Новини

Европейската комисия сключи с България Споразумението за партньорство за новия програмен период 2014-2020 година

07 Август 2014, 903 прочита

Европейската комисия сключи Споразумението за партньорство с България, определящо стратегията за оптимално използване на европейските структурни и инвестиционни фондове в странта. С днешното споразумение се открива пътят към инвестиране на общо 7,6 млрд. евро финансиране по линия на политиката на сбилажване в периода 2014 – 2020 г. В своя коментар по повод споразумението комисарят на ЕС по въпросите на регионалната политика Йоханес Хаан заяви: „Днес приехме важен, стратегически инвестиционен план, който извежда България на пътя към заетост и растеж за следващите 10 години. Споразумението за партньорство отразява решимостта на ЕК и България за най-ефективно използване на финансирането от ЕС, за да могат българите да усетят ползата от тези инвестиции под формата на повишено качество на живот. Съгласно новата политика на сближаване...

Консултации за състав на РИК за Парламентарни избори 2014

07 Август 2014, 1042 прочита

Покана за консултации за състав на РИК - Смолян Декларация

Двама студенти приключиха успешно едномесечния си стаж в Областна администрация-Смолян

07 Август 2014, 971 прочита

Двама студенти приключиха успешно едномесечния си стаж в Областна администрация-Смолян по Програмата за летни студентски стажове в държавната администрация. Днес областният управител инж. Димитър Кръстанов разписа удостоверенията за проведения стаж на Красияна Манева и Димитър Димков, които трупаха опит и знания в Дирекцията за административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността. Попътен вятър и успешна реализация са пожеланията на областният управител към двамата младежи. Той изказва своята благодарност и към техните ментори за доброто отношение към работата. Програмата се провежда успешно за трети пореден път при изключителен интерес както от страна на студентите, така и от страна на държавната администрация. Тя предоставя възможности за провеждане на пълноценни студентски стажове в структурите на държавната администрация на всички нива и в цялата...

СЪОБЩЕНИЕ

06 Август 2014, 987 прочита

Съгласно разпоредбите на чл. 83 от Закона за горите (ЗГ), в случаите, когато в резултат на инвентаризацията на горските територии се установи, че земеделски територии са придобили характеристиките на гора по смисъла на ЗГ, лицата, извършили инвентаризацията, представят на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите списък на имотите по землища на населените места. Списъкът се публикува в един местен и един централен ежедневник и се оповестява публично на интернет страницата на съответната областна администрация, регионална дирекция по горите и Изпълнителната агенция по горите. Въз основа на списъка изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите или оправомощено от него длъжностно лице писмено поканва собствениците на съответните имоти да декларират дали желаят да ползват имотите си като земеделска или горска територия. В 6-месечен срок...

Областният управител разпореди засилено наблюдение на нивото на реките и язовирите в област Смолян

06 Август 2014, 886 прочита

Предвид усложняване на хидрометеорологичната обстановка и очакваните валежи в периода 6 - 8 август 2014 г., областният управител инж. Димитър Кръстанов с официално писмо разпореди до кметовете на общини да се създаде необходимата организация за засилено наблюдение на нивото на водите в реките и язовирите. Необходимо е кметовете да предупредят собствениците и ползвателите на язовири и микроязовири на територията на съответната община за стриктно спазване изискванията на чл. 142 от Закона за водите, както и да се прегледат общинските планове за защита при бедствия, в част наводнение, с цел своевременното им въвеждане в действие при необходимост. Наред с това кметовете ще следва да изпълнят и необходимите превантивни мерки, съобразно обстановката, за недопускане и застрашаване живота и здравето на населението и...

Емблематични традиционни празници ще бъдат реализирани от читалищните самодейци в област Смолян през месец август

05 Август 2014, 1018 прочита

Емблематични традиционни празници ще бъдат реализирани от читалищните самодейци в област Смолян през месец август. Празничните прояви започнаха още в началото на месеца с ХІІ гайдарско надсвирване в с. Гела, с поредното издание на „Среде лето” в с. Мугла, НЧ "Отец Паисий-1951" с празник на с. Селча, а НЧ "Христо Ботев-1892" с.Чокманово проведе традиционния събор “Илинден", посветен на 111 години от Илинденско-Преображенското въстание. Ръководителят на РЕКИЦ "Читалища" за област Смолян Нeдялка Мачокова информира, че до края на месеца следват още редица други празници и събори. Така на 7 август ще бъде отбелязан празника на с. Триград с възпроизвеждане на обичая "Среде лято" от НЧ "Изгрев-1936"; на 9 август, НЧ "Извор-1920" с. Арда - Българо-гръцки събор;...

Заповед на Областен управител за връщане на Решение Е 717 от 26.06.2014 г. на Общински съвет Златоград

28 Юли 2014, 1005 прочита

Изтегли AP-03-14-238.pdf

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ИНЖ. ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ ПО СЛУЧАЙ СВЕЩЕНИЯ ЗА МЮСЮЛМАНИТЕ ПРАЗНИК РАМАЗАН БАЙРАМ

27 Юли 2014, 961 прочита

УВАЖАЕМИ МЮСЮЛМАНИ ОТ ОБЛАСТ СМОЛЯН, Приемете моите сърдечни поздравления по случай Рамазан байрам! В този свещен месец, който посвещавате на покаяние и равносметка, когато имащите се поставят на мястото на бедните, когато се събират близки, приятели, когато хората се сдобряват и прощават грешките си … надеждата, че добротворчеството и човечността тържествуват е по-силна! Нека те да са основната движеща сила във взаимоотношенията помежду ни. Желая ви здраве и щастливи мигове със семействата и близките ви! Светъл празник! С уважение: ИНЖ. ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

ХІІ Международно гайдарско надсвирване в с. Гела

25 Юли 2014, 1091 прочита

Каним Ви на ХІІ гайдарско надсвирване, което ще се проведе на 2 август 2014 г. на Илинденските поляни, край смолянското с. Гела, а на 03.08.14 г. ще бъде открит традиционния събор на селото, съобщи Недялка Мачокова, ръководител РЕКИЦ „Читалища”, област Смолян. Тя разясни какъв ще бъде статута на тазгодишното гайдарско надсвирване. В него участие могат да вземат всички изпълнители на каба гайда и джура гайда от цялата страна и чужбина. Надсвирването ще се проведе в три възрастови групи: - І група - до 14 години - изпълнение на свободна програма до 5 минути; - ІІ група - от 15 до 20 години - задължително изпълнение на бавна и бърза мелодия до 6 минути; - ІІІ група - над 21 години - изпълнение на бавна и бърза...

Равносметка на резултатите от проект по ОПАК

21 Юли 2014, 1036 прочита

На 21 юли в Областна админинстрация – Смолян се проведе заключително заседание на екипа по проект “Знаеща и можеща администрация - залог за успехи”, реализиран по Оперативна програма ”Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Бе извършен цялостен анализ на изпълнението на бюджета и на постигнатите резултати. Сравнени с поставените цели се налага заключението, че на 100% са изпълнени всички дейности и са постигнати заложените цели. Екипът докладва на Областния управител инж. Димитър Кръстанов, който изрази своето удовлетворение от добре свършената работа по проекта. Той споделя мнението, че работата на служителите в държавната администрация е тема с висока обществена чувствителност. Доброто функциониране на структурите от централната, регионална и местна власти е с пряк обществен интерес и влияе върху всеки гражданин на страната....

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150