Новини

Областният управител разпореди засилено наблюдение на нивото на реките и язовирите в област Смолян

06 Август 2014, 940 прочита

Предвид усложняване на хидрометеорологичната обстановка и очакваните валежи в периода 6 - 8 август 2014 г., областният управител инж. Димитър Кръстанов с официално писмо разпореди до кметовете на общини да се създаде необходимата организация за засилено наблюдение на нивото на водите в реките и язовирите. Необходимо е кметовете да предупредят собствениците и ползвателите на язовири и микроязовири на територията на съответната община за стриктно спазване изискванията на чл. 142 от Закона за водите, както и да се прегледат общинските планове за защита при бедствия, в част наводнение, с цел своевременното им въвеждане в действие при необходимост. Наред с това кметовете ще следва да изпълнят и необходимите превантивни мерки, съобразно обстановката, за недопускане и застрашаване живота и здравето на населението и...

Емблематични традиционни празници ще бъдат реализирани от читалищните самодейци в област Смолян през месец август

05 Август 2014, 1079 прочита

Емблематични традиционни празници ще бъдат реализирани от читалищните самодейци в област Смолян през месец август. Празничните прояви започнаха още в началото на месеца с ХІІ гайдарско надсвирване в с. Гела, с поредното издание на „Среде лето” в с. Мугла, НЧ "Отец Паисий-1951" с празник на с. Селча, а НЧ "Христо Ботев-1892" с.Чокманово проведе традиционния събор “Илинден", посветен на 111 години от Илинденско-Преображенското въстание. Ръководителят на РЕКИЦ "Читалища" за област Смолян Нeдялка Мачокова информира, че до края на месеца следват още редица други празници и събори. Така на 7 август ще бъде отбелязан празника на с. Триград с възпроизвеждане на обичая "Среде лято" от НЧ "Изгрев-1936"; на 9 август, НЧ "Извор-1920" с. Арда - Българо-гръцки събор;...

Заповед на Областен управител за връщане на Решение Е 717 от 26.06.2014 г. на Общински съвет Златоград

28 Юли 2014, 1085 прочита

Изтегли AP-03-14-238.pdf

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ИНЖ. ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ ПО СЛУЧАЙ СВЕЩЕНИЯ ЗА МЮСЮЛМАНИТЕ ПРАЗНИК РАМАЗАН БАЙРАМ

27 Юли 2014, 1008 прочита

УВАЖАЕМИ МЮСЮЛМАНИ ОТ ОБЛАСТ СМОЛЯН, Приемете моите сърдечни поздравления по случай Рамазан байрам! В този свещен месец, който посвещавате на покаяние и равносметка, когато имащите се поставят на мястото на бедните, когато се събират близки, приятели, когато хората се сдобряват и прощават грешките си … надеждата, че добротворчеството и човечността тържествуват е по-силна! Нека те да са основната движеща сила във взаимоотношенията помежду ни. Желая ви здраве и щастливи мигове със семействата и близките ви! Светъл празник! С уважение: ИНЖ. ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

ХІІ Международно гайдарско надсвирване в с. Гела

25 Юли 2014, 1155 прочита

Каним Ви на ХІІ гайдарско надсвирване, което ще се проведе на 2 август 2014 г. на Илинденските поляни, край смолянското с. Гела, а на 03.08.14 г. ще бъде открит традиционния събор на селото, съобщи Недялка Мачокова, ръководител РЕКИЦ „Читалища”, област Смолян. Тя разясни какъв ще бъде статута на тазгодишното гайдарско надсвирване. В него участие могат да вземат всички изпълнители на каба гайда и джура гайда от цялата страна и чужбина. Надсвирването ще се проведе в три възрастови групи: - І група - до 14 години - изпълнение на свободна програма до 5 минути; - ІІ група - от 15 до 20 години - задължително изпълнение на бавна и бърза мелодия до 6 минути; - ІІІ група - над 21 години - изпълнение на бавна и бърза...

