Новини

Областният управител д-р Петър Фиданов и служители от Областна администрация участваха в тържеството по случай 6 май - Ден на храбростта и празник на Българската армия

29 Април 2008, 2242 прочитаЗам.областният управител Митко Петагов участва в четвъртото издание на Международния икономически форум „Марица”

24 Април 2008, 2129 прочита

Зам.областният управител Митко Петагов участва в четвъртото издание на Международния икономически форум „Марица” , който се проведе на 22 и 23 април в Пловдив. Темата на форума бе „Обединяване на ресурсите за развитие на регионите”. Целта е да се даде възможност на представителите на бизнеса, държавната и общинска администрации и неправителствените организации от Южна България, Северозападна Турция и Северна Гърция да обсъдят перспективите за развитие на този регион от Югоизточна Европа. Част от основните дискутирани теми бяха: транспортна и логистична инфраструктура, развитие на пазара на недвижими имоти, програми на ЕС за развитие на селските райони, туризъм, екология, пазар на труда, местно самоуправление и регионално развитие, публично-частно партньорство, енергетика и нови енергийни проекти. Зам.областният управител Митко Петагов представи презентация на тема „Визията за развитие...

Областният управител ще участва в конференция за подпомагане подготовката на проекти по ОП «Околна среда 2007 – 2013 г.»

22 Април 2008, 2047 прочита

Областният управител д-р Петър Фиданов ще участва в конференция за представяне на откритите процедури за набиране на проектни предложения по приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма «Околна среда 2007 – 2013 г.» утре в София. През март и април Министерството на околната среда и водите обяви 3 процедури за набиране на проекти: техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма «Околна среда 2007-2013 г.»; подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води; техническа помощ за подготовка на на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 на Оперативна програма «Околна среда 2007-2013 г.». Конференцията е продължение на инициативите на МОСВ за подпомагане подготовката на качествени и пълни проектни предложения. Областният управител д-р Петър...

Област Смолян е пилотна в туининг проект по Програма ФАР

22 Април 2008, 1901 прочита

Областният управител д-р Петър Фиданов ще участва в официална церемония послучай стартирането на туининг проекта по Програма ФАР на ЕС “Укрепване капацитета на структурите на българското правителство за мониторинг и анализ на основни политики и разработване на съгласувани стратегически решения” днес в Министерски съвет. Област Смолян е пилотна заедно с областите Плевен, Велико Търново, Добрич и Стара Загора. Заедно с тях основни бенефициенти по проекта са Министерски съвет и пилотни институции като Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерствто на околната среда и водите, Министерството на образованието и науката, Министерство на икономиката и енергетиката и Държавната агенция за младежта и спорта. Проектът е с продължителност 18 месеца и ще бъде реализиран в...

Областният управител свиква среща за регулаторните режими

21 Април 2008, 1999 прочита

Областният управител д-р Петър Фиданов е поканил на работна среща представители на общините и бизнеса във връзка с регулаторните режими и условията за бизнес и възможностите на икономиката за конкурентноспособен растеж. Дневният ред включва: анализ на регулаторните режими в област Смолян; обсъждане на регулаторните режими; дискусия, коментари, въпроси и отговори; констатации и изводи, предложения за промяна на нормативната уредба. Срещата ще се състои на 24.04.2008 г. от 11.00 часа в зала 201 на Областна администрация. Областният управител кани на дискусията и всички медии. Невелина Караасенова Ст.експерт «Връзки с обществеността» 21.04.2008 г.

Започва набирането на проекти за икономическото развитие на трансграничния регион Смолян-Хасково-Благоевград-Кърджали

17 Април 2008, 1836 прочита

Зам.-областният управител Митко Петагов бе на заседание на Направляващия комитет по Програма ФАР-ТГС България-Гърция вчера в МРРБ. На срещата бяха приети насоки за кандидатстване и проектен фиш, с който ще се подават предложенията по Програма „Икономическо развитие на трансграничния регион и увеличаване на потенциала на човешките ресурси”. С проекти могат да кандидатстват общини, неправителствени организации, университети, професионални училища и други организации от трансграничния регион, в който са включени областите Смолян, Хасково, Благоевград и Кърджали. Дейностите за финансиране са обособени в две посоки - подкрепа на предприемаческите дейности и сътрудничество между образователни и изследовотелски институции. Максималната стойност на всеки проект е до 150 000 евро. Крайният срок за приемане на предложенията е 17. 06.2008 г. Информационният ден за нашата област ще се състои след...

