Новини

Областният управител връчи печата и пожела ползотворна работа на ръководството на РИК- Смолян

18 Август 2014, 1026 прочита

Областният управител инж. Димитър Кръстанов пожела ползотворна и успешна работа на ръководството на РИК- Смолян, които от днес започват работа. Той връчи печата на председателя на комисията и увери, че с всеобщи усилия и възможности, като представители на българското правителство, ще се създадат нужните условия за добра и безпристрастна подготовка на изборния процес. Днес предстои да се вземат някои решения, свързани изцяло с организационната работа на комисията. Припомняме, че РИК-Смолян е с 15 членове, с председател адв. Иван Гавазов /БСП/, заместник-председатели Любомир Сираков /ГЕРБ/ и Венелин Ковачев/АТАКА / и секретар Емил Кехайов /ДПС/. ЦИК назначи Районната избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолянски, след като на консултациите партиите не се споразумяха за председателското място.

ЦИК определи Районната избирателна комисия в Смолян да се председателства от адвокат Иван Гавазов

15 Август 2014, 1143 прочита

С решение № 713-НС от 14.08.2014 г. Централната избирателна комисия назначи адвокат Иван Гавазов за председател на Районната избирателна комисия в Смолян. РИК- Смолян ще бъде в състав от 15 членове, от които двама зам. председатели – Любомир Сираков и Венелин Ковачев и секретар – Емил Кехайов. Избирателната комисия в Смолян встъпва в правомощията си от днес, 15 август 2014 г.

Областният управител инж. Димитър Кръстанов получи благодарствено писмо от вицепремиера Илияна Цанова във връзка с пълноценното участие в процеса на подготовка на Споразумението за партньорство на Р България

12 Август 2014, 1055 прочита

По повод успешното сключване на Споразумението за партньорство на Р България, Областният управител на област Смолян инж. Димитър Кръстанов, в качеството си на член на работната група за разработване на стратегическия документ, получи благодарствено писмо от заместник министър-председателя Илияна Цанова. В него вицепремиерът благодари за пълноценното участие в процеса на подготовка на този важен за страната документ и отправя поздравления за успешно свършената работа. „Искрено вярвам, че установеното добро партньорство, диалог и взаимодействие ще продължи и при предстоящото изпълнение на заложените в Споразумението за партньорство цели и приоритети” се казва още в благодарственото писмо. В заключение вицепремиерът по управление на европейските средства пожелава на областният управител на Смолян успех в бъдещата съвместна работа, свързана с ефективното използване на Европейските фондове. От своя...

Заповед на Областен управител за връщане на Решения от 22.07.2014 г. на Общински съвет Девин

11 Август 2014, 1095 прочита

Изтегли ЗАПОВЕД

На консултациите при Областният управител представителите на партии не постигнаха консенсус относно председателското място на РИК-Смолян

11 Август 2014, 1016 прочита

На свиканите в събота /09.08.2014 г./ от Областният управител на област Смолян консултации за определяне състава и ръководството на РИК, представителите на партии не постигнаха консенсус относно председателското място на комисията. По този начин се стигна до прецедент в избора на ръководство на смолянската РИК, който ще бъде решен от ЦИК в срок до 15 август. По време на консултациите възникнаха редица въпроси, свързани с това дали партия „ВМРО” е парламентарно представена, дали е в коалиция и с кого и дали разполага с надлежните документи за това. Взе се решение, че липсва такава легитимация на патриотичната партия, но все пак тяхното предложение за член на РИК ще бъде изпратено до ЦИК, които ще трябва отново в срок да се...

Областният управител изпрати покана до политическите партии за провеждане на консултации за определяне състава на РИК-Смолян

08 Август 2014, 1047 прочита

Областният управител инж. Димитър Кръстанов изпрати покана до политическите партии и коалиции за провеждане на консултации за определяне състава на Районната избирателна комисия за провеждане на избори за народни представители, насрочени с Указ на президента на Република България за 05.10.2014 г. Консултациите ще се проведат на 09.08.2014 г. /събота/ от 10.00 часа в зала 201 на Областна администрация - Смолян. За участие са поканени всички парламентарно представени партии и коалиции, както и тези, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, както и другите партии и коалиции. Назначаването на РИК става от Централната избирателна комисия по предложение на Областния управител след проведени консултации с партиите и коалициите. В случай, че...

Европейската комисия сключи с България Споразумението за партньорство за новия програмен период 2014-2020 година

07 Август 2014, 954 прочита

Европейската комисия сключи Споразумението за партньорство с България, определящо стратегията за оптимално използване на европейските структурни и инвестиционни фондове в странта. С днешното споразумение се открива пътят към инвестиране на общо 7,6 млрд. евро финансиране по линия на политиката на сбилажване в периода 2014 – 2020 г. В своя коментар по повод споразумението комисарят на ЕС по въпросите на регионалната политика Йоханес Хаан заяви: „Днес приехме важен, стратегически инвестиционен план, който извежда България на пътя към заетост и растеж за следващите 10 години. Споразумението за партньорство отразява решимостта на ЕК и България за най-ефективно използване на финансирането от ЕС, за да могат българите да усетят ползата от тези инвестиции под формата на повишено качество на живот. Съгласно новата политика на сближаване...

Консултации за състав на РИК за Парламентарни избори 2014

07 Август 2014, 1102 прочита

Покана за консултации за състав на РИК - Смолян Декларация

Двама студенти приключиха успешно едномесечния си стаж в Областна администрация-Смолян

07 Август 2014, 1052 прочита

Двама студенти приключиха успешно едномесечния си стаж в Областна администрация-Смолян по Програмата за летни студентски стажове в държавната администрация. Днес областният управител инж. Димитър Кръстанов разписа удостоверенията за проведения стаж на Красияна Манева и Димитър Димков, които трупаха опит и знания в Дирекцията за административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността. Попътен вятър и успешна реализация са пожеланията на областният управител към двамата младежи. Той изказва своята благодарност и към техните ментори за доброто отношение към работата. Програмата се провежда успешно за трети пореден път при изключителен интерес както от страна на студентите, така и от страна на държавната администрация. Тя предоставя възможности за провеждане на пълноценни студентски стажове в структурите на държавната администрация на всички нива и в цялата...

СЪОБЩЕНИЕ

06 Август 2014, 1049 прочита

Съгласно разпоредбите на чл. 83 от Закона за горите (ЗГ), в случаите, когато в резултат на инвентаризацията на горските територии се установи, че земеделски територии са придобили характеристиките на гора по смисъла на ЗГ, лицата, извършили инвентаризацията, представят на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите списък на имотите по землища на населените места. Списъкът се публикува в един местен и един централен ежедневник и се оповестява публично на интернет страницата на съответната областна администрация, регионална дирекция по горите и Изпълнителната агенция по горите. Въз основа на списъка изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите или оправомощено от него длъжностно лице писмено поканва собствениците на съответните имоти да декларират дали желаят да ползват имотите си като земеделска или горска територия. В 6-месечен срок...

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153