Новини

Вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков, бе на посещение в област Смолян

05 Юли 2010, 2159 прочита

Вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков, бе на посещение в област Смолян на 3 и 4 юли, по покана на областния управител инж. Сефан Стайков. Те посетиха село Осиково, община Девин и на място се запознаха с проблемите на хората, свързани с липсата на нормален път до селото. Вицепремиерът пое ангажимент да се осигури бюджетно финансиране и след актуализация на направените разчети, възможно най- бързо да се започне изграждането на пътя. Инж. Стайков постави редица важни въпроси за областта, свързани с високия процент безработица, лошата инфраструктура, финансовия и стопански колапс, в който изпаднаха местните фирми в следствие на тежката икономическа криза. Като възможност за съживяване на региона, особено в областта на туризма бе посочено отварянето на ГКПП...

При висок интерес премина информационния ден по обявените пет процедури за подбор на проекти по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.

29 Юни 2010, 1693 прочита

Лектори от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Управляващия орган на Оперативна програма „Конкурентоспособност” – Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, представиха условията и начина на кандидатстване по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програми: „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”; „Технологична модернизация в големи предприятия”; „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”; „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”; „Подкрепа за създаване на технологични паркове”. В информационния ден по обявените пет процедури за подбор на проекти по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. се включиха 44 управители и представители на фирми...

Конкурс за незаети длъжности

25 Юни 2010, 2314 прочита

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН Смолян, бул“България”№14, тел.0301 /60192, факс 0301/ 62333, e-mail: obl_adm_sm@bsbg.net; http://www.region-smolyan.org ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 3, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурс за държавните служители и заповед № АП-05-11-987 от 24.06.2010 г. на Областния управител О Б Я В Я В А К О Н К У Р С 1. За длъжността – Младши юрисконсулт към дирекция “Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”. 2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността са:  степен на образование – висше,...

Информационен ден по обявените пет процедури за подбор на проекти по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

24 Юни 2010, 1552 прочита

Информационен ден по обявените пет процедури за подбор на проекти по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. ще се проведе на 28.06.2010 г., от 10.00 часа, в зала 201 на Областна администрация Смолян. Представителите на бизнеса ще имат възможност детайлно да се запознаят с условията и начина на кандидатстване по следните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: • BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”; • BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в големи предприятия”; • 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”; • BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”; • BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове”. Пълният пакет документи и Насоки за кандидатстване по процедурите са публикувани на следните интернет страници: www.opcompetitiveness.bg,...

Единадесетчленен млад екип управлява Областна администрация Смолян, в рамките на инициативата „Мениджър за един ден в държавната администрация”

23 Юни 2010, 1531 прочита

Единадесет изявени ученици от различни смолянски училища поеха управлението на Областна администрация Смолян, в рамките на инициативата „Мениджър за един ден в държавната администрация”. Екипът бе в състав: Областен управител - Марко Анастасов – ПМГ “Васил Левски”; Зам. Областен управител - Шебан Билянов – ПГС “Н. Вапцаров”; Зам. Областен управител - Даниела Станчева – ГПЧЕ “Иван Вазов”; Директор на Дирекция „АПОФУС” - Петър Трифонов– І СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”; Техн.сътрудник на зам. областните управители - Антон Башев – VІІ СОУ “Отец Паисий”; Началник на отдел „ПНО” - Благовест Чанчев– ГПЧЕ “Иван Вазов”; Началник на отдел „УТ и ДС” - Гергана Иванова– ПМГ “Васил Левски”; Началник на отдел „КАК” - Таня Петкова – ПГ по туризъм Експерт „Връзки с обществеността”- Елена Бадева – І СОУ...

