Новини

Успешен надзорен одит на функциониращата в Областна администрация Интегрирана система за управление на качеството и информационната сигурност

19 Ноември 2009, 1552 прочита

Успешно премина проведеният на 18 ноември Надзорен одит на Интегрираната система за управление на качеството и информационната сигурност. Одитор от сертифициращата организация „Бюро веритас”ЕООД провери документацията за съответствие с изискванията на международния стандарт за качество ИСО 9001:2000. Издаденият сертификат е с валидност до 2011 година, но до края на следващата година предстои транзитивно преминаване към новата версия на стандарта. В доклада от одита няма никакви забележки.

Областно учение за «Защита на населението при наводнение – Смолян - 2009” ще се проведе на 19.11.2009 г.

17 Ноември 2009, 1621 прочита

Областно учение за «Защита на населението при наводнение – Смолян - 2009” ще се проведе на 19.11.2009 г. Учението ще се ръководи от заместник областния управител инж. Чавдар Фурлански – зам.-ръководител на областния щаб за координация на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи. То е на тема “Дейност на органите за управление и съставните части на Единната спасителна система за организиране и провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в Област Смолян при възникване на наводнение” Целта на учението е да се установят и повишат способностите на Единната спасителна система (ЕСС) за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в област Смолян, да се координират действията по оценка на обстановката и вземане на решения за организиране и...

Областният управител инж. Стефан Стайков представи новия директор на Областна дирекция „Земеделие” Смолян

17 Ноември 2009, 1702 прочита

Новият директор на Областна дирекция „Земеделие” бе представен днес на новото си работно място от областния управител инж. Стефан Стайков . От 16.11.2009 г., със заповед на министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов, за директор на Областна дирекция „Земеделие” Смолян е назначена инж. Боряна Цочева. Тя е завършила Висш селскостопански институт Пловдив, със специалност “ Агроинжинерство – обща агрономия”. От 2001 година Цочева е главен експерт в общинска администрация Смолян, като отговаря за селско и горско стопанство, стопанисване на горите, и икономическо развитие на общинска собственост Вчера, в Министерството на земеделието и храните инж. Цочева е получила заповедта за назначаване и указания за стартиране дейността на новите структури и подготовката на устройствен правилник, вътрешни...

Днес, 14-ти ноември, премиерът Бойко Борисов е на посещение в област Смолян

14 Ноември 2009, 1802 прочита

Премиерът Бойко Борисов е на посещение в област Смолян по покана на областния управител инж. Стефан Стайков, кмета на Смолян- г-жа Дора Янкова и кмета на Рудозем- Николай Бояджиев. Той откри рехабилитираната отсечка с. Соколовци – квартал Устово, част от път ІІ-86, с пожелание населените места по пътя да съумеят да развият по-добър туризъм покрай обновената пътна инфраструктура. На кратка работна среща в областна администрация, на която присъстваха и министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев, народните представители от политическа партия ГЕРБ Николай Мелемов и Даниела Дариткова, кметовете на общини и ръководители на областни институции, бяха дискутирани проблемите на региона. Областния управител Стефан Стайков запозна премиера с два приоритетни за областта проблема – реконструкцията...

На 12-ти ноември в Златоград, бе поредната изнесена приемна на Областна администрация Смолян

13 Ноември 2009, 1506 прочита

На 12-ти ноември в Златоград, бе поредната изнесена приемна на Областна администрация Смолян. Областният управител инж. Стефан Стайков, заместник областните управители Недялко Славов и Чавдар Фурлански, експерти от администрацията се срещнаха с кмета и жители на общината и се запознаха с техните проблеми. На приемната жители на Златоград поставиха въпроси във връзка с намиране на средства за изграждане и доизграждане на инфраструктурата на определени улици. След разговор между Областният и управителя на ВиК, стана ясно, че кмета на общината Мирослав Янчев е изяснил проблема и е предприел необходимите мерки за предстояща реконструкция и довършване на улиците „Стефан Стамболов”, „Здравец”, „Марица” и др. Областният управител се ангажира да помогне за разрешаване на конкретен проблем с осигуряване на достъп за...

