Новини

Недялко Славов: Културата отново да заема мястото, което й се полага

11 Февруари 2016, 572 прочита

Днес се учреди Областен съвет по култура към Областен управител на област Смолян. На събранието присъстваха областният управител Недялко Славов, заместник-областните управители Андриян Петров и Тодор Бозуков, евродепутатът Владимир Уручев, Елиянка Михайлова - и.д.директор на дирекция „Съвременно изкуство и художествено образование” към Министерството на културата, Христо Мутафчиев – председател на Съюза на артистите в България, директори на културните институции в региона, представители от общините в област Смолян, експерти от Областна администрация Смолян и други. Областният управител Недялко Славов откри учредителното събрание,”Това не е спонтанно решение, а една дълго обмисляна стъпка от наша страна и считаме, че има много мотиви за това. Нашата основна идея е този съвет да не е просто една структура, а действително да...

МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ДАВА ШАНС НА ТЕАТРИТЕ

10 Февруари 2016, 670 прочита

Разпространената информация днес в някои електронни медии за закриването на театъра в Смолян не отговаря на истината. Напротив, Министерството на културата дава шанс на държавните театри, които генерират голям преразход на средства, да заработят активно, да увеличат броя на сценичните си изяви и да представят изкуството си пред по-многобройна публика. Министерството на културата ще покрие от собствения си бюджет преразхода на средства, допуснат от театрите в Благоевград, Смолян, Кърджали, Велико Търново, Враца, от Държавния музикален и балетен център в София и Операта в Стара Загора, както и от Държавния фолклорен ансамбъл „Филип Кутев”. Тези културни институти трябва...

Недялко Славов: Поставихме разработването на минералните извори, на балнеологията, климатолечението, като приоритет

09 Февруари 2016, 613 прочита

По инициатива на областния управител Недялко Славов, днес се проведе работна среща на тема „Област Смолян – район на целогодишен климатолечебен и балнеолечебен туризъм 2016-2020 година”. В срещата участваха областният управител Недялко Славов, заместник-областните управители Тодор Бозуков и Андриян Петров, народният представител и председател на Комисия по здравеопазване в 43-то НС д-р Даниела Дариткова, д-р Татяна Ангелова - председател на Асоциацията по физикална рехабилитационна медицина; Ръководител Експертна Група БСБСПА; член на Медицинската Комисия На Европейската СПА Асоциация; Сийка Кацарова – зам.-председател на БСБСПА и член на Борда на директорите на Европейската спа асоциация; Венелина Червенкова – гл.експерт в главна дирекция „Туристическа политика” към Министерството на туризма, представители на специализираните болници за рехабилитация в Девин, Рудозем и...

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

08 Февруари 2016, 625 прочита

Уважаеми журналисти, Имам удоволствието да Ви поканя за участие в пресконференция на тема „Област Смолян – район на целогодишен климатолечебен и балнеолечебен туризъм 2016-2020 година”. Ще участват народният представител и председател на Комисия по здравеопазване в 43-то НС д-р Даниела Дариткова, д-р Татяна Ангелова – председател на Асоциацията по физикална рехабилитационна медицина, Сийка Кацарова – заместник-председател на БУБСПА и член на Борда на директорите на Европейската спа асоциация, представители на Областна администрация Смолян и на общините в региона. Пресконференцията ще се проведе във вторник, 09 февруари, от 16.00 часа...

Проведе се първа работна среща с изпълнителите на прединвестиционно проучване за изграждане на трета лента на пътя Асеновград-Смолян

05 Февруари 2016, 659 прочита

Областният управител Недялко Славов настоя за внимателно и пълно обследване на трасето, на срещата, която проведе днес с представителите на консорциум „Мости” инж.Ева Панамска и Ян Шкварек. Славов призова в хода на работата им да има обществено обсъждане и да се ползва предишен натрупан опит. В срещата участваха областният управител Недялко Славов, заместник-областният управител Тодор Бозуков, заместник-кмета на община Смолян инж.Марияна Цекова, инж.Ева Панамска – управител на „Мости България“ ЕООД, Ян Шкварек – директор в „Мости Катовице“ ООД (Република Полша) и инж.Момчил Караиванов – експерт от Областна администрация-Смолян. След открита процедура за възлагане на обществена поръчка, от АПИ е възложено изработването на прединвестиционно проучване за изграждане на трета лента на път II-86...