Равносметка на резултатите от проект по ОПАК

21 Юли 2014, 1095 прочита

На 21 юли в Областна админинстрация – Смолян се проведе заключително заседание на екипа по проект “Знаеща и можеща администрация - залог за успехи”, реализиран по Оперативна програма ”Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Бе извършен цялостен анализ на изпълнението на бюджета и на постигнатите резултати. Сравнени с поставените цели се налага заключението, че на 100% са изпълнени всички дейности и са постигнати заложените цели. Екипът докладва на Областния управител инж. Димитър Кръстанов, който изрази своето удовлетворение от добре свършената работа по проекта. Той споделя мнението, че работата на служителите в държавната администрация е тема с висока обществена чувствителност. Доброто функциониране на структурите от централната, регионална и местна власти е с пряк обществен интерес и влияе върху всеки гражданин на страната....

Проведе се второ заседание на Постоянната областна епизоотична комисия

18 Юли 2014, 1088 прочита

Днес, 18.07.2014 г. /петък/ в Областна администрация- Смолян се проведе второ заседание на Постоянната областна епизоотична комисия. Със заповед на изпълнителния директор на БАБХ и на основание чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, Регламент 1266/2007/ЕС и Раздел ІV от Наредба № 19/14.12.2005 г. за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта син език е определено всички общини от област Смолян да бъдат включени в т.нар. Предпазна зона, която е с радиус от 100 км. За предотвратяване на разпространението на болестта “син език” бяха набелязани и обсъдени мерки на първото заседание на Епизоотичната комисия, чието изпълнение вече се осъществява от кметовете на общини в областта. Някои от мерките включват преброяване и регистриране на едрите и дребни...

Венец от името на Областният управител бе положен по случай 177 години от рождението на Васил Левски

18 Юли 2014, 999 прочита

С венец от името на областния управител инж. Димитър Кръстанов бяха засвидетелствани почитта и преклонението пред величието на личността и делото на Васил Левски. Това стана на възпоменателно тържество по случай 177 години от рождението на Апостола, пред единствения му паметник в Средните Родопи в ПМГ „Васил Левски”, организирано от гимназията и със съдействието на Общински комитет „Васил Левски”. На тържеството присъстваха представители на държавната и местната власт, секретаря на Общинския комитет, началникът на РИО на МОН и експерти от Инспектората, общественици, учители, ученици, граждани и др. При откриването на тържеството директорът на ПМГ г-жа Мария Илиева изрази гордостта на възпитаниците и учителите от Райковската гимназия да имат за свой патрон святата личност на Апостола още от 1921 г. „Васил...

Второ заседание на Епизоотичната комисия ще се проведе в Областна администрация-Смолян

17 Юли 2014, 999 прочита

Със заповед на областния управител инж. Димитър Кръстанов и във връзка с изпълнението на точка ІV.13 от Заповед № РД 11-1154/16.07.2014 г. на Изпълнителния директор на БАБХ, се свиква второ заседание на Постоянната областна епизоотична комисия. Срещата ще се проведе утре- 18.07.2014 г. /петък/ от 10.00 часа в зала 201 на Областна администрация-Смолян.

Програмният комитет по ОП „Европейско териториално сътрудничество” включи пътя ГКПП „Рудозем” – Димарио за изграждане през следващите години

17 Юли 2014, 1067 прочита

Програмният комитет по ОП „Европейско териториално сътрудничество” 2014 – 2020 г. включи пътя ГКПП „Рудозем” – Димарио за изграждане през следващите години. Това обяви днес на пресконференция областния управител инж. Димитър Кръстанов. След поредица от работни посещения и срещи от страна на Областния управител и неговия екип в Р Гърция, бе постигнат значителен успех по отношение изграждането на икономически важната пътна връзка ГКПП „Рудозем” – Димарио. „Още от средата на 2013 г. с изключителна отговорност сме подходили към утвърждаване и развитие на българо-гръцките отношения, в частност Смолянски регион и региона на Източна Македония и Тракия” заяви инж. Кръстанов и допълни, че сега усилията му се удвояват още повече в качеството му на председател на Регионалния съвет за развитие на Южен...

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153