Новини

Областната комисия по заетостта номинира 19 младежи за работа в админисктрациите по Програма “Старт в кариерата – 2008”

20 Май 2008, 2097 прочита

Областната комисия по заетостта номинира вчера 19 младежи, които кандидатстват за работа в общинските и областна администрации по Програмата на МТСП “Старт в кариерата – 2008”. Комисията с председател зам. областният управител Митко Петагов разгледа списъците с кандидатите и направи първоначален подбор. Одобрени са всичките 19 младежи, подали молби за работа. Администрациите от областта, без Доспат и Борино, са заявили в Бюрата по труда 18 работни места, за 7 от тях няма кандидати. Процедурата по окончателната номинация на кандидатите продължава с интервю с работодателите до 6 юни. Пълният списък със класиралите се ще бъде публикуван до 23.06.2008 г. на страницата на Агенцията по заетостта и в Бюрата по труда. Очаква се процедурата да има още едно издание...

За два месеца и половина над 200 репресирани лица от Смолянска област са подали искания за обезщетения

20 Май 2008, 2086 прочита

От 7 март т.г. до сега над 200 души от цялата област са подали в деловодството на Областна администрация искания за изплащане на еднократно обезщетение като репресирани. Исканията са във връзка с изменението на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресерани лица, публикувано в Държавен вестник, бр.26 от 07.03.2008 г. Съгласно изменението правоимащите могат да получат обезщетение в пълен размер за всяка репресия в периода от 12.09.1944 г. до 10.11.1989 г., изтърпяна заради техния произход, политически убеждения и религиозни вярвания. Преди направеното изменение законът даде право репресираните лица да получат еднократно обещетение. Обезщетението, което един репресиран е взел преди 7 март обаче, ще бъде приспаднато от това, което ще получи след тази дата. Размерът и редът...

Енергийната ефективност ще се обсъжда на семинар в Областна администрация

13 Май 2008, 1883 прочита

Семинар за възможностите за финансиране на проекти по енергийната ефективност ще се проведе на 15.05.2008 г. в зала 201 на Областна администрация. Темата на обучението е „Енергийна ефективност в българските общини”. На срещата ще бъдат обсъдени енергийна независимост на общините, практическите резултати от обследването и сертифицирането на сгради, процеса на обследване и изпълнение на енергоефективни мерки в сградите и др. Поканени са да участват представители на общините и неправителствените организации. Организаторите на обучението – Агенция по енергийната ефективност и Областна администрация, канят също и медиите, както и всички заинтересовани от проблемите на енергийната ефективност. Невелина Караасенова Ст.експерт «Връзки с обществеността» 13.05.2008 г.

Областният управител свика директорите на регионални структури за подготовката на план за защита при бедствия

13 Май 2008, 1849 прочита

Областният управител д-р Петър Фиданов свика директорите на регионални структури във връзка с писмо на вицепремира и министъра на извънредните ситуации Емел Етем за изготвяне на План за защита при бедствия в Смолянска област. Срещата се проведе днес в зала 201 на Областна администрация. Подготовката, изготвянето и съгласуването на плана ще бъдат кординирани от Териториална дирекция ”Гражданаска защита”. 25 институции, чиято дейност касае защитата при бедствия, ще трябва да определят работни групи поне от трима специалисти, които да предоставят своевременно необходимата за съставянето на плана информация. В работата ще се включи и Областният съвет за сигурност и управление при кризи. Планът трябва да бъде готов до 10 юли т.г. Копие от него ще се изпрати в Министерството на извънредните ситуации и...

