Новини

Представители на Министерството на труда и социалната политика ще представят Новата рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество в периода 2010-2020 г.

14 Юли 2010, 1570 прочита

Новата рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество в периода 2010-2020 г., която бе приета от Министерски съвет на 12 май т.г. ще бъде представена пред областния съвет по етнически и демографски въпроси в Смолян. Това ще стане на 15 юли, от 13.30 часа, в зала 201 на Областна администрация. Програмата ще бъде представена от Милен Миланов, съветник на министъра на труда и социалната политика и национален координатор на инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г”. Областният съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси възобнови дейността си в средата на месец юни тази година. Негови членове са: Тодор Петканов - началник на РИО Смолян; д-р Мими Кубатева - директор на РИОКОЗ Смолян; д-р Монка Тодорова -...

Министър Анна- Мария Борисова: „Няма да се закриват лечебни заведения в област Смолян“

13 Юли 2010, 1606 прочита

В Смолянска област няма да бъдат закривани болници. Това съобщи министърът на здравеопазването проф. Анна-Мария Борисова на работна среща във връзка с определяне параметрите на областната и националната здравна карта. Публикации в медиите, във връзка с темата: в. “РОДОПИ Смолян” Здравният министър Анна-Мария Борисова: Няма да закриваме лечебни заведения в Родопите! Има шанс болниците в Златоград и Девин да бъдат „защитени", съобщи медикът Петя Спасова Нужна е оптимизация на здравните администрации, заяви в Смолян здравният министър проф. д-р Анна-Мария Борисова. Тя посочи, че навсякъде в страната трябва да се направи оптимизация, като дублиращите се структури трябва да се обединят. „Излишни разходи държавата не бива да прави за допълнителен сграден фонд, за излишни администрации и при това дублиращи се. Ние установяваме на много места...

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността младши юрисконсулт, към Дирекция “АПОФУС” – Областна администрация Смолян

12 Юли 2010, 1805 прочита

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН Смолян, бул“България”№14, тел.0301 /60192, факс 0301/ 62333, e-mail: obl_adm_sm@bsbg.net; http://www.region-smolyan.org ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА - МЛАДШИ ЮРИСКОНСУЛТ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „АПОФУС” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОБЛАСТ СМОЛЯН 1. ПЕТЪР АНАСТАСОВ СЛАВЧЕВ 2. ПЕТКО ДИМИТРОВ УЗУНОВ 3. АТАНАС ЖИВКОВ КАРАГЬОЗОВ 4. АДРИАНА МИТКОВА КРИВЧЕВА 5. СВЕТЛА ДИМИТРОВА ТИМЕНОВА 6. АТАНАСКА НИКОЛОВА ЧАПКЪНОВА 7. ДЖЕМИЛЕ ДЖАМАЛОВА ПЕХЛИВАНОВА Допуснати до конкурс са всички кандидати, които трябва да се явят на тест на 20 юли 2010 г. от 10,00 часа в сградата на Областна администрация – Смолян, бул. “България” № 14, зала 115. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: ( Недялко Славов ) 12 юли 2010 г.

Екип на Министерство на здравеопазването ще проведе работна среща в Смолян във връзка с определяне параметрите на областна здравна карта

09 Юли 2010, 1594 прочита

На 12.07.2010 г. министърът на здравеопазването проф. д-р Анна-Мария Борисова, и екип на министерството ще посети Смолян в рамките на планирана обиколка в областните градове на страната. Екипът ще проведе работна среща във връзка с определяне параметрите на областна здравна карта на област Смолян и запознаване на Областния съвет по здравеопазване с реформата в болничната помощ. Участие в срещата ще вземат представители на РЦЗ, РИОКОЗ, РЗОК, БЛС, БЗС, пациентски организации, Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи и директори на общински болници. Обсъждането ще се проведе от 12.30 часа в зала 201 на Областна Администрация. Срещата е със строго работен характер и е закрита за журналисти.

