Новини

Съгласувана е Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Смолян, която ще се изпълнява за пет годишен период /2011 – 2015 година/

02 Ноември 2010, 1764 прочита

На 28 октомври 2010 г. се проведе заседание на Областния съвет за развитие, на което беше съгласувана Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Смолян, която ще се изпълнява за пет годишен период /2011 – 2015 година/. С промените в Закона за социално подпомагане (ЗСП) и в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), приети в началото на 2010 г. стартира процес на стратегическо планиране, освен на общинско и на областно ниво. Новите моменти регламентират задълженията на областния управител и на общинските съвети за организиране разработването на стратегии за развитието на социалните услуги, съответно на регионално и на общинско ниво. Факт е, че социалните услуги, развивани до сега на общинско равнище, са имали потенциал за създаване...

Поздравление от областния управител инж. Стефан Стайков по повод 1 ноември – Ден на народните будители

01 Ноември 2010, 1606 прочита

Скъпи родопчани, уважаеми дейци на културата, учители и самодейци, писатели и творци, поздравявам Ви с празника на българската социална и духовна извисеност – Деня на народните будители! Първи ноември е празник на историческата ни и културна памет, на националното ни самосъзнание, на българския дух. Затова, бих искал най-сърдечно да поздравя съвременните български будители в най-широкия смисъл на думата, хората, благодарение на които нашата култура, наука и образование имат своето европейско и световно признание. Всички вас- които будите съзнанието на младото поколение, за това какво е национално наследство, история, духовност и традиция! Нека на този най-български празник си припомним всички светли личности, посветили живота си на свещената цел - да видят народа си събуден и свободен! Поклон пред святото...

Определен е състава на Областната преброителна комисия- Смолян

26 Октомври 2010, 1760 прочита

На основание чл. 18, ал. 1 и 2 от Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България, със заповед на председателя на Националния статистически институт е определен състава на Областната преброителна комисия- Смолян. Председател на комисията е заместник областния управител Недялко Славов, а секретар – Татяна Кацарова- директор ТСБ Смолян. Членове на комисията са представители на Областна администрация, Териториално статистическо бюро, Териториално звено ГРАО, РИО на МОН и ОД на МВР. Комисията ще проведе първото си заседание на 29.10.2010 г. /петък/. На него ще се коментират въпроси, свързани с подготвителните дейности и сроковете за изпълнението им. От 15.00 часа членовете на комисията ще дадат пресконференция в зала 201 на Областна администрация.

Предстоящи събития

26 Октомври 2010, 1615 прочита

На 28.20.2010 г. в зала 201 на Областна администрация ще се проведе Общо събрание на Асоциация по В и К – Смолян. Дневният ред е свързан с приемане на бюджет за 2010 г. и разпределение на вноските между участниците, съобразно дела им в Асоциацията. Предвижда се и обсъждане на въпроси, касаещо качеството на питейните води, съвместно с представители на РИОКОЗ Смолян. На 28.10.2010 г. от 14.00 часа в зала 201 ще се проведе заседание на Областния съвет за развитие, при следния дневен ред: 1. Приемане на Областната стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2015 ). 2. Формиране на работни групи за актуализиране на действащата Стратегия за развитие на област Смолян за периода 2009-2013 г. 3. Други. Във връзка с двете събития от...

Обръщение на Областния управител инж. Стефан Стайков към жителите на Смолян, по повод празника на града – 21-ви октомври

20 Октомври 2010, 1698 прочита

Уважаеми жители на Смолян, за мен е чест да ви поздравя с празника на града- 21-ви октомври! Трябва да се гордеем, че живеем в един от най-живописните градове в страната, град с богата история, град, който пази и популяризира българската народна традиция и фолклор, град със самобитен дух и неповторима атмосфера, в който тупти сърцето на величествената Родопа планина. В най-празничния за Смолян ден искам да отправя сърдечни поздрави към всички свои съграждани у нас и по света, към всички, които обичат града ни. Пожелавам Ви най-важните и най-съкровени за всеки човек неща, тези, без които не можем - здраве, благополучие и късмет. Вярвам, че с общи усилия можем да преобразим Смолян така, че той да става все по-хубав, все...

