Новини

Заповед на Областен Управител относно връщане на четири решения на Общински съвет - Неделино, като незаконосъобразни, за ново обсъждане

11 Януари 2011, 1835 прочита

Изтегли 0_Zapoved.pdf

Копия от всички заповеди за връщане решения на общинските съвети ще се публикуват на сайта на Областна администрация- Смолян

11 Януари 2011, 1792 прочита

Областният управител на Смолян инж. Стефан Стайков реши, през 2011 година копия от всички заповеди за връщане решения на общинските съвети да се публикуват на сайта на Областна администрация. По този начин гражданите и медиите ще имат възможност да се информират за основанията относно законосъобразността на взетите решения. Мотивите за това решение са следните: нееднократно в медийното пространство се изразяват упреци към областния управител за необосновано издаване на такива заповеди; в последните месеци на изтичащия мандат на местните власти и особено в предстоящата предизборна кампания се очаква политическите атаки към институцията Областен управител да зачестят. Ето защо, предвид спазването на принципите за публичност и прозрачност, всички заповеди, касаещи оспорването на издадени нормативни актове на кметове и решения на общински съвети,...

Подписан е договора с изпълнителя на обект Рехабилитация на Път II-86 “Асеновград – Смолян”

07 Януари 2011, 1941 прочита

Агенция „Пътна инфраструктура” и сдружение „Родопи ІІ-86”, в което участват “Трейс груп холд” и "Виастройинженеринг” ООД – Смолян, подписаха договора за рехабилитацията на обект Лот 14, „Транзитни пътища V”, Път II-86 “Асеновград – Смолян” от км 27+700 до км 76+306, 70”. Съгласно изискванията на договора, строителните работи ще стартират на 1-ви април 2011 г. Предвижда се рехабилитация на път с обща дължина 49.606 км. Проектът включва усилване на съществуващата настилка чрез асфалтово пренастилане, осигуряване на ново и подобряване на съществуващото пътно отводняване, реконструкция на подпорни и декоративни стени, ремонтни работи и подмяна на хидроизолацията на 12 съоръжения, възстановяване на осветлението на тунели, реконструкция на ТТ кабели, предпазна ограда и парапет, вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка и т.н. със средства,...

Апелативна прокуратура – Пловдив постанови извършване на допълнителна проверка за начина на възстановяване на 13,4 дка. гори от ревир Пампорово от Общ.С “ЗГ” – Чепеларе

06 Януари 2011, 1748 прочита

Апелативна прокуратура – Пловдив уважи жалба на Областния управител на област Смолян инж. Стефан Стайков срещу постановление на Окръжна прокуратура, в частта за образуване на досъдебно производство за извършване на допълнителна проверка, относно начина на възстановяване на 13,4 дка. гори от ревир Пампорово. На 09.12.2009 г., областният управител сезира Окръжна прокуратура- Смолян, във връзка с депозирана в администрацията жалба от Председателя на ЗЗД “Пампорово” – гр. Чепеларе. В нея се твърди, че е извършено незаконно строителство и неправомерно отдаване под наем на чужда собственост от страна на ГПК “Пампорово- 2001 “- Чепеларе, както и неправилно възстановяване на 13,4 дка. гори от ревир Пампорово, след две решения на Общинска служба “Земеделие и гори” – Чепеларе. Като представител на държавата, Областният управител...

Областният управител подписа партньорски споразумения с префекта на Ксанти

29 Декември 2010, 1854 прочита

Областният управител инж. Стефан Стайков и префекта на Ксанти Георгиос Павлидис подписаха на 28.12.2010 г. в Ксанти партньорски споразумения за изпълнение на спечелените от Областна администрация – Смолян два проекта по програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г. Проектите са „Трансгранични транспортни връзки и комуникации – основа за подобряване качеството на живота в пограничните райони” и „Чрез превенция да съхраним природната красота на Родопа планина”. По тях ще се изготвят стратегия и план за действие за развитие на инфраструктурата и транспортните връзки в трансграничния регион, създаване на система от информационни терминални устройства, опазване на биологичното разнообразие чрез разработване на географска информационна система за превенция на горските пожари и използване на оперативна сателитна информация за оценка...

16 проекта на неправителствени организации, институции и общини от област Смолян са одобрени за финансиране по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г.