Областни управители и здравни специалисти от три гранични региона на България, Гърция и Турция обсъдиха създаването на обща карта с проблемите и зоните за взаимодействие в сферата на здравеопазването

14 Април 2008, 1856 прочита

Представената на среща в Ксанти информация за състоянието на общественото здраве в трансграничния регион ще бъде основа за изготвянето на обща карта с проблемите и зоните за взаимодействие в сферата на здравеопазването. Това бе една от задачите, набелязани на форума на Мрежата за трансгранично сътрудничество между Гърция-България-Турция в петък в южната ни съседка. Освен това ще бъде изготвен и каталог с координатите на специалистите и длъжностните лица от здравните институции. Иформацията ще послужи за бъдещи съвместни действия на регионите от трите държави пред институциите на ЕС за финансиране на конкретен здравен проблем. Темата на дискусията бе „Представяне на здравеопазната и епидемиологична карта на трансграничния регион”. В срещата участваха областният управител д-р Петър Фиданов, който е и зам.-председател...

Областни управители и здравни специалисти ще обсъждат епидемиологичната обстановка през последните години на среща на Мрежата за трансгранично сътрудничество между Гърция-България-Турция

09 Април 2008, 1839 прочита

Областният управител д-р Петър Фиданов, младши експертът в Областна администрация Димитър Кузманов и директорът на Регионалния център по здравеопазване-Смолян /РЦЗ/ д-р Монка Тодорова заминават утре за Гърция на среща на Мрежата за трансгранично сътрудничество между Гърция-България-Турция. Форумът ще се проведе в гр. Ксанти в петък /11 април/. Ще бъде обсъдена темата „Епидемиологична карта на регионите, изграждащи Мрежата за трансгранично сътрудничество между Гърция-България-Турция”. Целта на дискусията е да се изготви анализ и обобщение на епидемиологичната обстановка през последните 10 години в трите съседни погранични региона, като данните бъдат включени в бъдещ общ проект за подобряване на мерките против епидемии. В срещата ще участват още областните управители и здравни специалисти от Хасково, Кърджали, Благоевград, Ксанти, Еврос и Одрин. Презентациите по темата от...

Областният управител участва в среща за подобряване на административното регулиране на общинско ниво

28 Март 2008, 1751 прочита

Областният управител д-р Петър Фиданов участва в работна среща, организирана от Министерството на държавната администрация и административната реформа /МДААР/ в резиденция Бояна вчера. На срещатата с министър Николай Василев са били поканени представители на администрацията на Министерски съвет, МДААР, Сметната палата, Националното сдружение на общините в Република България, Българска стопанска камара, както и всичики областните управители. Обсъдени са възможностите за бързи действия в посока подобряване на административното регулиране и бизнес средата на общинско ниво и ролята на областните управители. Участниците в срещата се запознали с проекта на Програмата за по-добро регулиране 2008-2009 г. В общинските администрации от години има регулаторни режими, които не съответстват на законодателството. Премахването на тези режими ще улесни бизнеса и ще осигури по-добра, по-справедлива и конкуретна...

Областният управител днес изпрати искане до МДААР за осигуряване на финансови средства за почистване на речните корита в Смолянска област

24 Март 2008, 1928 прочита

Областният управител д-р Петър Фиданов днес изпрати до министъра на държавната администрация и административната реформа искане за осигуряване на финансови средства в размер на 1 330 000 лв. Сумата ще бъде използвана за превантивна дейност за осъществяване на нормална проводимост на речните русла /извън населените места/ в Смолянска област и намаляване на вредите от наводнения. Областният управител моли министър Николай Василев за съдействие предложението му да бъде разгледано на заседание на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. Парите ще бъдат използвани след извършване на нов оглед и проверка на речните корита. Обектите ще се подредят по приоритетен принцип като се започне от най-опасните места, застрашаващи населението, се казва още в писмото до министър Василев. Като мотив за...

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153