Министър-председателят на Република България г-н Бойко Борисов ще открие рехабилитирания участък с. Соколовци – квартал Устово, част от път ІІ-86

13 Ноември 2009, 1700 прочита

Утре, 14-ти ноември /събота/, премиерът Бойко Борисов ще посети област Смолян по покана на областния управител инж. Стефан Стайков и кмета на Смолян г-жа Дора Янкова. Той ще открие завършената рехабилитация на отсечката с. Соколовци – квартал Устово, част от път ІІ-86. На тържеството ще присъстват министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев, народните представители от политическа партия ГЕРБ Даниела Дариткова и Николай Мелемов, кметовете на всички общини от областта, официални гости и граждани. Рехабилитираната отсечка от пътя с. Соколовци-кв. Устово е част от 29-километровия второкласен републикански път Соколовци- Смолян- Средногорци, който се модернизира със средства по ФАР-Трансгранично сътрудничество и от републиканския бюджет. Стойността на проекта е 10,632 млн. евро. От тях близо 55% са национално съфинансиране, а...

Работна среща “Възможности за участие и финансиране на спортни дейности по програми на МФВС” се проведе днес в Областна администрация

10 Ноември 2009, 1867 прочита

Новият координатор на Министерството на физическото възпитание и спорта за Смолянска и Пазарджишка област Йордан Биков, представи на среща в областна администрация – Смолян възможностите за участие и финансиране на спортни дейности по програми на МФВС. На срещата присъстваха областният управител инж. Стефан Стайков, зам.-областните управители Недялко Славов и инж. Чавдар Фурлански, и представители на спортните клубове в областта. Целта на срещата бе заинтересованите лица да се запознаят с възможностите за участие и финансиране на спортни дейности по програми и по-конкретно с отварянето на поканата от МФВС за програми на спортни клубове. Областният управител Стефан Стайков откри срещата с думите: „В днешните кризисни години е особено важно да намерим начин спортът да бъде финансиран, да бъде поставен на една здрава...

В Неделино очертаха два основни проблема – пътища и водоснабдяване

10 Ноември 2009, 1708 прочита

Представители на общинска администрация Неделино, кметове на населени места и десет души от общината се възползваха от възможността да се срещнат лично с областния управител и експертите на Областна администрация, по време на изнесената приемна. Кметовете на селата Козарка, Кундево, Върлино, Диманово, Гърнати и Средец представиха общо проблемите си. На първо място те поставиха състоянието на пътищата и затрудненото водоснабдяване. В част от селата са започнали работа по проекти за изграждане и подобряване на водоснабдителната система, но според тях има проблеми с финансирането и обектите не могат да бъдат завършени. Областният управител инж. Стайков, предложи да се изготви докладна записка за състоянието на всяко кметство, която да се внесе в администрацията, с цел детайлно проучване на въпроса и предприемане на адекватни...

Областният управител организира приемна в град Неделино

04 Ноември 2009, 1771 прочита

Приемна с граждани организира на 5 ноември Областният управител в община Неделино. Приемната е насрочена за времето от 10.00 ч. до 14,00 ч. Тя ще се проведе в заседателната зала на Общината, на втори етаж. Областният управител Стефан Стайков и експерти от Областна администрация ще се срещнат и с общинската управа, кметове и кметски наместници на населените места в община Неделино.

Зам.-областният управител Недялко Славов се срещна с министъра на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков

04 Ноември 2009, 1784 прочита

Зам.-областният управител Недялко Славов се срещна с министъра на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков. Срещата бе по инициатива на г-н Славов и бе осъществена със съдействието на народния представител Николай Мелемов. Повода бе обсъждане на възможности за изграждане на многофункционални спортни площадки и игрища за масов спорт на територията на област Смолян. Министър Нейков бе запознат с амбицията на Областна администрация Смолян да съдейства за изграждане на съоръженията, чрез които да се даде шанс на младите хора да спортуват и се развиват физически. Молбата на Славов е при разпределяне на средствата от държавния бюджет, определени за изграждане на спортни съоръжения, на нашата област да се погледне приоритетно, тъй като планинските общини не разполагат с необходимите за това средства....

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153