Новини

Областният управител Недялко Славов подаде проекта за изграждане на ГКПП „Рудозем-Ксанти”

01 Април 2016, 737 прочита

Екип на Областна администрация Смолян, начело с областният управител Недялко Славов и директора на дирекция ”АКРРДС” инж. Момчил Караиванов, на 31-03-2016 г. подадоха необходимите документи за кандидатстване по първата покана за подаване на проектни предложения за реализиране на стратегически проекти по приоритетна ос 3 – Инфраструктура на Програмата за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция – България 2014-2020”. Наличният бюджет по тази покана е в размер на 38.235.295,00 € и включва следните инвестиционни приоритети: 1. Изграждане на нов път Димарио (Гърция) – Българска граница. 2. Реконструкция на път II-86 – Средногорци-Рудозем и обходен път на Рудозем. 3. Изграждане на нов гранично-пропускателен пункт Димарио-Рудозем – ГКПП „Рудозем-Ксанти”. 4. Реконструкция на път II-59 – Момчилград-Ивайловград. Бюджета разпределен по партньори е както следва: • „ЕГНАТИЯ ОДОС” SA – 21 235 295 евро • Агенция „Пътна инфраструктура” – 16...

Андриян Петров: „Дълбок поклон за това, което правите през всичките тези години и ще продължите да правите за нас – да възпитавате истински хора”

30 Март 2016, 709 прочита

Заместник-областният управител Андриян Петров беше част от тържествения педагогически съвет по повод 160 години от основаването на І СОУ „Св.св. Кирил и Методий”. „Изключително се вълнувам, защото днес съм в своя дом, днес, при Вас – моето голямо семейство, семейството на І СОУ „Св.св. Кирил и Методий”.”, отбеляза той, като възпитаник на учебното заведение. „Искам да Ви поздравя от името на областния управител Недялко Славов и от името на заместник-областния управител Тодор Бозуков, но най-вече искам от свое име първо да благодаря на всички мои преподаватели, които са ме направили човек. Искам да благодаря на всички Вас и хилядите възпитаници на това прекрасно учебно заведение, които и днес продължавате да прославяте училището, България и, разбира се, Смолян. Искам да Ви...

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

27 Март 2016, 786 прочита

Уважаеми г-н Бечев, Уважаеми театрални дейци, Щастлив съм да Ви поздравя по случай Международния ден на театъра! Двадесет и седми март е обявен за Международен ден на театъра през 1961 година от Международния театрален институт и от тогава на тази дата почитаме театралното изкуство. Искам да използвам случая да изразя своето уважение към всички Вас за труда и усилията, които полагате, за да съхраните и развивате театралното изкуство в Родопите и България! Чрез своята дейност, Вие обогатявате културния живот в нашия регион и страната ни! Родопският драматичен театър „Николай...

Проведе се заключителна среща за представяне на резултати по Европeйски проект

25 Март 2016, 870 прочита

Заместник-областният управител Тодор Бозуков и експерти от Областна админинстрация-Смолян участваха в заключителна среща за представяне на постигнатите резултати по Проект ”Опазване на биоразнообразието в района на с. Мугла (Западни Родопи) и популяризиране на природна забележителност “Казанджи дере” - предпоставки за устойчиво развитие на региона”. Присъстващите представители на регионални и местни структури, на медиите и на водещи НПО-та от областта обсъдиха възможностите за развитието на с.Мугла като нова дестинация за алтернативен туризъм в област Смолян. Силвия Младенова - председател на СНЦ „Развитие-XXI век” и ръководител на проекта предложи на вниманието на всички Декларация с формулирани предложения, които да бъдат разгледани и включени в основни стратегически документи . Проектът е финансиран в рамките на...

Националният експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика прие проекта за ПУП на ГКПП „Рудозем-Ксанти”

25 Март 2016, 696 прочита

Областният управител Недялко Славов участва в заседание на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика във връзка с определяне на обектите в зоната на ГКПП „Рудозем-Ксанти”, включително свързаните с функционирането на пункта елементи на техническа инфраструктура, за обекти с национално значение. В присъствието на областния управител на област Смолян Недялко Славов, проектантите на пункта, експерти от Областна администрация Смолян, всички съгласувателни институции, беше разгледан Подробният устройствен план (ПУП) на ГКПП „Рудозем-Ксанти” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Националният експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика прие проекта за ПУП на пункта и подхода към него, като предлага на МРРБ да издаде заповед за одобрение на проекта. Изтегли СНИМКИ>

