и брой лица на социално подпомагане. Планираното разпределение на средства е съгласувано и с Националното сдружение на общините. Съгласно справката за бюджета на Агенция по заетостта, одобрените средства за дейности по Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”- 2011 г. за област Смолян са в размер на 169 950 лева, което съгласно подадените...

Министър – председателят Бойко Борисов ще посети с. Средногорци, област Смолян

19 Ноември 2010, 1894 прочита

На 20.11.2010г. /събота/ Премиерът Бойко Борисов ще посети с. Средногорци, област Смолян. Министър – председателят ще се срещне с жителите на селото и ще разговаря с Областния управител на Смолян инж. Стефан Стайков. По време на посещението си Борисов ще се запознае и с хода на рехабилитацията и реконструкцията на пътя Смолян – с. Средногорци, част от път ІІ-86. Възложител на обекта е Агенция „Пътна инфраструктура”, а изпълнител – консорциум „Ентехнос”. Стойността на строително-ремонтните дейности на отсечката възлиза на 6.636 млн. евро, осигурени от държавния бюджет и програма ФАР – Трансгранично сътрудничество.

Поздравление от областния управител инж. Стефан Стайков, по повод Архангеловден - професионален празник на българската полиция

08 Ноември 2010, 1685 прочита

УВАЖАЕМИ КОМИСАР ХАДЖИХРИСТЕВ, УВАЖАЕМИ ИНСПЕКТОРИ, ПОЛИЦАИ И СЛУЖИТЕЛИ, От мое име и от името на Областна администрация Смолян, най-искрено ви поздравявам с професионалния празник на българската полиция- 8 ноември!!! Нарицателното “полиция” е свързано със защита на държавата и обществения ред, но това далеч не покрива многообразието и стойността на тази дума. Да си полицай е въпрос на съзнателен личен избор, но и призвание, отдаденост, вечна борба и жертвоготовност в името на една чисто хуманистична идея- да живеем спокойно и да се чувстваме свободни в собствената си страна. Професията е свързана с една непрекъсваема верига от дълг, отговорност, стремеж, специфични качества и способности като решителност, преданост, смелост… Вярвам във вас и се гордея, че имаме във ваше лице пример...

Съгласувана е Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Смолян, която ще се изпълнява за пет годишен период /2011 – 2015 година/

02 Ноември 2010, 1714 прочита

На 28 октомври 2010 г. се проведе заседание на Областния съвет за развитие, на което беше съгласувана Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Смолян, която ще се изпълнява за пет годишен период /2011 – 2015 година/. С промените в Закона за социално подпомагане (ЗСП) и в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), приети в началото на 2010 г. стартира процес на стратегическо планиране, освен на общинско и на областно ниво. Новите моменти регламентират задълженията на областния управител и на общинските съвети за организиране разработването на стратегии за развитието на социалните услуги, съответно на регионално и на общинско ниво. Факт е, че социалните услуги, развивани до сега на общинско равнище, са имали потенциал за създаване...

Поздравление от областния управител инж. Стефан Стайков по повод 1 ноември – Ден на народните будители

01 Ноември 2010, 1561 прочита

Скъпи родопчани, уважаеми дейци на културата, учители и самодейци, писатели и творци, поздравявам Ви с празника на българската социална и духовна извисеност – Деня на народните будители! Първи ноември е празник на историческата ни и културна памет, на националното ни самосъзнание, на българския дух. Затова, бих искал най-сърдечно да поздравя съвременните български будители в най-широкия смисъл на думата, хората, благодарение на които нашата култура, наука и образование имат своето европейско и световно признание. Всички вас- които будите съзнанието на младото поколение, за това какво е национално наследство, история, духовност и традиция! Нека на този най-български празник си припомним всички светли личности, посветили живота си на свещената цел - да видят народа си събуден и свободен! Поклон пред святото...

Определен е състава на Областната преброителна комисия- Смолян

26 Октомври 2010, 1695 прочита

На основание чл. 18, ал. 1 и 2 от Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България, със заповед на председателя на Националния статистически институт е определен състава на Областната преброителна комисия- Смолян. Председател на комисията е заместник областния управител Недялко Славов, а секретар – Татяна Кацарова- директор ТСБ Смолян. Членове на комисията са представители на Областна администрация, Териториално статистическо бюро, Териториално звено ГРАО, РИО на МОН и ОД на МВР. Комисията ще проведе първото си заседание на 29.10.2010 г. /петък/. На него ще се коментират въпроси, свързани с подготвителните дейности и сроковете за изпълнението им. От 15.00 часа членовете на комисията ще дадат пресконференция в зала 201 на Областна администрация.

Предстоящи събития

26 Октомври 2010, 1555 прочита

На 28.20.2010 г. в зала 201 на Областна администрация ще се проведе Общо събрание на Асоциация по В и К – Смолян. Дневният ред е свързан с приемане на бюджет за 2010 г. и разпределение на вноските между участниците, съобразно дела им в Асоциацията. Предвижда се и обсъждане на въпроси, касаещо качеството на питейните води, съвместно с представители на РИОКОЗ Смолян. На 28.10.2010 г. от 14.00 часа в зала 201 ще се проведе заседание на Областния съвет за развитие, при следния дневен ред: 1. Приемане на Областната стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2015 ). 2. Формиране на работни групи за актуализиране на действащата Стратегия за развитие на област Смолян за периода 2009-2013 г. 3. Други. Във връзка с двете събития от...

Обръщение на Областния управител инж. Стефан Стайков към жителите на Смолян, по повод празника на града – 21-ви октомври

20 Октомври 2010, 1646 прочита

Уважаеми жители на Смолян, за мен е чест да ви поздравя с празника на града- 21-ви октомври! Трябва да се гордеем, че живеем в един от най-живописните градове в страната, град с богата история, град, който пази и популяризира българската народна традиция и фолклор, град със самобитен дух и неповторима атмосфера, в който тупти сърцето на величествената Родопа планина. В най-празничния за Смолян ден искам да отправя сърдечни поздрави към всички свои съграждани у нас и по света, към всички, които обичат града ни. Пожелавам Ви най-важните и най-съкровени за всеки човек неща, тези, без които не можем - здраве, благополучие и късмет. Вярвам, че с общи усилия можем да преобразим Смолян така, че той да става все по-хубав, все...

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153