Новини

Областният управител инж. Стефан Стайков поздравява всички мюсюлмани с големия религиозен празник Курбан Байрам!

27 Ноември 2009, 1828 прочита

Уважаеми вярващи, Искам да поднеса свойте поздравления към цялото мюсюлманско общество, по случай големия мюсюлмански празник Курбан Байрям. Този ден е символ на взаимопомощта между хората, затова бъдете щедри и справедливи. Нека по време на празника не забравите своите близки и страдащите хора. Желая ви здраве, разбирателство, изобилие и благодат. Искрено се надявам, че ако работим заедно всички ние- хората от различни вери, ще постигнем обновление и един по-хармоничен свят. Честит Курбан Байрям! инж. Стефан Стайков Областен управител на област Смолян

Областният управител инж. Стефан Стайков изпрати сигнално писмо до Окръжна прокуратура Смолян за нарушения при възлагането на обществени поръчки, с възложител община Борино

24 Ноември 2009, 1808 прочита

Областният управител инж. Стефан Стайков изпрати сигнално писмо до Окръжна прокуратура Смолян за нарушения при възлагането на обществени поръчки, с възложител община Борино. Става въпрос за средства, които община Борино е получила от Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. С Решение на кмета на община Борино от месец юли 2009 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет избор на изпълнител на строителство на подпорни стени в община Борино. С Решение на кмета на общината от месец септември е обявено класирането на участниците в процедурата по шест обособени позиции, като за всичките, на първо място от четирима кандидати е избран един и същ изпълнител. В сигнала се твърдят редица нарушения на процедурата по възлагане:...

Министъра на труда и социалната политика инж. Тотю Младенов ще посети Смолян на 26.11.2009 г./четвъртък/ по покана на областния управител инж. Стефан Стайков

24 Ноември 2009, 1735 прочита

Министъра на труда и социалната политика инж. Тотю Младенов ще посети Смолян на 26.11.2009 г. /четвъртък/ по покана на областния управител инж. Стефан Стайков. Повода за посещението му са поставени от страна на Областна администрация проблеми, касаещи програмата “От социални помощи към осигуряване на заетост” и други активни мерки по програмите за заетост. На среща с министър Младенов днес, заместник областният управител Чавдар Фурлански е изразил сериозните притеснения на областния управител за драстичното намаляване на бройките по програмите ОСПОЗ.

На приемната в Рудозем най-активни бяха жителите на с. Чепинци

23 Ноември 2009, 1862 прочита

На проведената в края на миналата седмица изнесена приемна в община Рудозем, с участието на заместник областният управител на област Смолян Недялко Славов и екип от експерти от Областна администрация най-активни бяха жителите на с. Чепинци. Кметът Хайри Брахимбашев определи като най-сериозни проблемите, свързани с отчуждаване на имотите по изграждащия се международен път Рудозем- Елидже, минаващ през с. Чепинци. Той настоя за създаване на специална комисия за ново замерване на имотите, тъй като към момента има грешки в картата на възстановената собственост. Г-н Брахимбашев очерта цялостна картина на проблемите, като започна с изграждащата се повече от 10 години и все още недовършена канализация на селото, липсата на централен водоем, лошото състояние на тръбите на довеждащия водопровод, идващ от...

Областен съвет по тристранно сътрудничество бе учреден на 17.11.2009 г. по инициатива на Областна администрация

20 Ноември 2009, 1864 прочита

По инициатива на Областна администрация, на 17.11.2009 г. бе учреден Областен съвет по тристранно сътрудничество. На учредителното заседание, ръководено от заместник областния управител инж. Чавдар Фурлански, присъстваха: Председателите на регионалната структура на КНСБ – Смолян, на синдикалния регионален съюз на КТ “Подкрепа” – Смолян и на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ - Смолян, на Регионална занаятчийска камара, както и на Стопанска камара. Директорите на: “Бюро по труда” – Смолян, регионална дирекция “Социално подпомагане” – Смолян, регионален инспекторат по образование, РУ “Социално осигуряване”, на Териториално статистическо бюро, заместник директорът на РД Национална агенция по приходите – Смолян; също така директорът Регионална служба по заетостта –Пловдив. “Необходимо да се създаде такъв работещ съвет на областно...

