Новини

Благотворителната акция, обявена от „Чисти сърца“ в полза на Дома за стари хора в село Фатово продължава

06 Ноември 2014, 962 прочита

Млада майка с дете, което отглежда сама, първа се включи в дарителската акция, обявена от „Чисти сърца“ за Дома за стари хора в село Фатово. Донесе 40 лева в храм „Св. Висарион Смоленски“ в Смолян с думите: „Не са много, но от сърце искам да помогна на децата-доброволци да осъществят успешно благотворителната акция.“ За децата и за старите хора във Фатово са безценни милостивостта, доброто човешко отношение, радостта да се помогне. Най-вече, че не е закърняло, колкото и да е трудно времето, в което живеем, съпричастието към хората в нужда, към общо благородно дело. Малките доброволци от „Чисти сърца” обявиха благотворителната акция в полза на Дома за стари хора в с. Фатово след поредното посещение там, за да отбележат...

Заключителна среща по проект

05 Ноември 2014, 953 прочита

На 31 октомври 2014 г. екип от Областна администрация Смолян участва в заключителна среща по проект „Съвместна туристическа инициатива” /„Joint Tourism Initiative Targeting Heritage”-JTI-TARGET/, в гр. Александруполис, РГърция. Събитието, под надслов „Съвременни технологии в полза на туризма”, бе открито от г-н Георгиос Павлидис, който подчерта своето задоволство от реализираните резултати, и изрази желание за надграждане на постигнатите връзки, с приоритетно развитие на туризма в общия за нас регион. Други партньори по проекта са Областна администрация Кърджали и Областна администрация Хасково, като водещ е Региона на Източна Македония и Тракия. На срещата, освен партньорските екипи, участваха и множество международни участници, работещи в сферата на туризма. Проект JTI-TARGET, е по Приоритетна ос 1 - Качество на живот, по Програмата за Европейско териториално...

Открито работно заседание във връзка с подготовката за предстоящия зимен сезон ще се проведе в Областна администрация-Смолян

05 Ноември 2014, 969 прочита

На 07.11.2014 г. /петък/ от 11.00 часа в зала 201 на Областна администрация-Смолян ще се проведе открито работно заседание във връзка с подготовката за предстоящия зимен сезон 2014/2015 г. Целта е предприемане на превантивни мерки за осигуряване нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите за населението. Заседанието ще протече при следния дневен ред: 1. Готовност на Щабовете на общинско ниво за действия при усложнена зимна обстановка. 2. Сключени договори с изпълнители и тяхната готовност за изпълнение на договорените задължения за зимно поддържане на пътищата от републиканската и общинската пътни мрежи. 3. Финансиране на мероприятията по подготовката за зимата. 4. Планирани мероприятия на териториалните структури на министерства и ведомства във връзка с предстоящия зимен сезон. 5. Координиране на действията между териториалните органи на Агенция „Пътна инфраструктура”, МВР и ИА „Автомобилна администрация” за...

Работен семинар на тема „Място и роля на народните читалища в Националната стратегия за учене през целия живот” ще се проведе в Областна администрация

04 Ноември 2014, 914 прочита

В периода м. септември – декември 2014 г. във всички области на страната ще се проведат работни семинари на тема: „Място и роля на народните читалища в Националната стратегия за учене през целия живот /2014 – 2020/ г. Семинарите се организират от Регионалните експертно-консултантски и информационни центрове „Читалища”със съдействието на Министерството на културата. В област Смолян инициативата ще се реализира на 06.11. 2014 г. /четвъртък/ от 10.00 часа в кинозалата на Областна администрация-Смолян. По информация на Недялка Мачокова, ръководител РЕКИЦ "Читалища"- област Смолян целта на форума е да се запознаят работещите в народните читалища с приоритетите и дейностите, заложени в Националната стратегия за учене през целия живот и конкретно за развитие на потенциала на читалищата в областта...

Дискусия с англичани по проект по ОПАК

31 Октомври 2014, 991 прочита

На 29 октомври в “Pink house” в с. Полковник Серафимово се проведе среща между представители на английската общност в селото и изучаващи разговорен английски език от Областна администрация-Смолян по проект „Със знания нови - за успехи сме готови”. В съответствие със заложените дейности по проекта, обучаващите се служители упражниха разговорните си умения в открита среща-дискусия с англичаните, живеещи в селото. Мери Дейвис пое ролята на модератор и езиковата бариера бързо беше премахната. Дънкан и Кенди Саас разказаха за своя бизнес с отглеждане на кучета и възникналите проблеми. Пол и Дейвид се интересуваха от работата в Администрацията. Проведе се интересна дискусия, в която се обсъждаха въпроси, свързани с възможностите за чужди инвестиции в региона, обмениха се мнения за нуждата от...

