Новини

Областният управител свиква заседание на Постоянната областна епизоотична комисия

08 Юли 2014, 973 прочита

Областният управител инж. Димитър Кръстанов свиква заседание на Постоянната областна епизоотична комисия във връзка с изпълнението на Заповед № РД 11-1073/04.07.2014 г. на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните. Поводът е първично възникнало огнище на заболяването "син език" в село Мандрица, област Хасково. Заседанието ще се проведе на 09.07.2014 г. (сряда) от 11.00 часа в зала 201 на Областна администрация – Смолян.

Финансова подкрепа в размер на 186 500 лв. получават читалищата в област Смолян

04 Юли 2014, 1107 прочита

През тази седмица правителството подкрепи читалишата в 237 общини в цялата страна, като одобри допълнителни трансфери в размер на 3 910 954 лв. Финансовата подкрепа за читалищата в област Смолян е в размер на 186 500 лв., съобщи Недялка Мачокова- ръководител РЕКИЦ „Читалища”, област Смолян. От тях 171 500 лв. за частични ремонтни дейности по сградите на читалищата и вътрешен интериор на сценичните и библиотечни пространства. 11 000 лв. са предвидени за художествено-творческата дейност и за попълване на библиотечния фонд. Останалите 4000 лв. читалищата ще използват за техническо оборудване, библиотечен и друг специализиран софтуер. За първи път от години правителството отпуска такава сериозна сума за допълнително целево финансово подпомагане дейността на народните читалища в страната. За сравнение през 2010 г. са...

Проект на Областна администрация-Смолян с висока оценка за добра практика в опазване на биоразнообразието

03 Юли 2014, 1033 прочита

В периода 01-02 юли 2014 г. представители на Съвместния технически секретариат (СТС) на Програмата за Европейско териториално сътрудничество „Гърция - България 2007-2013”, г-н Димитрис Папатанасиу и г-жа Анастасия Аритци извършиха посещение на място в Областна администрация - Смолян и в област Източна Македония и Тракия в рамките на проект „Чрез превенция да съхраним природната красота на Родопа планина” (REPORT). По време на посещението в област Смолян присъства и г-жа Величка Костадинова от информационното звено на СТС в гр. Смолян. И при двамата партньори, експертите от СТС разгледаха документацията на проекта, цялостният му напредък и постигнатите резултати при неговото изпълнение. След проверката в Смолян на 01 юли 2014 г., представителите на СТС изразиха своето удовлетворение от свършената работа и постигнатите резултати от...

3,9 млн. лв. са предоставени в подкрепа на читалищата в 237 общини

02 Юли 2014, 1030 прочита

Правителството одобри допълнителни трансфери в размер на 3 910 954 лв. по бюджетите на общини за целево финансово подпомагане дейността на народните читалища за 2014 г., съобщиха от Правителствена информационна служба. Средствата са планирани в бюджета и са предназначени за частични ремонти, художествено-творческа дейност и попълване на библиотечния фонд, закупуване на техническо оборудване, библиотечен и друг софтуер. Допълнителното финансиране е за проектите на читалища от 237 общини, одобрени в конкурсна сесия и в съответствие с Правилата за целево финансово подпомагане дейността на народните читалища.

Заместник областния управител Емил Хумчев участва в проведеното днес Регионално събрание на Областния читалищен съвет

01 Юли 2014, 945 прочита

Днес /01.07.2014 г./, в зала 115 на Областна администрация-Смолян се проведе Регионално събрание на Областния читалищен съвет /ОЧС/. В него участие взе заместник областния управител Емил Хумчев, който благодари за осъществяваната многообразна читалищна дейност в областта и подчерта, че усилията за постепенно увеличаване на държавната субсидия продължават. Той изрази надежда, че програмата за модернизиране и укрепване на читалищата е от голяма полза за културните институции и изказа готовност за подкрепа, според възможностите на областната управа. Емил Хумчев призова с всеобщи усилия да се направи така, че „всеки жител на дадено населено място, независимо от неговата религиозна и политическа ориентация, да има пряк достъп до всички културни храмове – читалищата”. Регионално събрание на ОЧС протече при следния дневен ред: 1. Доклад за...

