Новини

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

02 Март 2017, 219 прочита

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН, Щастлив съм да ви поздравя по случай честването на 139 години от Освобождението на България! На 3 март 1978 година България възстановява своята държавност, а българският народ получава така жадуваната свобода след близо петвековно подтисничество. Освобождението не е дошло даром, то е извоювано, за него са пролели кръвта си поколения българи, ръководени единствено от любов към род и родина. Трети март символизира осъществяването на националните идеали чрез общата воля за свобода и обединение на българския народ. Нека с чувство на национална гордост на този ден преклоним...

Проведе се заседание на Областния съвет за устойчиво енергийно развитие

23 Февруари 2017, 217 прочита

Днес се проведе заседание на Областния съвет за устойчиво енергийно развитие на област Смолян. Заседанието беше ръководено от заместник-областният управител Илия Годев. Участваха инж. Петя Нешева - Регионален представител на Агенция за устойчиво енергийно развитие – Пловдив, Жасмина Бошнакова – главен експерт „Регионално развитие”, Люба Тодорова – юрист и инж.Костадин Капитанов – експерти в Областна администрация Смолян, Николай Славов - ТСБ-ЮГ Смолян, Павлина Димчевска - РИОСВ-Смолян, инж.Гавраил Даракчиев – председател на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, арх.Христо Караянков – председател на Камарата на архитектите, експерти от общините в област Смолян. Инж.Петя Нешева представи задълженията по Закона за енергийна ефективност, Закона за енергията от възобновяеми източници, измененията и допълненията по тези...

Илия Годев е назначен за заместник-областен управител на област Смолян

21 Февруари 2017, 233 прочита

Със заповед на служебния министър-председател Огнян Герджиков, издадена на 17 февруари 2017 година, за заместник-областен управител на област Смолян е назначен Илия Георгиев Годев. Днес той официално беше представен пред екипа от експерти на Областна администрация Смолян от вр.и.д. областен управител инж. Момчил Караиванов.

На официална церемония Недялко Славов предаде поста на областен управител на област Смолян на Момчил Караиванов

17 Февруари 2017, 285 прочита

На официална церемония Недялко Славов предаде поста на областен управител на област Смолян на назначения от служебния кабинет за вр.изп.дл. Момчил Караиванов. Славов приветства приемника си, заместниците си, представителите и ръководителите на държавни институции, кмета на община Смолян, служителите на Областна администрация Смолян, представителите на медиите, структурите на гражданското общество. „Освен вълнуващ, този момент е и момент на равносметка и такава равносметка е редно да бъде направена, когато предаваме щафетата. Работихме много и постигнахме добри резултати. Лично аз съм удовлетворен от работата, която свършихме през тези две години и два месеца. Няма да изброявам всички постижения във всички сфери. Постигнахме сериозен напредък по отношение на инвестициите в региона – над 75 км изцяло рехабилитирани...

Заместник-областните управители подават оставка

15 Февруари 2017, 284 прочита

Заместник-областните управители на област Смолян Андриян Петров и Тодор Бозуков, в знак на несъгласие с мотивите за освобождаването на областния управител Недялко Славов и като част от неговия екип, подават оставка. Днес те депозираха молбите си за освобождаване.

Комисията по заетостта обсъди и прие Предложението за план-прием в област Смолян за учебната 2017/2018 година

15 Февруари 2017, 198 прочита

Заместник-областният управител Тодор Бозуков откри и ръководи заседание на Комисията по заетостта във връзка с обсъждането и приемането на Предложението за държавен план-прием за учебната 2017/2018 година. Той запозна участниците с дневния ред на заседанието и предостави възможността на Иван Муцевски – началник на Регионалното управление на образованието-Смолян и инж. Нина Алексиева – експерт от РУО-Смолян да представят Доклад-анализ за осъществения държавен прием в област Смолян през учебната 2016/2017 година и Предложение за държавен план-прием за учебната 2017/2018 година. Доклад-анализът на РУО-Смолян показва, че държавният прием в област Смолян през учебната 2016/2017 година е реализиран на 81% при реализация на около 70% в национален план. Това е едно своеобразно доказателство, че както за настоящата, така и за 2017/2018 учебна...

70 млн.лв. по ОП„Околна среда 2014-2020 г.” ще бъдат инвестирани през 2017-та година във ВиК системите на област Смолян

14 Февруари 2017, 191 прочита

Съгласно решение на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, по Приоритетна ос 1 „Води” е одобрен Регионален инвестиционен проект за обособената територия на „ВиК” ЕООД Смолян. Той е включен в Индикативната годишна работна програма за 2017-та. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 70 млн. лева, които ще бъдат инвестирани в следните дейности:  Проектиране, изграждане, рехабилитация, реконструкция на съоръжения за пречистване на отпадъчните води, вкл. съоръжения за третиране на утайки;  Проектиране, изграждане, реконструкция, рехабилитация или подмяна на канализационни мрежи и съоръжения към или от ПСОВ с цел осигуряване на екологично-съобразни и икономически ефективно функциониране на ВиК системите;  Проектиране, изграждане, реконструкция, рехабилитация на водоснабдителни мрежи и съоръжения, вкл. ПСПВ;  Проектиране, изграждане на съпътстваща...

Заповед на Областен управител за връщане на Решение №313/30.01.2017г. в частта му на т.16 на Общински съвет – Доспат

10 Февруари 2017, 205 прочита

Изтегли заповед от тук.

Областният управител призова членовете на РИК да организират изборите по един безупречен и безпристрастен начин

03 Февруари 2017, 244 прочита

На основание разпоредбата в Изборния кодекс, областният управител Недялко Славов днес свика първото заседание на Районна избирателна комисия-Смолян и връчи печата на председателя й Ангел Безергянов. „Пожелавам ви успешна, ползотворна, и най-важното безпристрастна работа в организирането и провеждането на парламентарните избори, насрочени за 26 март 2017 година. Декларирам готовността, моята, на политическия кабинет и на цялата областна администрация, за всякаква организационна, методическа и техническа помощ. Призовавам всички членове да загърбят политическите си пристрастия и заедно да организираме изборите по един безупречен и прозрачен начин, което считам, че е най-важната ни задача.”, в заключение Славов призова комисията да осигурява публичност и прозрачност в работата си. Ангел Безергянов благодари на областния управител Недялко Славов, заместник-областния управител Тодор Бозуков...

С Решение № 4178-НС на ЦИК от 01.02.2017г., Областният управител свиква Първо заседание на РИК в петък, 03.02.2017г., от 11:00 часа в зала 201 на Областна администрация Смолян.

02 Февруари 2017, 214 прочита

Изтегли РЕШЕНИЕ на ЦИК >

Страници:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153