Новини

При голям интерес от страна на жителите на община Чепеларе премина приемната на Областният управител в общинския център

08 Декември 2009, 1793 прочита

При голям интерес от страна на жителите на община Чепеларе премина приемната на Областният управител в общинския център. Поставени бяха много и разнообразни проблеми. Част от тях са свързани с приватизационни сделки и техните ревизии, както и със съмнения, относно прозрачността на тези сделки. Към общинската администрация бяха отправени обвинения за опорочена практика с търговете, проведени от общината и чести нарушения, свързани с умишлено укриване на предварително необходима информация. Като пример бе посочен проект Красива България. Гражданин потърси съвет и съдействие за проблем с отказ на община Чепеларе за изпълнение на влязло в сила от 2004 година решение на Върховен административен съд. Жители на Чепеларе поставиха въпроси, относно проблеми с кадастрални скици и граници по регулация на имоти; отводняване...

Три пъти ще бъдат увеличени базисните цени на земите от горския фонд до края на годината, а за атрактивните планински райони увеличението ще е до шест пъти

07 Декември 2009, 1751 прочита

Три пъти ще бъдат увеличени базисните цени на земите от горския фонд до края на годината, а за атрактивните планински райони увеличението ще е до шест пъти. Това каза зам. министърът на земеделието и храните доц. д-р Георги Костов на брифинг с журналисти на 7-ми декември в Смолян. Той бе на посещение по покана на народният представител от политическа партия "ГЕРБ" Николай Мелемов и областния управител инж. Стефан Стайков, във връзка с предстоящите реформи в горския сектор и изготвянето на новия Закон за горите. Базисните пазарни цени на горските имоти изразяват тяхната парична стойност в левове в зависимост от стойността на земята, месторастенето, насаждението, специалните полезни функции на горите, местоположението и други икономически фактори. В сферата на горите Смолянска...

Зам.-министърът на земеделието и храните доц. д-р Георги Костов ще бъде на 7-ми декември /понеделник/ 2009 г. в Смолян, по покана на областния управител инж. Стефан Стайков

04 Декември 2009, 1701 прочита

Зам.-министърът на земеделието и храните доц. д-р Георги Костов ще бъде на 7-ми декември /понеделник/ 2009 г. в Смолян, по покана на областния управител инж. Стефан Стайков. Поканата на г-н Стайков е във връзка с представяне на предложения по изготвящия се нов Закон за горите, който се очаква да влезе в сила през 2010 г. и предстоящото преструктуриране на сектора. Зам.-министър Георги Костов ще обсъди бъдещото развитие на горския сектор на среща - дискусия на тема: "Концептуални основи, залегнали в проекта за новия Закон за горите". В събитието ще участват представители на Регионална дирекция по горите, Държавно горско стопанство, Областна дирекция “Земеделие”, Сдружение на частни горовладелци, представители на общини, Окръжна Прокуратура и Областна дирекция "Пожарна безопасност и спасяване". Ще...

Ангажимент за внасяне предложение за размразяване на обект „Рехабилитация и реконструкция на общински път” пое областният управител инж. Стайков, пред кметове на села, на изнесената в Мадан приемна.

01 Декември 2009, 1622 прочита

Ангажимент за внасяне предложение за размразяване на обект „Рехабилитация и реконструкция на общински път (п. К. III-865) – с. Букова поляна – с. Буково – с. Галище от км 0+000 до км 3+746.93” община Мадан, област Смолян, пое областният управител инж. Стайков пред кметовете на трите села, на изнесената в Мадан приемна. Строителните дейности по пътната отсечка са спрени от края на месец юли тази година, а реконструкцията на обекта е завършена едва на 65%, което крие риск за разрушаване на вече изграденото. Притеснения, относно съдбата на два проекта, подадени от Общинска администрация – Мадан, по линия на бедствия и аварии по Постановление № 106 на МС, за изграждане на подпорни стени по път, по който се движат тежкотоварни...

Според министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов, област Смолян изисква по -специален подход в социалната сфера

27 Ноември 2009, 1710 прочита

Област Смолян се различава от това, което става в цялата страна по отношение нивото на заетост, равнището на безработица, квалификацията на безработни и работещи, каза министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов на пресконференция на 27-ми ноември в Смолян. Това налага да се приеме един нов, по-специален подход към Смолянска област в социалната сфера, най-вече по програмите “От социални помощи към осигуряване на заетост”. Министър Младенов бе на посещение в Смолян по покана на областния управител инж. Стефан Стайков. В сградата на Областна администрация, той и екипът му проведоха две работни срещи, на които присъстваха и народните представители от политическа партия ГЕРБ Николай Мелемов и д-р Даниела Дариткова. В срещите участваха изпълнителният директор на Агенция по заетостта...