13 Декември 2010, 1964 прочита

Съвместният направляващ комитет по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г., проведе първите си заседания на 9 и 10 декември в София. В тях, като членове на Комитета за наблюдение, взеха участие Областният управител на Смолян инж. Стефан Стайков и зам.- областният управител Недялко Славов. В първото заседание, открито от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова е участвал и Кипрос Киприану - представител на Главна дирекция “Регионална политика” към Европейската комисия. На това заседание е докладвана оценката на съвместните проектни предложения по първата покана. Одобрени за финансиране са 66 проекта на стойност 63 831 960 евро. Между тях са 16 проекта на неправителствени организации, институции и общини от област Смолян. Изпълнението им ще...

Изложба на детско творчество под надслов “Коледа е…” ще се открие в на 13.12.2010 г. в сградата на Областна администрация - Смолян

11 Декември 2010, 1967 прочита

Изложба на детско творчество под надслов “Коледа е…” ще се открие в 14,30 часа на 13.12.2010 година /понеделник/ в сградата на Областна администрация Смолян. Тя е под егидата на областния управител инж. Стефан Стайков. В нея са включени произведения на малки творци от кръжоците “Млад европеец” и “Краезнание” при ОДК - Смолян, с ръководител Звездалина Арсова и от школата по изкуство и обичаи, с ръководител Розета Субашиева. Със свои творби ще се представят и децата от секцията по приложно и изобразително изкуство към Младежки православен център “Чисти сърца” при катедрален храм “Свети Висарион Смоленски” ”, с ръководители художничките Симеона и Катя Савови. Духът и символиката на Коледата, претворени чрез детските произведения, ще одухотворяват пространството пред заседателната зала на Областна...

Областната Комисия по заетост класира и предложи пред Агенцията по заетостта за окончателно одобрение 11 проекта по Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”- 2011 г.

03 Декември 2010, 1909 прочита

Областната Комисия по заетост класира и предложи пред Агенцията по заетостта за окончателно одобрение 11 проекта от 10- те общини и един проект на Областен управител. Разпределението на средствата по Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”- 2011 г. на национално ниво е в рамките на общия недостиг на средства и е съобразено с обективните показатели: равнище на безработица по общини и брой лица на социално подпомагане. Планираното разпределение на средства е съгласувано и с Националното сдружение на общините. Съгласно справката за бюджета на Агенция по заетостта, одобрените средства за дейности по Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”- 2011 г. за област Смолян са в размер на 169 950 лева, което съгласно подадените...

Министър – председателят Бойко Борисов ще посети с. Средногорци, област Смолян

19 Ноември 2010, 1948 прочита

На 20.11.2010г. /събота/ Премиерът Бойко Борисов ще посети с. Средногорци, област Смолян. Министър – председателят ще се срещне с жителите на селото и ще разговаря с Областния управител на Смолян инж. Стефан Стайков. По време на посещението си Борисов ще се запознае и с хода на рехабилитацията и реконструкцията на пътя Смолян – с. Средногорци, част от път ІІ-86. Възложител на обекта е Агенция „Пътна инфраструктура”, а изпълнител – консорциум „Ентехнос”. Стойността на строително-ремонтните дейности на отсечката възлиза на 6.636 млн. евро, осигурени от държавния бюджет и програма ФАР – Трансгранично сътрудничество.

Поздравление от областния управител инж. Стефан Стайков, по повод Архангеловден - професионален празник на българската полиция

08 Ноември 2010, 1750 прочита

УВАЖАЕМИ КОМИСАР ХАДЖИХРИСТЕВ, УВАЖАЕМИ ИНСПЕКТОРИ, ПОЛИЦАИ И СЛУЖИТЕЛИ, От мое име и от името на Областна администрация Смолян, най-искрено ви поздравявам с професионалния празник на българската полиция- 8 ноември!!! Нарицателното “полиция” е свързано със защита на държавата и обществения ред, но това далеч не покрива многообразието и стойността на тази дума. Да си полицай е въпрос на съзнателен личен избор, но и призвание, отдаденост, вечна борба и жертвоготовност в името на една чисто хуманистична идея- да живеем спокойно и да се чувстваме свободни в собствената си страна. Професията е свързана с една непрекъсваема верига от дълг, отговорност, стремеж, специфични качества и способности като решителност, преданост, смелост… Вярвам във вас и се гордея, че имаме във ваше лице пример...

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158