Новини

Одобрено е предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по ОП “Регионално развитие” – ІІ-ри етап, за 5 пътни обекта на територията на област Смолян

29 Март 2010, 1767 прочита

С Решение на Министерство на регионалното развитие и благоустройството от 24-ти март 2010 година, се предоставя безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2, операция 2.1 “Регионална и местна пътна инфраструктура”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161P001/2.1-01/2007 “Подкрепа за реконструкция и рехабилитация на второкласни и третокласни пътища”. За Смолянска област са включени следните пътни отсечки: Смолян- Михалково- Кричим от км 17+600 до км 20+100 и от км 22+490 до км 26+490; Рудозем- Смилян от км 0+000 до км 4+360 и от км 4+360 до км 8+431; Пампорово-(Смолян- Стойките) от км 0+000 до км 11+351; гр. Батак- гр. Доспат от км 160+ 675 до 185+ 487; гр. Батак- гр. Доспат от км 185+ 487 до км 211+ 138. Максималният общ размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ...

Със заповед на областния управител се въвеждат превантивни мерки срещу разпространението на заболяването инфлуенца (грип) по птиците на територията на област Смолян

22 Март 2010, 1668 прочита

На 22.03.2010 г. в Областна администрация гр. Смолян се проведе заседание на Постоянната областна епизоотична комисия /ПОЕК/. Присъстваха членовете на комисията от Регионалната ветеринарномедицинска служба, ОД на МВР, Регионална дирекция „Гранична полиция”, РЦЗ, РИОКОЗ, ОУ на „Гражданска защита”, ОД „Земеделие”, РИОСВ, РДГ и Областна администрация – Смолян. Заседанието се проведе след получено съобщение за регистрирано огнище на болестта в селище, разположено в делтата на река Дунав, в близост до границата на Румъния с Украйна и след лабораторно потвърждение, че причинителят на заболяването е от високо патогенния щам Н5N1. Като най-вероятна причина за заболяването се сочи контакт на диви мигриращи птици с домашните птици в заразеното селище. В тази връзка със Заповед на областния управител се въвеждат превантивни мерки срещу разпространението на...

Областна администрация организира семинар на тема: Възможностите на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

19 Март 2010, 1709 прочита

Поради големия обществен интерес към възможностите на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Областна администрация Смолян организира втора информационна среща по темата. Семинарът ще се проведе на 26.03.2010 г./петък/, от 11.00 часа в зала 115 на първи етаж от административната сграда. Срещата е в интерес главно на представителите на общинските администрации и бизнеса, като акцент ще бъде даден върху наскоро отворената схема “Развитие”, както и по останалите програми: “Аз мога”, “Адаптивност” и “Отново на работа”. Презентации и консултации по темата ще представят експерти от Дирекция “Регионална служба по заетостта” – Пловдив.

Министър-председателят Бойко Борисов ще инспектира строителните работи по изместването на път III-866 „Смолян-Стамболийски”

18 Март 2010, 1699 прочита

Министър-председателят Бойко Борисов ще инспектира строителните работи по изместването на път III-866 „Смолян-Стамболийски”, съобщиха от Пресслужбата на Министерски съвет. Днес, 18 март (четвъртък) премиерът Бойко Борисов ще се запознае на място със строителните работи във връзка с изместването на път III-866 „Смолян-Стамболийски”. Реконструкцията се налага поради изграждането на хидровъзел „Цанков камък”. Новият участък включва 11 км. нов път, тунел с дължина 800 м. и съществуващия до с. Лясково реконструиран път. Общата дължина на изместения участък е 21 км. В 14.30 часа министър-председателят Бойко Борисов ще посети строителната площадка след тунела при село Лясково.

Проведена бе работна среща, във връзка с инициативата на Областна администрация за изграждане на мултифункционални спортни площадки

11 Март 2010, 1833 прочита

Днес, 11.03.2010 г., се проведе работна среща във връзка с инициативата на Областна администрация за изграждане на мултифункционални спортни площадки на територията на област Смолян. Зам.-областният управител Недялко Славов, който ръководеше срещата, я определи като естествен етап от целенасочената политика на администрацията за развитието на масовия спорт в региона. Участие взеха експерти от Министерството на физическото възпитание и спорта, областна администрация, специалисти и ръководители от общините, отговарящи за развитието на спорта. Методическа помощ на заинтересованите общини на място оказаха г-жа Ана Ташева и инж. Пламен Лалов от дирекция “Инвестиционна политика и управление на собствеността “ в министерството. Подробно и обстоятелствено бяха разяснени стъпките за попълване на формулярите, както и изискванията, относно необходимата документация и статута на предлаганите терени....