Представители от областта участваха в разширено заседание на Националната комисия по Плана за действие за Кафява мечка (2008-2017)

08 Юли 2010, 1596 прочита

На проведено на 07.07.2010 г. разширено заседание на Националната комисия /НК/ по Плана за действие за Кафява мечка (2008-2017) в МОСВ, на което присъстваха и представители от Област Смолян не се прие предложението за пренасочване на останали 5 бр. разрешителни за 2010 г. за отстрел на вида. Мотивите на членовете на комисията бяха, че от тези 5 бр. разрешителни, 2 вече са издадени на ДЛС „Русалка” - Априлци и ДЛС „Извора” – Девин и това е било решено на предишно заседание на Националната комисия. Оставащите 3 броя (по Плана за действие за Кафява мечка (2008-2017) контролираното ползване на вида е фиксирано на 10 броя годишно) ше се насочват приоритетно към област Смолян, но при необходимост и към други райони на...

Вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков, бе на посещение в област Смолян

05 Юли 2010, 2263 прочита

Вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков, бе на посещение в област Смолян на 3 и 4 юли, по покана на областния управител инж. Сефан Стайков. Те посетиха село Осиково, община Девин и на място се запознаха с проблемите на хората, свързани с липсата на нормален път до селото. Вицепремиерът пое ангажимент да се осигури бюджетно финансиране и след актуализация на направените разчети, възможно най- бързо да се започне изграждането на пътя. Инж. Стайков постави редица важни въпроси за областта, свързани с високия процент безработица, лошата инфраструктура, финансовия и стопански колапс, в който изпаднаха местните фирми в следствие на тежката икономическа криза. Като възможност за съживяване на региона, особено в областта на туризма бе посочено отварянето на ГКПП...

При висок интерес премина информационния ден по обявените пет процедури за подбор на проекти по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.

29 Юни 2010, 1769 прочита

Лектори от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Управляващия орган на Оперативна програма „Конкурентоспособност” – Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, представиха условията и начина на кандидатстване по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програми: „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”; „Технологична модернизация в големи предприятия”; „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”; „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”; „Подкрепа за създаване на технологични паркове”. В информационния ден по обявените пет процедури за подбор на проекти по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. се включиха 44 управители и представители на фирми...

Конкурс за незаети длъжности

25 Юни 2010, 2394 прочита

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН Смолян, бул“България”№14, тел.0301 /60192, факс 0301/ 62333, e-mail: obl_adm_sm@bsbg.net; http://www.region-smolyan.org ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 3, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурс за държавните служители и заповед № АП-05-11-987 от 24.06.2010 г. на Областния управител О Б Я В Я В А К О Н К У Р С 1. За длъжността – Младши юрисконсулт към дирекция “Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”. 2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността са:  степен на образование – висше,...

Информационен ден по обявените пет процедури за подбор на проекти по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

24 Юни 2010, 1641 прочита

Информационен ден по обявените пет процедури за подбор на проекти по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. ще се проведе на 28.06.2010 г., от 10.00 часа, в зала 201 на Областна администрация Смолян. Представителите на бизнеса ще имат възможност детайлно да се запознаят с условията и начина на кандидатстване по следните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: • BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”; • BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в големи предприятия”; • 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”; • BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”; • BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове”. Пълният пакет документи и Насоки за кандидатстване по процедурите са публикувани на следните интернет страници: www.opcompetitiveness.bg,...

Единадесетчленен млад екип управлява Областна администрация Смолян, в рамките на инициативата „Мениджър за един ден в държавната администрация”

23 Юни 2010, 1600 прочита

Единадесет изявени ученици от различни смолянски училища поеха управлението на Областна администрация Смолян, в рамките на инициативата „Мениджър за един ден в държавната администрация”. Екипът бе в състав: Областен управител - Марко Анастасов – ПМГ “Васил Левски”; Зам. Областен управител - Шебан Билянов – ПГС “Н. Вапцаров”; Зам. Областен управител - Даниела Станчева – ГПЧЕ “Иван Вазов”; Директор на Дирекция „АПОФУС” - Петър Трифонов– І СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”; Техн.сътрудник на зам. областните управители - Антон Башев – VІІ СОУ “Отец Паисий”; Началник на отдел „ПНО” - Благовест Чанчев– ГПЧЕ “Иван Вазов”; Началник на отдел „УТ и ДС” - Гергана Иванова– ПМГ “Васил Левски”; Началник на отдел „КАК” - Таня Петкова – ПГ по туризъм Експерт „Връзки с обществеността”- Елена Бадева – І СОУ...

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158