Успешен надзорен одит на функциониращата в Областна администрация Интегрирана система за управление на качеството и информационната сигурност

19 Ноември 2009, 1610 прочита

Успешно премина проведеният на 18 ноември Надзорен одит на Интегрираната система за управление на качеството и информационната сигурност. Одитор от сертифициращата организация „Бюро веритас”ЕООД провери документацията за съответствие с изискванията на международния стандарт за качество ИСО 9001:2000. Издаденият сертификат е с валидност до 2011 година, но до края на следващата година предстои транзитивно преминаване към новата версия на стандарта. В доклада от одита няма никакви забележки.

Областно учение за «Защита на населението при наводнение – Смолян - 2009” ще се проведе на 19.11.2009 г.

17 Ноември 2009, 1670 прочита

Областно учение за «Защита на населението при наводнение – Смолян - 2009” ще се проведе на 19.11.2009 г. Учението ще се ръководи от заместник областния управител инж. Чавдар Фурлански – зам.-ръководител на областния щаб за координация на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи. То е на тема “Дейност на органите за управление и съставните части на Единната спасителна система за организиране и провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в Област Смолян при възникване на наводнение” Целта на учението е да се установят и повишат способностите на Единната спасителна система (ЕСС) за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в област Смолян, да се координират действията по оценка на обстановката и вземане на решения за организиране и...

Областният управител инж. Стефан Стайков представи новия директор на Областна дирекция „Земеделие” Смолян

17 Ноември 2009, 1757 прочита

Новият директор на Областна дирекция „Земеделие” бе представен днес на новото си работно място от областния управител инж. Стефан Стайков . От 16.11.2009 г., със заповед на министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов, за директор на Областна дирекция „Земеделие” Смолян е назначена инж. Боряна Цочева. Тя е завършила Висш селскостопански институт Пловдив, със специалност “ Агроинжинерство – обща агрономия”. От 2001 година Цочева е главен експерт в общинска администрация Смолян, като отговаря за селско и горско стопанство, стопанисване на горите, и икономическо развитие на общинска собственост Вчера, в Министерството на земеделието и храните инж. Цочева е получила заповедта за назначаване и указания за стартиране дейността на новите структури и подготовката на устройствен правилник, вътрешни...

Днес, 14-ти ноември, премиерът Бойко Борисов е на посещение в област Смолян

14 Ноември 2009, 1858 прочита

Премиерът Бойко Борисов е на посещение в област Смолян по покана на областния управител инж. Стефан Стайков, кмета на Смолян- г-жа Дора Янкова и кмета на Рудозем- Николай Бояджиев. Той откри рехабилитираната отсечка с. Соколовци – квартал Устово, част от път ІІ-86, с пожелание населените места по пътя да съумеят да развият по-добър туризъм покрай обновената пътна инфраструктура. На кратка работна среща в областна администрация, на която присъстваха и министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев, народните представители от политическа партия ГЕРБ Николай Мелемов и Даниела Дариткова, кметовете на общини и ръководители на областни институции, бяха дискутирани проблемите на региона. Областния управител Стефан Стайков запозна премиера с два приоритетни за областта проблема – реконструкцията...

На 12-ти ноември в Златоград, бе поредната изнесена приемна на Областна администрация Смолян

13 Ноември 2009, 1549 прочита

На 12-ти ноември в Златоград, бе поредната изнесена приемна на Областна администрация Смолян. Областният управител инж. Стефан Стайков, заместник областните управители Недялко Славов и Чавдар Фурлански, експерти от администрацията се срещнаха с кмета и жители на общината и се запознаха с техните проблеми. На приемната жители на Златоград поставиха въпроси във връзка с намиране на средства за изграждане и доизграждане на инфраструктурата на определени улици. След разговор между Областният и управителя на ВиК, стана ясно, че кмета на общината Мирослав Янчев е изяснил проблема и е предприел необходимите мерки за предстояща реконструкция и довършване на улиците „Стефан Стамболов”, „Здравец”, „Марица” и др. Областният управител се ангажира да помогне за разрешаване на конкретен проблем с осигуряване на достъп за...

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158