Новини

Заповед на Областен управител за връщане на Решение № 173/23.06.2016г., на Общински съвет – Доспат

07 Юли 2016, 419 прочита

Изтегли 03-09-918-Resh.173_na_ObS-Dospat.doc

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

04 Юли 2016, 420 прочита

Уважаеми г-н Дъбов, уважаеми мюсюлмани, Приемете моите най-искрени пожелания за здраве и благоденствие по случай празника Рамазан Байрам! Бъдете добронамерени и състрадателни към ближните си, помагайте на по-слабите от Вас, така както повеляват религиозните Ви традиции! Нека в разбирателство и с взаимни усилия градим съвременния европейски облик на област Смолян! Споделете този свещен за мюсюлманите празник с най-близките си – Вашите семейства, приятели и съседи. Нека в домовете Ви цари щастие и разбирателство! Честит Рамазан Байрам! НЕДЯЛКО СЛАВОВ, Областен управител на област Смолян

Областният управител Недялко Славов участва в работна среща-обмен по проекта LANDSLIDE

01 Юли 2016, 445 прочита

Областният управител Недялко Славов с членове от екипа по проект “Модел за оценка на риска от свлачища и за превенция и намаляване на последиците от бедствия” (акроним LANDSLIDE), участваха в работна среща-обмен по Европейска програма „Финансов механизъм за гражданска защита”. В периода 26-30 юни в област Биелско Бяла, Полша с представители от всички партньори бяха обсъждани постигнатите резултати от изпълнените дейности по проекта към този момент. В своята същност, проектът е свързан с възможности за предсказване на опасности от свлачищни дейности. В рамките на този проект е разработен специализиран софтуер, чиято основна функция е да изчислява на базата на метеорологични данни, събрани от дейностите по проекта и в рамките на...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № РД-01-21-434

01 Юли 2016, 464 прочита

На основание чл.150, ал. 3 и чл.149, ал.4 от Закона за устройство на територията, съобщавам на заинтересованите лица, че е одобрен инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строеж №30/30.06.2016 год. за обект „Газификация на курортен комплекс Пампорово”, подобект: „Захранващ газопровод с АГРС на газоразпределителна мрежа на к.к. Пампорово” в ПИ 67653.1.22, Смолян, местност „Караманджа”, община Смолян, област Смолян”, с части „Газоснабдяване – технологична”, „Архитектура”, „Строителни конструкции”, „Геодезия”, Вертикално планиране”, „Пътна”, „ВиК”, „Електро”, „Пожарна безопастност”, „ПУСО” и „Комуникационен проект”. Проектът и разрешението за строеж могат да бъдат разгледани от заинтересованите лица в деловодството на Областна администрация Смолян и обжалвани пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от ...

С лятна школа по творческо писане Александър Чобанов обогатява културния живот в Смолян

30 Юни 2016, 526 прочита

Заместник-областният управител Андриян Петров се срещна с младия писател и сценарист Александър Чобанов и участниците в лятната школа по творческо писане, която се провежда за трета поредна година в Регионална библиотека „Николай Вранчев” – Смолян. Школата ще продължи от 30 юни до 5 юли 2016 година и в нея участват млади любители на творчеството между 14 и 20 годишна възраст. Александър Чобанов сподели, че е впечатлен от интереса към четенето на книги сред младите хора в региона. „Изненадаха ме с много заглавия и автори, които аз не познавам.” Той отбеляза, че една от целите на тази школа е да разберат подрастващите, че има реализация в сферата на изкуствата и да се стремят да...

Област Смолян със значителен принос за нематериалното културно наследство на България

24 Юни 2016, 550 прочита

Две кандидатури от област Смолян са одобрени за новите 10 попълнения и елементи от нематериалното културно наследство на България – в категория „Традиционно пеене и свирене”, като индивидуален носител „Костадин Илчев- самобитен продължител на родопската гайдарска традиция”, чиято кандидатура е излъчена от РИМ „Стою Шишков” – Смолян, и в същата категория - „Родопската гайда – магията на планината”, като групов носител „Гайдарски състав”, чиято кандидатура е излъчена от НЧ „Родопска просвета -1923”, гр. Девин, общ. Девин. Те бяха сред отличените на 23 юни 2016 година, на церемония в Галерия „Средец” на Министерството на културата, която беше финалът на Националната кампания „Живи човешки съкровища – България“ – етап 2016. Със заповед...

Проведе се първа работна среща по изпълнение на стратегически проект за превенция от наводнения

22 Юни 2016, 532 прочита

Областният управител Недялко Славов и експерти от Областна администрация Смолян участваха в първа работна среща, проведена в гр. Серес, между всички партньори по изпълнението на стратегически проект за трансгранично планиране и прилагане на инфраструктурни мерки за защита от наводнения в речните басейни Струма/Стримон, Керкини, Места/Нестос и Марица/Еврос, в съответствие с изменението на климата. Проектът ще се изпълнява по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България” 2014-2020 г., Приоритетна ос 2 „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион”, Инвестиционен приоритет (ИП) 5b. Очаква се в началото на месец септември 2016 г. да бъде публикувана поканата за подаване на стратегически проектни предложения по ИП 5b, като бенефициенти от българска страна ще бъдат областните...

Проведе се обучителна среща по проект LANDSLIDE със служители на РД ПБЗН-Смолян

21 Юни 2016, 685 прочита

Заместник-областният управител Тодор Бозуков откри обучителна среща по проект “Модел за оценка на риска от свлачища и за превенция и намаляване на последиците от бедствия” (акроним LANDSLIDE), по Европейска програма „Финансов механизъм за гражданска защита”. Той приветства участниците от името на областния управител Недялко Славов и от свое име, като обърна внимание за сериозността на проблема от свлачища и важността на превенцията. Ръководителят на проекта LANDSLIDE от страна на Областна администрация Смолян, инж. Момчил Караиванов също приветства участниците и отбеляза: „Свлачищните процеси са един от големите проблеми на нашата територия, от гледна точка на инфраструктура и реални заплахи. Включихме се в този проект, за да имаме възможност да проучим опита и...

Стартира учредяването на организация за управление на Туристически район „Родопи”

20 Юни 2016, 590 прочита

Под егидата на областния управител Недялко Славов, в съвместна инициатива с кмета на община Смолян Николай Мелемов и председателя на УС на Регионална туристическа асоциация „Родопи” Пантелей Мемцов, след различни срещи и проучвателни разговори с представители на местни власти и туристически сдружения, вписани в Регистъра на Министерството на туризма, е поета инициатива и стартира процес по създаване на Туристически район „Родопи“. Първа стъпка в този процес е учредяването на неговата Организация за управление. Днес се проведе първата работна среща за конституиране на Учредителен комитет за създаване на организация за управление на Туристически район „Родопи”, в съответствие с чл. 22 и чл. 24 от Закона за туризма. Съгласно нормативните изисквания на закона - Организация за управление...

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

18 Юни 2016, 543 прочита

Уважаеми г-н Мелемов, уважаеми жители на гр.Смолян, Щастлив съм да Ви поздравя по случай 56-годишнината от обединението на града! С Указ 227 на Президиума на Народното събрание от 18 юни 1960 година, гр.Смолян, с.Райково и гр.Устово официално се обединяват. От 2010 година с решение на Общински съвет, на днешната дата отбелязваме този акт на единение. Днес Смолян е модерен европейски град с красива природа и богат културен живот, но това е постигнато с много трудолюбие и предприемчивост. Заслугата за това е на всички граждани, които са направили личния си избор да създадат дом и семейство тук, да отгледат...

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158