Зам.- областният управител инж. Чавдар Фурлански присъства на празника на 101 Алпийски батальон- град Смолян

20 Октомври 2010, 1771 прочита

Заместник областният управител инж. Чавдар Фурлански присъства на празника на 101 Алпийски батальон- град Смолян, отбелязан с водосвет за личния състав и освещаване на бойното знаме, и тържествено събрание- концерт, посветено на 150- годишнината от рождението на полковник Владимир Серафимов. Той връчи на командира подполковник Димитър Кацаров поздравителен адрес от името на Областния управител инж. Стефан Стайков, в който се казва: Уважаеми подполковник Кацаров, Поздравявам Вас, офицерите, сержантите, войниците и военните служители с празника на 101 –ви Алпийски батальон – Смолян и честването на 150- годишнината от рождението на полковник Владимир Серафимов! Наследници на храбрите воини от 21-ви пехотен Средногорски полк, носещи генетичния заряд от военни добродетели и традициите на своите предци, днес вие сте част от силна, боеспособна и модерна...

Зам.- областният управител инж. Чавдар Фурлански взе участие в работата на 11-тата юбилейна сесия на СІС Координационен форум за Централна и Източна Европа

14 Октомври 2010, 1655 прочита

Зам.- областният управител инж. Чавдар Фурлански взе участие в работата на 11-тата юбилейна сесия на СІС (Международен съвет по лова и опазване на дивеча), Координационен форум за Централна и Източна Европа, с основна тема Кафявата мечка. Домакин на форума бе Националното ловно- рибарско сдружение “Съюз на ловците и риболовците в България”. Събиране и анализ на информацията за състоянието и обхвата на кафявата мечка в страните от Централна и Източна Европа и обмяна на опит в управлението на конфликтите човек – мечка са част от целите, поставили си организаторите и участниците в сесията. Данните за състоянието на популацията са събрани от 11 държави, на базата на предварително подготвени и попълнени въпросници. Представяне на проблемите с кафявата мечка в страните си,...

Областният управител предостави разрешение за отстрел на една проблемна кафява мечка в района на селата Виево, Кутела и Петково, община Смолян

07 Октомври 2010, 1758 прочита

Във връзка с предприемане на мерки за решаване на проблема „мечка-човек” в област Смолян, на основание протоколи на междуведомствени комисии, които са извършвали проверки на обстоятелствата на местата с нанесени щети от вида кафява мечка и Разрешително №284/16.09.2010 г. на Заместник-министъра на околната среда и водите, областният управител Стефан Стайков издаде заповед за отстрел на една проблемна кафява мечка (Ursus arctos) от района на селата Виево, Кутела, Петково, община Смолян, област Смолян, по смисъла на Плана за действие за кафявата мечка в България. Отстрела е възложен на ЛРС „Глухар”, с. Славейно, с договор за възлагане на подборен отстрел на една проблемна кафява мечка. По силата на сключения договор ЛРС „Глухар”, се задължава при реализиране на приходи от отстрела, да закупи...

Трета голяма работна среща по изготвяне на Областна стратегия за развитие на социалните услуги /2011-2015 г./ ще се проведе на 30 септември в Областна администрация- Смолян

29 Септември 2010, 1780 прочита

Трета голяма работна среща по изготвяне на Областна стратегия за развитие на социалните услуги /2011-2015 г./ ще се проведе на 30 септември в Областна администрация- Смолян. Целите на предстоящата среща са: обсъждане на първия вариант на областната стратегия; окончателно формулиране на концептуалната рамка, дългосрочните и специфични цели; допълване и коригиране на съдържанието на планираните услуги на ниво общини; постигане на съгласие за съчетаването на интересите/ потребностите на отделните общини и нуждите от социални услуги на областно ниво.

Със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, зам.-областният управител Недялко Славов е включен в състава на междуведомствена работна група

29 Септември 2010, 1676 прочита

Със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, зам.-областният управител Недялко Славов е включен в състава на междуведомствена работна група. Задачата и е да направи аналитичен преглед на политиките, които са “гранични” или се припокриват, допълват или дублират с политиките на другите органи на изпълнителната власт / т.159 от Плана за оптимизация на държавната администрация от Решение на Министерския съвет № 560/29.07.2010г./. Групата трябва да представи до 30 октомври на министър Плевнелиев доклад с предложения за законодателни промени. Решението за стартиране на мащабна инициатива за изграждане на модерна държавна администрация, чрез осъвременяване на нейната организация, подобряване достъпа, повишаване качеството на публичните услуги и постигане ефикасност на публичните разходи бе прието на заседание на Съвета за административната реформа,...

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158