Беше обсъден и приет окончателният вариант на Областната стратегия за развитие на социалните услуги

24 Март 2016, 768 прочита

На работна среща беше обсъден и приет окончателният вариант на Областната стратегия за развитие на социалните услуги. Проведената среща беше под ръководството на заместник-областния управител Андриян Петров и на нея присъстваха Елица Чавдарова – главен експерт към Областна администрация Смолян, Сийка Иванова – директор на РД "Социално подпомагане"-Смолян, Замфир Копчев – директор на РД „Бюро по труда”-Смолян, Петя Пампорова – директор на ДСХ с ОЛБ в с.Фатово, Росен Ешпеков – директор на ДВХПР в с.Петково, Ася Палова – директор на ДВХПР в с.Ровино, представители на общинските администрации, на общинските дирекции по „Социално подпомагане” и „Бюро по труда”, представители от РЗИ-Смолян, РИО на МОН-Смолян, представители на синдикалните организации, НПО-та и други заинтересовани страни. Заместник-областният управител Андриян Петров откри...

Областният управител Недялко Славов определи пожароопасния сезон в област Смолян за 2016 година

23 Март 2016, 689 прочита

Във връзка с топлото и сухо за сезона време, извършването на селскостопански дейности в земеделските земи, съседни на горските територии, извършването на ловна и туристическа дейност и повишения риск от възникване на горски пожари, областният управител Недялко Славов определи пожароопасният сезон в област Смолян да бъде с продължителност от 25 март 2016г. до 30 ноември 2016 г. Изтегли ЗАПОВЕД>

Областният управител Недялко Славов беше домакин на делегация от „Италианските планински части”

22 Март 2016, 673 прочита

Областният управител Недялко Славов беше домакин на делегация от 8 офицера от резерва, от които двама бригадни генерали от „Италианските планински части”. От вчера, 21 март, те гостуват на колегите си от 101-ви Алпийски батальон в Смолян. Посещението е съгласувано с командира на Сухопътните войски. В рамките на тридневната инициатива, военните ще се запознаят с целите, задачите, алпийското- и ски-оборудване на 101-ви Алпийски батальон. На срещата присъстваха областният управител на област Смолян Недялко Славов, заместник-областният управител Андриян Петров, Иво Антонов – директор на дирекция „Социална политика” в Министерството на отбраната, генерал-лейтенант Стоян Топалов – председател на Централния съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва (ЦС на СОСЗР), полковник Борис Раков –...

Под егидата на областния управител на област Смолян Недялко Славов се организира единствения по рода си областен конкурс под надслов “ЖИВОТ БЕЗ ДРОГА И БЕЗ АГРЕСИЯ”

22 Март 2016, 744 прочита

Под егидата на областния управител на област Смолян – Недялко Славов се организира единствения по рода си областен конкурс под надслов “ЖИВОТ БЕЗ ДРОГА И БЕЗ АГРЕСИЯ” по инициатива на ОД МВР – Смолян и със съдействието на Регионален инспекторат по образование – гр. Смолян, като съорганизатори са Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетните от област Смолян, областен съвет на Българския футболен съюз – гр. Смолян. В този конкурс младите хора от Смолянския регион ще могат да изразят себе си чрез изкуство и спорт – авторски текст на песен, музика на песен или театрален етюд, както и провеждане на футболен турнир. Реализирането на такъв конкурс е чудесна възможност за изява сред тийнейджърите, където те могат...

По-ниската цена за добиване на паднала иглолистна дървесина от физически лица остава до края на годината

17 Март 2016, 704 прочита

По повод на внесеното предложение от областния управител Недялко Славов, Управителният съвет на „Южноцентрално държавно предприятие”, гр.Смолян взе решение да се запази до 31.12.2016г. цената от 3 лв. без ДДС за пространствен куб.м. пострадала иглолистна дървесина, добивана за собствени нужди от физически лица. В следствие на бедственото положение от началото на 2015 година, ДГС от област Смолян отчетоха значителни количества паднала дървесна маса, като най-засегнати са 4-те горски стопанства – Златоград, Смилян, Славейно и Смолян. Областният управител провеждаше регулярни работни срещи с представители на ЮЦДП, РДГ и 4-те горските стопанства за координиране и отчитане на процесите по инвентаризация и усвояване на падналата дървесина. През септември м.г. Славов предложи на ЮЦДП да бъде намалена цената на...

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158