Новини

Младежки инициативен комитет на Движение «Има ли бъдеще за Смолян», връчи на областния управител инж. Стефан Стайков писмо до мнистър-председателя, в защита на Родопския драматичен театър

29 Юли 2010, 1667 прочита

Представители на Младежки инициативен комитет на Движение «Има ли бъдеще за Смолян» връчиха на областния управител инж. Стефан Стайков писмо, адресирано до мнистър-председателя Бойко Борисов, в което изразяват своята гражданска позиция по отношение съдбата на Родопския драматичен театър. В приложената петиция за защита на театъра в Смолян са се подписали 5312 смолянчани и гости на града. Младите хора се обявяват за спасяването и запазването на театъра като културна институция, за да не се обрекат Средните Родопи на “бездуховен вакуум”. Областният управител им благодари за инициатива и за вярата, която имат, за активната им гражданска позиция, като оцени високо тяхната заинтересованост за бъдещето на театъра и града, и за всичко, което младите хора искат да постигнат. Той прие писмото като...

На 29-ти юли експертна комисия ще провери състоянието на обходния път на язовир “Цанков камък”, за да установи възможностите му за въвеждане във временна експлоатация

27 Юли 2010, 1451 прочита

На 29-ти юли /четвъртък/, експертна комисия от представители на НЕК, Областно пътно управление, ОД на МВР Смолян, и Областна администрация, ще провери състоянието на обходния път на язовир “Цанков камък”, за да се установи годността му за въвеждане в експлоатация, съгласно проект за временно движение на моторни превозни средства. Целта е да се постигнат необходимите условия за безопасна и нормална експлоатация на пътя така, че да не се пречи на довършителните работи и да се избегне възможността за допускане на злополуки с хора и техника. В случай на необходимост ще се изготви и график за движение на тежкотоварни автомобили. Графика за изпълнение на строителните дейности бе договорен на среща в Девин на 15-ти юни, между представители на институциите, ангажирани с...

Втора работна среща по изготвяне на Областна стратегия за развитие на социалните услуги ще се проведе на 23 юли 2010 г. в Областна администрация Смолян

21 Юли 2010, 1701 прочита

На 23 юли 2010 г. в Областна администрация Смолян ще се проведе втората работна среща по изготвяне на Областна стратегия за развитие на социалните услуги. Целта на срещата е обсъждане на първия работен вариант на областния доклад - анализ, формиране на тематични работни групи за планиране на социалните услуги в двете основни направления – за възрастни и за деца, както и обсъждане на концептуалната рамка на стратегията. Този процес за област Смолян стартира с провеждането на Първата голяма среща в края на м. май, и е в резултат от новия подход при планирането на социалните услуги и вменени нови задължения на областния управител. През 2010 г. с приетите промени в Закона за социално подпомагане се въведе задължението всички областни...

Резултати от първи етап на конкурс за заемане на длъжността Младши юрисконсулт към Дирекция „АПОФУС” в Областна администрация – Смолян

20 Юли 2010, 1825 прочита

Резултати от първи етап на конкурс за заемане на длъжността Младши юрисконсулт към Дирекция „АПОФУС” в Областна администрация – Смолян Начин на изпитване – Решаване на тест по въпроси, свързани с функциите на изпълнение на длъжността Кандидат / Резултат от писмена задача - решаване на тест/ Интервю ПЕТЪР АНАСТАСОВ СЛАВЧЕВ - 64 точки - допуска се ПЕТКО ДИМИТРОВ УЗУНОВ - 28 точки - не се допуска АТАНАС ЖИВКОВ КАРАГЬОЗОВ - 61 точки - допуска се АДРИАНА МИТКОВА КРИВЧЕВА - 42 точки - не се допуска СВЕТЛА ДИМИТРОВА ТИМЕНОВА - 56 точки - допуска се АТАНАСКА НИКОЛОВА ЧАПКЪНОВА - 48 точки - не се допуска ДЖЕМИЛЕ ДЖАМАЛОВА ПЕХЛИВАНОВА - 53 точки - допуска се ...

Областният управител инж. Стефан Стайков изпрати писмо до кмета на община Смолян- г-жа Дора Янкова и до Председателя на общинския съвет- г-н Иван Апостолов

15 Юли 2010, 1704 прочита

Областният управител инж. Стефан Стайков изпрати писмо до кмета на община Смолян- г-жа Дора Янкова и до Председателя на общинския съвет- г-н Иван Апостолов, във връзка с изтичащия краен срок на даденото от него разрешение на община Смолян за удължаване срока на действие на договорите за обслужване транспортните линии от квотата на общината. Удължаването бе разрешено на 26.01.2010 г. за срок до 6 месеца, през които трябваше да се проведе конкурс и да се определят превозвачи за осъществяване на обществени превози по общински транспортни схеми. В писмото си инж. Стайков уведомява, че остава на неколкократно изразената от него позиция и срока на даденото разрешение няма да бъде удължаван. Той напомня, че издадената в тази връзка заповед е...