Областният управител инж. Стефан Стайков поздравява всички мюсюлмани с големия религиозен празник Курбан Байрам!

27 Ноември 2009, 1767 прочита

Уважаеми вярващи, Искам да поднеса свойте поздравления към цялото мюсюлманско общество, по случай големия мюсюлмански празник Курбан Байрям. Този ден е символ на взаимопомощта между хората, затова бъдете щедри и справедливи. Нека по време на празника не забравите своите близки и страдащите хора. Желая ви здраве, разбирателство, изобилие и благодат. Искрено се надявам, че ако работим заедно всички ние- хората от различни вери, ще постигнем обновление и един по-хармоничен свят. Честит Курбан Байрям! инж. Стефан Стайков Областен управител на област Смолян

Областният управител инж. Стефан Стайков изпрати сигнално писмо до Окръжна прокуратура Смолян за нарушения при възлагането на обществени поръчки, с възложител община Борино

24 Ноември 2009, 1756 прочита

Областният управител инж. Стефан Стайков изпрати сигнално писмо до Окръжна прокуратура Смолян за нарушения при възлагането на обществени поръчки, с възложител община Борино. Става въпрос за средства, които община Борино е получила от Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. С Решение на кмета на община Борино от месец юли 2009 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет избор на изпълнител на строителство на подпорни стени в община Борино. С Решение на кмета на общината от месец септември е обявено класирането на участниците в процедурата по шест обособени позиции, като за всичките, на първо място от четирима кандидати е избран един и същ изпълнител. В сигнала се твърдят редица нарушения на процедурата по възлагане:...

Министъра на труда и социалната политика инж. Тотю Младенов ще посети Смолян на 26.11.2009 г./четвъртък/ по покана на областния управител инж. Стефан Стайков

24 Ноември 2009, 1682 прочита

Министъра на труда и социалната политика инж. Тотю Младенов ще посети Смолян на 26.11.2009 г. /четвъртък/ по покана на областния управител инж. Стефан Стайков. Повода за посещението му са поставени от страна на Областна администрация проблеми, касаещи програмата “От социални помощи към осигуряване на заетост” и други активни мерки по програмите за заетост. На среща с министър Младенов днес, заместник областният управител Чавдар Фурлански е изразил сериозните притеснения на областния управител за драстичното намаляване на бройките по програмите ОСПОЗ.

На приемната в Рудозем най-активни бяха жителите на с. Чепинци

23 Ноември 2009, 1801 прочита

На проведената в края на миналата седмица изнесена приемна в община Рудозем, с участието на заместник областният управител на област Смолян Недялко Славов и екип от експерти от Областна администрация най-активни бяха жителите на с. Чепинци. Кметът Хайри Брахимбашев определи като най-сериозни проблемите, свързани с отчуждаване на имотите по изграждащия се международен път Рудозем- Елидже, минаващ през с. Чепинци. Той настоя за създаване на специална комисия за ново замерване на имотите, тъй като към момента има грешки в картата на възстановената собственост. Г-н Брахимбашев очерта цялостна картина на проблемите, като започна с изграждащата се повече от 10 години и все още недовършена канализация на селото, липсата на централен водоем, лошото състояние на тръбите на довеждащия водопровод, идващ от...

Областен съвет по тристранно сътрудничество бе учреден на 17.11.2009 г. по инициатива на Областна администрация

20 Ноември 2009, 1793 прочита

По инициатива на Областна администрация, на 17.11.2009 г. бе учреден Областен съвет по тристранно сътрудничество. На учредителното заседание, ръководено от заместник областния управител инж. Чавдар Фурлански, присъстваха: Председателите на регионалната структура на КНСБ – Смолян, на синдикалния регионален съюз на КТ “Подкрепа” – Смолян и на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ - Смолян, на Регионална занаятчийска камара, както и на Стопанска камара. Директорите на: “Бюро по труда” – Смолян, регионална дирекция “Социално подпомагане” – Смолян, регионален инспекторат по образование, РУ “Социално осигуряване”, на Териториално статистическо бюро, заместник директорът на РД Национална агенция по приходите – Смолян; също така директорът Регионална служба по заетостта –Пловдив. “Необходимо да се създаде такъв работещ съвет на областно...

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153