На 23 юни Областна администрация Смолян организира инициативите „Мениджър за един ден в държавната администрация” и „Ден на отворени врати за всички граждани”

22 Юни 2010, 1548 прочита

През 2006 година България се присъедини към инициативата на ООН и от тогава отбелязва 23 юни като ден на служителя в държавната администрация. Това е признание за настъпилите промени в администрацията. Днес тя е все по-предпочитан работодател за висококвалифицирани специалисти. Модернизацията на българската администрация създава привлекателни за младите хора условия за развитие на кариерата. Инвестицията в човешки капитал е водещо начало за просперитета на икономиката. Образът на държавната администрация, който искаме да изградим, се съдържа в трите ключови думи – модерна, компетентна и прозрачна. Това е администрация с лице към хората, администрация, в услуга на гражданите и бизнеса, администрация на която обществото вярва и разчита. По този повод на 23 юни 2010 г. Областна администрация Смолян организира инициативите...

Приоритетите на региона бяха определени от народните представители от Смолянски избирателен район, на работна среща при областния управител

22 Юни 2010, 1609 прочита

Ние всички имаме обща съдба и общи отговорности – да работим заедно в интерес на хората от региона. Идеята за това събиране беше да обединим усилията си без значение от политически пристрастия и принадлежност, тъй като всички сме представители на гражданството в областта и всички ние сме ангажирани в решаване на проблемите и съдбата на нашия регион. С тези думи областният управител инж. Стефан Стайков определи целта на инициираната от него и състояла се вчера / 21.06.2010 г./ среща с всички народни представители от Смолянски избирателен район. На срещата бяха дискутирани актуални проблеми, свързани: с високото ниво на безработица; проблеми в здравеопазването и основно с предстоящото преструктуриране на болниците; със старта и реализацията на важни инфраструктурни обекти, които касаят региона;...

Среща-разговор в Девин за обсъждане на проблемите свързани със затварянето на пътя Девин - Михалково

16 Юни 2010, 1858 прочита

На 15.06.2010г. в залата на Общински съвет – Девин се състоя делова среща в присъствието на областния управител инж. Стефан Стайков с представители на община Девин, бизнес средите, Областно пътно управление, КАТ и главния изпълнителен директор на НЕК г-н Първанов. Основният въпрос, който бе обсъждан е свързан с предстоящото завиряване на язовир “Цанков камък” и затрудненията с движението по стария път. Г-н Първанов и областният управител дадоха своите уверения, че новия път ще бъде реализиран навреме и със съгласието на КАТ и ОПУ ще се създаде временна организация на движението. Обявената предварително дата 18 юли за започване на пълненето не е окончателна и ще се действа гъвкаво на база напредъка на пътя. Г-н Първанов и областният...

В писмо до общинските съветници от всички общини в областта Областният управител им препоръча да намалят възнагражденията си

10 Юни 2010, 1558 прочита

В писмо до Председателите на общинските съвети в десетте общини на областта, областният управител инж. Стефан Стайков препоръча на общинските съветници да намалят размера на възнагражденията си. Тази препоръка е в унисон с преговорите, които се водят между правителството и Националното сдружение на общините по повод драстичното намаление на общинските бюджети. В писмото се казва: УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, В последно време поради влиянието на икономическата криза, стопанската активност намаля и това сериозно се отрази на приходната част на държавния бюджет и бюджетите на различните ведомства. Всички държавни структури предприемат драстични мерки по ограничаване на разходите си, предприемат се редуцирания на числеността на персонала. Гореизложените факти до голяма степен важат и за състоянието на...

Областният управител Стефан Стайков покани на среща – дискусия по актуални проблеми на област Смолян народни представители от всички политически сили

09 Юни 2010, 1653 прочита

Областният управител Стефан Стайков покани всички народни представители от Смолянски избирателен район, на работна среща- дискусия на тема: “ Актуални проблеми на област Смолян”. Срещата ще се състои на 21 юни, понеделник. На нея се очаква народните избраници да представят своята позиция по всички наболели въпроси, касаещи здравеопазване, образование, безработица, регионално развитие, инфраструктура и други. Областният управител желае да чуе мнението на различните политически сили по проблемите на региона и се надява тези срещи да станат регулярни. Основният замисъл е да се предложи и приеме единна концепция за действие в полза на хората от района, като за реализацията на тази концепция, положат усилия всички народни представители от областта. От 11.30 ч. , в зала 201 се предвижда брифинг за...

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153