Представители на Министерството на труда и социалната политика ще представят Новата рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество в периода 2010-2020 г.

14 Юли 2010, 1501 прочита

Новата рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество в периода 2010-2020 г., която бе приета от Министерски съвет на 12 май т.г. ще бъде представена пред областния съвет по етнически и демографски въпроси в Смолян. Това ще стане на 15 юли, от 13.30 часа, в зала 201 на Областна администрация. Програмата ще бъде представена от Милен Миланов, съветник на министъра на труда и социалната политика и национален координатор на инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г”. Областният съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси възобнови дейността си в средата на месец юни тази година. Негови членове са: Тодор Петканов - началник на РИО Смолян; д-р Мими Кубатева - директор на РИОКОЗ Смолян; д-р Монка Тодорова -...

Министър Анна- Мария Борисова: „Няма да се закриват лечебни заведения в област Смолян“

13 Юли 2010, 1524 прочита

В Смолянска област няма да бъдат закривани болници. Това съобщи министърът на здравеопазването проф. Анна-Мария Борисова на работна среща във връзка с определяне параметрите на областната и националната здравна карта. Публикации в медиите, във връзка с темата: в. “РОДОПИ Смолян” Здравният министър Анна-Мария Борисова: Няма да закриваме лечебни заведения в Родопите! Има шанс болниците в Златоград и Девин да бъдат „защитени", съобщи медикът Петя Спасова Нужна е оптимизация на здравните администрации, заяви в Смолян здравният министър проф. д-р Анна-Мария Борисова. Тя посочи, че навсякъде в страната трябва да се направи оптимизация, като дублиращите се структури трябва да се обединят. „Излишни разходи държавата не бива да прави за допълнителен сграден фонд, за излишни администрации и при това дублиращи се. Ние установяваме на много места...

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността младши юрисконсулт, към Дирекция “АПОФУС” – Областна администрация Смолян

12 Юли 2010, 1752 прочита

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН Смолян, бул“България”№14, тел.0301 /60192, факс 0301/ 62333, e-mail: obl_adm_sm@bsbg.net; http://www.region-smolyan.org ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА - МЛАДШИ ЮРИСКОНСУЛТ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „АПОФУС” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОБЛАСТ СМОЛЯН 1. ПЕТЪР АНАСТАСОВ СЛАВЧЕВ 2. ПЕТКО ДИМИТРОВ УЗУНОВ 3. АТАНАС ЖИВКОВ КАРАГЬОЗОВ 4. АДРИАНА МИТКОВА КРИВЧЕВА 5. СВЕТЛА ДИМИТРОВА ТИМЕНОВА 6. АТАНАСКА НИКОЛОВА ЧАПКЪНОВА 7. ДЖЕМИЛЕ ДЖАМАЛОВА ПЕХЛИВАНОВА Допуснати до конкурс са всички кандидати, които трябва да се явят на тест на 20 юли 2010 г. от 10,00 часа в сградата на Областна администрация – Смолян, бул. “България” № 14, зала 115. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: ( Недялко Славов ) 12 юли 2010 г.

Екип на Министерство на здравеопазването ще проведе работна среща в Смолян във връзка с определяне параметрите на областна здравна карта

09 Юли 2010, 1525 прочита

На 12.07.2010 г. министърът на здравеопазването проф. д-р Анна-Мария Борисова, и екип на министерството ще посети Смолян в рамките на планирана обиколка в областните градове на страната. Екипът ще проведе работна среща във връзка с определяне параметрите на областна здравна карта на област Смолян и запознаване на Областния съвет по здравеопазване с реформата в болничната помощ. Участие в срещата ще вземат представители на РЦЗ, РИОКОЗ, РЗОК, БЛС, БЗС, пациентски организации, Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи и директори на общински болници. Обсъждането ще се проведе от 12.30 часа в зала 201 на Областна Администрация. Срещата е със строго работен характер и е закрита за журналисти.

Представители от областта участваха в разширено заседание на Националната комисия по Плана за действие за Кафява мечка (2008-2017)

08 Юли 2010, 1523 прочита

На проведено на 07.07.2010 г. разширено заседание на Националната комисия /НК/ по Плана за действие за Кафява мечка (2008-2017) в МОСВ, на което присъстваха и представители от Област Смолян не се прие предложението за пренасочване на останали 5 бр. разрешителни за 2010 г. за отстрел на вида. Мотивите на членовете на комисията бяха, че от тези 5 бр. разрешителни, 2 вече са издадени на ДЛС „Русалка” - Априлци и ДЛС „Извора” – Девин и това е било решено на предишно заседание на Националната комисия. Оставащите 3 броя (по Плана за действие за Кафява мечка (2008-2017) контролираното ползване на вида е фиксирано на 10 броя годишно) ше се насочват приоритетно към област Смолян, но при необходимост и към други райони на...

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153