Зам. областният управител Митко Петагов заминава на среща на Мрежата за трансгранично сътрудничество между Гърция-България-Турция

08 Май 2008, 1889 прочита

Зам.областният управител Митко Петагов и председателите на Регионалната занаятчийска камара, Смолянската търговско-промишлена палата и КВЗКАЧС „Перелик” заминават утре за Кавала на среща на Мрежата за трансгранично сътрудничество между Гърция-България-Турция. На конференция, която ще проведе в събота /10 май/, ще бъде обсъдена темата: „Презентация на предприемаческата идентичност на всяка префектура, насочена към промоция на продукти и услуги, както и развитието на сътрудничеството”. Целта на срещата е да се обмени информация между областите от трите държави, които членуват в мрежата, за възможностите за сътрудничество в сферите на бизнеса и най-вече в отраслите на туризма, полезните изкопаеми, напитките и храните и услугите. Във форума ще участват още областните управители и представители на бизнеса от Хасково, Кърджали, Благоевград, Ксанти, Еврос,Серес, Драма, Родопи, Кавала...

Областният управител д-р Петър Фиданов и служители от Областна администрация участваха в тържеството по случай 6 май - Ден на храбростта и празник на Българската армия

29 Април 2008, 2304 прочитаЗам.областният управител Митко Петагов участва в четвъртото издание на Международния икономически форум „Марица”

24 Април 2008, 2182 прочита

Зам.областният управител Митко Петагов участва в четвъртото издание на Международния икономически форум „Марица” , който се проведе на 22 и 23 април в Пловдив. Темата на форума бе „Обединяване на ресурсите за развитие на регионите”. Целта е да се даде възможност на представителите на бизнеса, държавната и общинска администрации и неправителствените организации от Южна България, Северозападна Турция и Северна Гърция да обсъдят перспективите за развитие на този регион от Югоизточна Европа. Част от основните дискутирани теми бяха: транспортна и логистична инфраструктура, развитие на пазара на недвижими имоти, програми на ЕС за развитие на селските райони, туризъм, екология, пазар на труда, местно самоуправление и регионално развитие, публично-частно партньорство, енергетика и нови енергийни проекти. Зам.областният управител Митко Петагов представи презентация на тема „Визията за развитие...

Областният управител ще участва в конференция за подпомагане подготовката на проекти по ОП «Околна среда 2007 – 2013 г.»

22 Април 2008, 2098 прочита

Областният управител д-р Петър Фиданов ще участва в конференция за представяне на откритите процедури за набиране на проектни предложения по приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма «Околна среда 2007 – 2013 г.» утре в София. През март и април Министерството на околната среда и водите обяви 3 процедури за набиране на проекти: техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма «Околна среда 2007-2013 г.»; подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води; техническа помощ за подготовка на на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 на Оперативна програма «Околна среда 2007-2013 г.». Конференцията е продължение на инициативите на МОСВ за подпомагане подготовката на качествени и пълни проектни предложения. Областният управител д-р Петър...

Област Смолян е пилотна в туининг проект по Програма ФАР

22 Април 2008, 1958 прочита

Областният управител д-р Петър Фиданов ще участва в официална церемония послучай стартирането на туининг проекта по Програма ФАР на ЕС “Укрепване капацитета на структурите на българското правителство за мониторинг и анализ на основни политики и разработване на съгласувани стратегически решения” днес в Министерски съвет. Област Смолян е пилотна заедно с областите Плевен, Велико Търново, Добрич и Стара Загора. Заедно с тях основни бенефициенти по проекта са Министерски съвет и пилотни институции като Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерствто на околната среда и водите, Министерството на образованието и науката, Министерство на икономиката и енергетиката и Държавната агенция за младежта и спорта. Проектът е с продължителност 18 месеца и ще бъде реализиран в...

Областният управител свиква среща за регулаторните режими

21 Април 2008, 2063 прочита

Областният управител д-р Петър Фиданов е поканил на работна среща представители на общините и бизнеса във връзка с регулаторните режими и условията за бизнес и възможностите на икономиката за конкурентноспособен растеж. Дневният ред включва: анализ на регулаторните режими в област Смолян; обсъждане на регулаторните режими; дискусия, коментари, въпроси и отговори; констатации и изводи, предложения за промяна на нормативната уредба. Срещата ще се състои на 24.04.2008 г. от 11.00 часа в зала 201 на Областна администрация. Областният управител кани на дискусията и всички медии. Невелина Караасенова Ст.експерт «Връзки с обществеността» 21.04.2008 г.

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158