Oбластният управител на Смолян инж. Стефан Стайков ще се срещне с директора на Басейнова дирекция – Пловдив Атанаска Тунтова

10 Март 2010, 1866 прочита

На 12 март /петък/, в 10.00 ч. областният управител на Смолян инж. Стефан Стайков ще се срещне с директора на Басейнова дирекция – Пловдив Атанаска Тунтова. Срещата е опознавателна и е организирана за координация между двете институции при изпълнението на Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район и контролната дейност за спазване на българското екозаконодателство. След срещата е предвидена пресконференция от 11.00 ч. в зала 201 на областна администрация.

Стартира съвместна инициатива на ОД МВР – Смолян и Областна администрация, под надслов “С общи усилия срещу насилието”

09 Март 2010, 1669 прочита

Днес, 9-ти март, на пресконференция, бе дадена публичност на съвместната инициатива на ОД на МВР – Смолян и Областна администрация- Смолян, за провеждане на месец срещу насилието, под надслов “С общи усилия срещу насилието”. Целта на инициативата е с общите усилия на институциите и обществото чрез адекватни превантивни мерки, закони и санкции, да се ограничи агресията сред младите хора и да се насочи вниманието им към спорта, науката и творчеството, като интересни и смислени занимания, да се предложат на децата и младежите алтернативи за изява и себедоказване. Идеята е тази инициатива да доведе до превенция на агресията и насилието, да придобие масовост и да пробуди желание за провеждане на публични дебати по наболели въпроси в обществото ни. За популяризиране и...

По повод Националния празник на България - Трети март, областният управител инж. Стефан Стайков поздравява жителите на област Смолян

02 Март 2010, 1661 прочита

Уважаеми жители на Смолянска област, драги сънародници, Трети март е апогеят на многовековната борба на българския народ за национална независимост и суверенно развитие. Днес честваме дейността на всички онези личности, дарили своите идеи на общата кауза – благото на народа ни. Отбелязваме с тих поклон смъртта на всички български герои, дарили на страната ни не само кръвта, но и сърцата си. Да бъдем признателни пред саможертвата на именити и безименни воини, които със своя подвиг в борбата срещу робството съградиха основите на съвременната българска държава. Да се обединим в името на нашето бъдеще и бъдещето на България! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Съвместна среща между кметовете на общини и областният управител инж. Стефан Стайков ще се проведе на 25. 02.2010 г.

24 Февруари 2010, 1860 прочита

Съвместна среща между кметовете на общини и областният управител инж. Стефан Стайков ще се проведе на 25. 02.2010 г. Тя е по инициатива на областния управител и във връзка с настъпилите промени в обществения живот и започналите сериозни реформи в различни сектори. На срещата ще бъдат разисквани въпроси във връзка със: състоянието на общинските бюджети и инвестиционните програми на общините за 2010 година; състоянието на общинските планове за развитие; действия по създаване на ВиК асоциации, съгласно изискванията на Закона за водите и други актуални въпроси.

Областна администрация Смолян бе определена за победител в конкурса за приз на ФОНДАЦИЯ ЗА ПРОЗРАЧНИ РЕГЛАМЕНТИ

19 Февруари 2010, 1880 прочита

Областна администрация Смолян бе определена за победител в конкурса за приз на ФОНДАЦИЯ ЗА ПРОЗРАЧНИ РЕГЛАМЕНТИ в категория „Най-добра практика за партньорство между областна администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията”. Администрацията получи и втора награда в категория „Най-прозрачна областна администрация” ФОНДАЦИЯ ЗА ПРОЗРАЧНИ РЕГЛАМЕНТИ е учредител на приз в четири категории: • „Най-прозрачна областна администрация”; • „Най-прозрачна общинска администрация”; • „Най-добра практика за партньорство между областна администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията”; • „Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията”. Наградата е годишна преходна статуетка на българския скулптор Райнис Гелов. Областна администрация Смолян спечели наградата след успешното преминаване на няколко...

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158