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ИНЖ. ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

31 Октомври 2014, 1000 прочита

Уважаеми учители, книжовници и просветители, Уважаеми театрални дейци, Драги журналисти, С чувство на преклонение и гордост Ви поздравявам по случай 1 ноември - Деня на народните будители! Това е един от най-светлите празници, белязали оцеляването на нашата нация през вековете. Празник, в който почитаме всички знайни и незнайни творци и пазители на българската духовна и културна традиция. Убеден съм, че всички Вие продължавате тяхното дело, съхранило вечния дух на българщината, вечния стремеж към овладяване на знанието, вечното движение напред. Пожелавам Ви вяра и кураж по пътя на просветата! Нека всяка Ваша стъпка е развитие и напредък за обществото ни и нека Вашето просвещение ни огрява с вярата, надеждата и любовта –трите непобедими и неостаряващи през времето духовни сили. Честит празник, останете достойни и...

По случай Деня на народните будители областният управител изпрати поздравителни адреси до всички училища, читалища и културни институции

31 Октомври 2014, 944 прочита

Областният управител инж. Димитър Кръстанов изпрати поздравителни адреси по случай Деня на народните будители – 1 ноември, до всички училища, читалища, културни и просветни институции на територията на област Смолян. В навечерието на общонародния празник поздравления бяха отправени и към двете дружества на Съюза на българските журналисти в Смолян. В поздравленията областният управител честити на всички най-светлия и български празник, „белязал оцеляването на нашата нация през вековете”. По-нататък в обръщението си той им пожелава вяра и кураж по пътя на просветата. „Нека всяка ваша стъпка е развитие и напредък за цялото ни общество” се казва още в поздравителния адрес. По данни на РЕКИЦ "Читалища" в област Смолян са регистрирани 93 читалища, като две от тях са новооткрити през тази година –...

Областната комисия по заетост одобри на свое заседание 12 идейни проекта за регионални програми за заетост за 2015 година

27 Октомври 2014, 1160 прочита

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие разгледа и одобри днес /27.10.2014 г./ на свое заседание 12 идейни проекта за регионални програми за заетост за 2015 година. Заседанието бе председателствано от областния управител инж. Димитър Кръстанов, а в него участие взеха директорът на Регионалната служба по заетостта в Пловдив Мария Георгиева, представители на общините, социалните партньори и други юридически лица. Идейни предложения представиха десетте общини в област Смолян, Сдружение с нестопанска цел „Младежки форум 21 век” и Областна администрация-Смолян. В регионалните програми са обхванати общо 388 безработни, за които има възможност да бъде осигурена заетост за различен период. Проектите включват дейности по почистване, поддръжка, укрепване и озеленяване, комунално – битово обслужване, опазване и поддържане на околната среда, опазване на...

НОИ ще изчислява обезщетенията за болнични

22 Октомври 2014, 1025 прочита

Правителството одобри промени в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, свързани с въвеждането от 1 януари 2015 г. на електронен болничен лист. Според измененията данните, приети в електронния регистър на болничните листове и решенията по обжалването им, се взимат предвид при преценката на правото и определянето на размера на паричните обезщетения и помощи. Регламентират се субектите, които представят данните, съдържащи се в издадените болнични листове в НОИ: лекуващите лекари/лекарите по дентална медицина (лично или чрез лечебните заведения, в които те осъществяват дейност), както и лекарските консултативни комисии чрез лечебните заведения, към които са създадени. За осигурителите и самоосигуряващите се лица отпада задължението да проверяват дали представените им болнични листове са издадени в съответствие с нормативната...

Областната комисия по заетост ще проведе редовно заседание

22 Октомври 2014, 1042 прочита

На 27.10.2014 г. /понеделник/ от 14.30 часа в зала 201 на Областна администрация- Смолян ще се проведе редовно заседание на Областната комисия по заетост във връзка със започналата процедура на Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ по представяне на предложения за Регионални програми за заетост и обучение за включване в Националния план за действие по заетостта /НПДЗ/-2015 г. Областна администрация- Смолян напомня, че институциите и организациите, които имат разработени предложения за регионални програми за заетост и обучение е необходимо в срок до 24.10.2014 г. /петък/ да ги представят в деловодството на Областната администрация на хартиен и електронен носител, както и по електронна поща на следния адрес: governor@region-smolyan.org.

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158