Новини

С пресконференция се отчете свършеното и се приключи работата по проект по ОПАК

17 Юли 2014, 1011 прочита

На 17 юли в Областна админинстрация – Смолян се проведе заключителна пресконференция по проект “Знаеща и можеща администрация - залог за успехи”, реализиран по Оперативна програма ”Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Областният управител инж. Димитър Кръстанов откри пресконференцията, като поздрави журналистите и изрази своето удовлетворение от добре свършената работа по проекта. Ръководителят на проекта инж. Радка Тунева-Янчевска изнесе подробна информация за реализираните дейности по време на едногодишната работа, a именно: От Института по публична администрация - гр.София по проекта са проведени 20 курса за професионално обучение. Темите са съобразени с длъжностите на обучаващите се експерти. Всички обучени са получили удостоверения за професионална квалификация. Иновация е извършената професионална психодиагностика на колектива на Областна админинстрация-Смолян. Изготвените 33 удостоверения за участие, както и...

Покана за заключителна пресконференция по проект „Знаеща и можеща администрация – залог за успехи”

15 Юли 2014, 978 прочита

На 17.07.2014 г. /четвъртък/, от 10.30 часа в зала 201 на Областна администрация ще се състои заключителна пресконференция по проект „Знаеща и можеща администрация – залог за успехи” по ОП „Административен капацитет”. Водеща организация по проекта е Областна администрация-Смолян. Срещата ще се ръководи от областния управител инж. Димитър Кръстанов. На нея ще бъде представена подробна информация за реализираните дейности, както ще бъде направен и анализ на постигнатите резултати. За участие в пресконференцията се канят представителите на местни, регионални и национални медии.

От името на Областният управител бе връчен поздравителен адрес по случай завръщането на смолянския военен контингент от задгранична мисия

15 Юли 2014, 1052 прочита

Днес, 15.07.2014 г., на площад „България” в Смолян, с официална церемония и приветствие от подп. Димитър Кацаров-командир на 101-ви Алпийски батальон, бе посрещнат смолянския военен контингент, завърнал се от успешна мисия в Афганистан. По този случай от името на областния управител инж. Димитър Кръстанов бе връчен поздравителен адрес, в който се казва: „Вярвахме във Вас и знаехме, че ще покажете висок професионализъм, дисциплина и завидно ниво на подготовка. Изпълненият дълг е поредният принос на смолянския контингент за българската бойна слава и утвърждаване авторитета на армията и на страната ни. Със своя достоен пример Вие заслужихте всеобщо уважение и признателност. Гордеем се с Вас!”. Поздравителен адрес бе поднесен и от името на кмета на община Смолян Николай Мелемов. На посрещането...

Областният управител инж. Димитър Кръстанов заминава на двудневно работно посещение в Солун

14 Юли 2014, 1011 прочита

На 15 и 16 юли 2014 г. Областният управител инж. Димитър Кръстанов заминава на работно посещение в Солун, Р Гърция, във връзка с провеждането на заседание на Програмния комитет по ОП „Европейско териториално сътрудничество” 2014-2020 г. По време на визитата областният управител на област Смолян ще се срещне с председателя на гръцката Национална пътна агенция „Егнатия Одос” инж. Парис Саваидис. Основен акцент в разговорите ще бъде изграждането на пътната връзка ГКПП „Рудозем” – Меливия. Участие в срещата ще има и от страна на българската Агенция „Пътна инфраструктура“. По време на работните съвещания ще бъдат обсъдени и редица въпроси, свързани с разпределението на финансовият ресурс по ОП „ЕТС” 2014-2020 г.

Заповед на Областен управител за връщане на Решения №№ 127 и 134 от 23.06.2014г. на Общински съвет - Девин

11 Юли 2014, 1066 прочита

Изтегли ЗАПОВЕД

Обучени вътрешни одитори по ИСО

10 Юли 2014, 1046 прочита

По проект на Областна администрация - Смолян “Знаеща и можеща администрация - залог за успехи”, по ОП “Административен капацитет” приключи обучението на 3-ма вътрешни одитори на системи за управление на качеството по ИСО. Обучението е проведено в Пловдив от водещи одитори на сертифицираща институция РИНА БЪЛГАРИЯ ЕООД. След преминаване на лекционен курс, решаване на практически казуси, изготвяне на планове и попълване на документация, обучените са преминали изпит-теоретичен и практически. На база на резултатите са получени сертификати, които са международно признати. На база на придобитите знания и умения, един от сертифицираните експерти ще извършва одит за съответствие с международен стандарт ИСО 9001:2008 в съответствие с новите изисквания при одит на системи за управление съгласно стандарт ИСО 19011:2011. Другите двама сертифицирани експерти...

Мерки за недопускане разпространението на заболяването „син език” бяха обсъдени на заседание на Областната епизоотична комисия

09 Юли 2014, 1022 прочита

Днес, 09.07.2014 г. /сряда/, под председателството на областния управител инж. Димитър Кръстанов се проведе заседание на Постоянната областна епизоотична комисия във връзка с първично възникнало огнище на заболяването „син език” в с. Мандрица, област Хасково. Със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция за безопасност на храните, общините Неделино и Златоград попадат в така определената предпазна зона около огнището на болестта, която е с радиус от 100 км. Определена е и наблюдавана зона с радиус 150 км, в която са включени общините Смолян, Чепеларе, Златоград, Неделино, Мадан, Рудозем и Баните. На проведеното заседание бяха обсъдени превантивни мерки за недопускане разпространението на заболяването „син език” в област Смолян, които бяха представени от д-р Сава Бозуков, директор на ОДБХ- Смолян. Мерките включват: Преброяване...

“Знаеща и можеща администрация-залог за успехи”

08 Юли 2014, 1098 прочита

Областна админинстрация – Смолян е в последния етап от реализацията на проекта, финансиран от Оперативна програма “Административен капацитет”, процедура по Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет “2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-08, Договор № ЦА 12-22-33/24.07.2013г. В съответствие с подписан двустранен договор за изпълнение на услуга, Сдружение “Център за развитие на община Златоград” завърши втория модул от предвидената Професионална психодиагностика на колектива на Областна админинстрация-Смолян. На 07 юли 2014 г. директора Пламен Чингаров предаде на Областния управител инж. Димитър Кръстанов изготвените 33 удостоверения за участие в 6-месечния курс по професионална психодиагностика за всеки служител и ръководител от Админинстрацията. Проведе се изнесено обучение по 4 теми: Разрешаване на конфликти и управление на кризите във...

Министерство на културата предостави 216 хил. лв. за подпомагане провеждането на културни събития по регионите

08 Юли 2014, 985 прочита

С ПМС № 174 от 26 юни 2014 г. са предоставени средства за подпомагане провеждането на национални и регионални събори на българското народно творчество и други събития в сферата на културата. Чрез бюджетите на общините се предоставят средства в размер на 216 хил. лв., съобщиха от РЕКИЦ "Читалища", Област Смолян. Със своята устойчива биография и авторитет в културното ни пространство Балкански фолклорен фестивал в Неделино, който отговаря напълно на необходимите критерии, ще бъде подкрепен с допълнителен трансфер на стойност 9000 лв. Подборът на включените събития, е основан на следните критерии: популяризиране на българското народно творчество и традиции; степен на представителност на традиционната култура на местните общности и на съответния регион; устойчивост като запазена марка на дадено място с фокус...

Заповед на Областен управител за връщане на Решение № 424 от 20.06.2014г. на Общински съвет - Доспат

08 Юли 2014, 1019 прочита

Изтегли ZAPOVED.pdf

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153