Проведе се Консултативен форум за подготовка на програмата за транснационално сътрудничество „Балкани-Средиземно море 2014-2020”

01 Юли 2014, 1013 прочита

Консултативен форум за подготовка на програмата за транснационално сътрудничество „Балкани-Средиземно море 2014-2020” се проведе на 27.06.2014 г. /петък/ в София. Участие във форума взеха главните експерти от Областна администрация- Смолян Жасмина Бошнакова и Елица Чавдарова. На събитието присъстваха представители на местни и регионални власти, териториални звена на централната администрация, НПО и други социално-икономически партньори, потенциални бенефициенти по програмата. Основна цел на форума бе да се представят резултатите от направения териториален анализ и да се представи за обсъждане стратегическата рамка на програмата – тематични цели и инвестиционни приоритети на програмата. Тя цели да продължи изграденото сътрудничество в рамките на програмата „Югоизточна Европа 2001-2013”, като създаде допълнителни предпоставки за дългосрочно партньорство между широк кръг институции и организации в Гърция, България, Кипър, Македония и...

Областният управител разкри четири работни места по проект „Подкрепа за заетост”

27 Юни 2014, 1026 прочита

Областният управител инж. Димитър Кръстанов разкри четири работни места по проект „Подкрепа за заетост” по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Назначените са четирима души трайно безработни, които ще осъществяват трудова дейност на ГКПП „Златоград” за период от 6 месеца. Дейностите, които наетите лица ще извършват са свързани с поддръжка и текущ ремонт на пътните и отводнителни съоръжения около пункта, озеленителни мероприятия, участие в зимното поддържане на пътя и др. Основната цел на проект „Подкрепа за заетост” е насърчаване на работодателите да осигурят заетост преимуществено на хора от уязвимите групи на пазара на труда. Осигурявайки стимули за бизнеса под формата на субсидия за възнаграждения ще се инвестира и в знанията и уменията на наетите безработни, като им бъде осигурено обучение по...

Заместник областният управител Емил Хумчев присъства на официалното откриване на четири реновирани детски градини в Златоград

26 Юни 2014, 932 прочита

Днес, 26.06.2014 г. /четвъртък/, заместник областният управител на Смолянска област Емил Хумчев, кмета на община Златоград г-н Мирослав Янчев и трима представители от Отдела за военно сътрудничество към Посолството на САЩ официално откриха четири изцяло реновинрани детски градини в община Златоград. Общо 403 244 долара са инвестирани от американското правителство в този проект като част от програмата за хуманитарна помощ на Министерството на отбраната на САЩ. Благодарение на ремонта 324 деца и техните учители ще имат на разположение по-здравословна и безопасна среда, подходяща за обучението на децата в ЦДГ „Снежанка“ и ЦДГ „Радост“ в град Златоград, както и в детските градини в селата Старцево и Долен. Ремонтът включва подновяване на електрическите инсталации и централното отопление, ремонт на...

Заместник областният управител Емил Хумчев проведе среща с началника на ОУ „ПБЗН”- Смолян във връзка с продължаващите обилни валежи

25 Юни 2014, 1164 прочита

Заместник областният управител Емил Хумчев проведе среща с началника на ОУ „ПБЗН”- Смолян във връзка с продължаващите обилни валежи. Комисар Красимир Шотаров информира зам. областния управител за причинените през изминалото денонощие наводнения в осем къщи в Девин. Водата е засегнала приземните етажи /мазета/ на къщите, като са предприети всички мерки те да бъдат отводнени. В Смолян екип на пожарната, съвместно със служители на ЕРП дружеството са отстранявали повреда в електрически стълб на околовръстното шосе в града. Началникът на пожарната увери зам. областния управител Хумчев, че въпреки проливните дъждове на този етап няма място за притеснения, извършва се постоянно наблюдение на нивата на водоемите и речните корита в областта. От своя страна зам. областния управител Емил Хумчев заяви, че още от началото...

250 лв. целева помощ ще получат всички първокласници в началото на учебната година

25 Юни 2014, 1003 прочита

250 лв. ще бъде еднократната целева помощ за учениците, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите им в началото на новата учебна година, съобщиха от Правителствена информационна служба. От тези средства се очаква да се възползват около 45 хиляди деца в цялата страна, чийто семейства отговарят на условията за социално подпомагане. Правителственото решение предвижда целевата помощ да се предоставя без подоходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства.

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153