Недялко Славов: „Имаме общата задача да направим живота в нашата област по-привлекателен, икономически по-устойчив за хората”

05 Февруари 2016, 622 прочита

В сградата на Областна администрация - Смолян се проведе форум на тема „Стопанска камара в подкрепа и насърчаване на предприемачеството в регион Смолян”, организиран от Регионална стопанска камара (РСК) – Смолян и Българска стопанска камара (БСК) – съюз на българския бизнес. Присъстваха областният управител на област Смолян Недялко Славов, инж.Кирил Желязков – гл. директор в Българска стопанска камара, инж. Иво Царев – председател на Стопанска камара – Смолян, Евгений Иванов от Българската асоциация на консултантите по Европейски програми, членове на УС на РСК-Смолян, Замфир Копчев – директор на дирекция „Бюро по труда”-Смолян, предприемачи от региона и експерти от Областна администрация – Смолян. „Приветствам усилията, които Българската стопанска камара полага...

Последствията за област Смолян от януарските проливни дъждове и сняг са на стойност 15 млн. лв.

02 Февруари 2016, 643 прочита

От Областна администрация-Смолян е подадена обобщена справка към фонд „Солидарност” на Европейския съюз (ФСЕС) за нанесените щети на територията на областта, в следствие на проливните дъждове и сняг в периода 16-20 януари 2016 година. Засегнати са общински пътни мрежи, ВиК мрежи, подпорни стени, скъсани са диги, активирани са свлачища, застрашени са мост над река Малка Арда, жилищни сгради, наводнени са домове. Общата стойност на щетите възлиза на около 15 млн. лв. Най-засегнати са общините, в които беше обявено бедствено положение: Смолян с щети, възлизащи на около 5.9 млн. лв., Рудозем – около 4.3 млн. лв., Доспат – около 1.8 млн. лв. и Девин – около 1.4 млн. лв.

Комисията по заетостта към областния управител утвърди държавния план-прием за учебната 2016/2017 година

29 Януари 2016, 679 прочита

Проведе се заседание на Комисията по заетост, на което се обсъди, съгласува и прие проекта за държавен план-прием за профилирано обучение за учебната 2016/2017 година, изработен на базата на броя ученици, завършващи 7 и 8 клас, както и демографските процеси, свързани с раждаемост и миграция, в област Смолян. Заседанието беше открито и ръководено от заместник-областните управители на област Смолян Андриян Петров и Тодор Бозуков. В него участваха Фани Николова – ДРСЗ-Пловдив, инж.Нина Алексиева – РИО-Смолян, експерти от Областна администрация-Смолян, РИО-Смолян, представители на общините в област Смолян, директори и експерти от институции – ДБТ-Смолян, КТ „Подкрепа”-Смолян, КНСБ-Смолян, РДЗ и СР ООД-Смолян, Дирекция „Инспекция по труда”-Смолян. Инж. Нина Алексиева представи статистически данни за приетия план-прием за...

Поредната голяма крачка към отварянето на ГКПП „Рудозем-Ксанти”

29 Януари 2016, 750 прочита

Днес, 29 януари 2016 година, е издадена заповед, с която Министерството на регионалното развитие и благоустройството разрешава на Областна администрация – Смолян да изработи проекти на подробни устройствени планове на територията на област Смолян, засягащи изграждането на ГКПП „Рудозем-Ксанти” и подходния път до пресечната точка на границата с Република Гърция. Това е още една голяма крачка към отварянето на ГКПП „Елидже”, с което ще се реализира изключително важен за региона проект. Изтегли ЗАПОВЕД>

Недялко Славов: Този договор е едно постижение, с което се гордеем, и успех, както за Асоциацията, така и за област Смолян

28 Януари 2016, 698 прочита

Днес, 28 януари, се проведе първото за 2016 година общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия Смолян, обслужвана от „ВиК” ЕООД-гр.Смолян. На събранието присъстваха областният управител Недялко Славов, който е и председател на А ВиК-Смолян, заместник-областните управители Андриян Петров и Тодор Бозуков, Люба Тодорова – юридически консулт, изпълняващ функциите и на главен секретар на А ВиК-Смолян, кметове от общините в област Смолян или упълномощени от тях лица да ги представляват, като членове на Асоциацията, инж. Мариян Николов – управител на „ВиК” ЕООД-Смолян, както и експерти от Областна администрация Смолян. Областният управител Недялко Славов, откри заседанието и запозна членовете с дневния ред. „Основен акцент и основна работа на Асоциацията през 2015 година беше подготовката и сключването...

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150