Новини

Поздравление от областния управител инж. Димитър Кръстанов по случай първия учебен ден

12 Септември 2014, 1131 прочита

Изтегли Поздравителен адрес

„Със знания нови - за успехи сме готови”

28 Август 2014, 1186 прочита

В Областна админинстрация – Смолян продължава реализацията на дейностите по проекта с това наименование. Той е финансиран от Оперативна програма “Административен капацитет” /ОПАК/, процедура по Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет “2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-08, Договор № 13-22-69/18.02.2014 г. Въпреки, че лятото е период на отпуски, то не се прекъсва провеждането на курсове за обучение, които са заложени по проекта. Продължават професионалните курсове на експерти от Областна админинстрация по теми от каталога на Института по публична админинстрация-София. Всички успешно преминали обученията получават удостоверение, като резултат от повишени знания и умения. Надграждащият курс за специализирани чуждоезикови знания също продължава да се провежда в двете сформирани групи. Проведени са реални комуникации с...

Областният управител инж. Димитър Кръстанов взе участие в заключителното заседание на Смесения програмен комитет на Програмата за ЕТС България-Гърция 2014 – 2020

25 Август 2014, 1159 прочита

На 22.08.2014 г. /петък/ в София областният управител инж. Димитър Кръстанов взе участие в заключителното заседание на Смесения програмен комитет на Програмата за европейско териториално сътрудничество България-Гърция 2014 – 2020 г. На срещата окончателно бяха уточнени четири приоритетни оси и девет тематични цели, а също така и бюджетът на програмата, която ще носи в следващия програмен период брандовото наименование INTERREG Гърция – България 2014 – 2020. С участието на новия областен управител на Източна Македония и Тракия Георгиос Павлидис окончателно бе утвърдена и сумата от 34.200.721 евро или 26,37 % от бюджета на трансграничната програма за доизграждане на пътната връзка Смолян – Рудозем – Димарио. За останалите три оси бюджета е както следва: по приоритетна ос Конкурентен и иновативен трансграничен регион...

Допълнителен пакет от мерки за ограничаване разпространението на болестта „син език” прие Постоянната областна епизоотична комисия

21 Август 2014, 1109 прочита

Днес в Областна администрация – Смолян се проведе заседание на Постоянната областна епизоотична комисия във връзка с предприемане на допълнителни мерки за ограничаване разпространението на заболяването „син език” по преживните животни в областта. На заседанието, водено от областния управител инж. Димитър Кръстанов, присъстваха представители на всички отговорни институции, които бяха обстойно запознати с предприетите действия от страна на държавата и взетите мерки за превенция на разпространяването на болестта. „Синият език“ е заразно заболяване, което се разпространява основно чрез кръвосмучещи насекоми, като главната превенция, е пръскането с препарати. По данни на директора на Областна дирекция по безопасност на храните/ОДБХ/ д-р Сава Бозуков умрелите от болестта животни към 15.08.2014 г. са били 190, а към 19.08.2014 г. техният брой е нараснал на...

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ИНЖ. ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА МИНЬОРА

21 Август 2014, 1186 прочита

УВАЖАЕМИ МИНЬОРИ, Приемете моите най-сърдечни поздравления по случай Вашия професионален празник! Изказвам своето уважение към всички Вас за неуморните усилия, за отговорността и риска, с които изпълнявате своите задължения. Най-искрено Ви желая много здраве, сигурност на работните места, лични и професионални успехи на Вас и на Вашите близки. Нека е благословен трудът Ви! Честит празник! С уважение: ИНЖ. ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

Областният управител връчи печата и пожела ползотворна работа на ръководството на РИК- Смолян

18 Август 2014, 1080 прочита

Областният управител инж. Димитър Кръстанов пожела ползотворна и успешна работа на ръководството на РИК- Смолян, които от днес започват работа. Той връчи печата на председателя на комисията и увери, че с всеобщи усилия и възможности, като представители на българското правителство, ще се създадат нужните условия за добра и безпристрастна подготовка на изборния процес. Днес предстои да се вземат някои решения, свързани изцяло с организационната работа на комисията. Припомняме, че РИК-Смолян е с 15 членове, с председател адв. Иван Гавазов /БСП/, заместник-председатели Любомир Сираков /ГЕРБ/ и Венелин Ковачев/АТАКА / и секретар Емил Кехайов /ДПС/. ЦИК назначи Районната избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолянски, след като на консултациите партиите не се споразумяха за председателското място.

ЦИК определи Районната избирателна комисия в Смолян да се председателства от адвокат Иван Гавазов

15 Август 2014, 1207 прочита

С решение № 713-НС от 14.08.2014 г. Централната избирателна комисия назначи адвокат Иван Гавазов за председател на Районната избирателна комисия в Смолян. РИК- Смолян ще бъде в състав от 15 членове, от които двама зам. председатели – Любомир Сираков и Венелин Ковачев и секретар – Емил Кехайов. Избирателната комисия в Смолян встъпва в правомощията си от днес, 15 август 2014 г.

Областният управител инж. Димитър Кръстанов получи благодарствено писмо от вицепремиера Илияна Цанова във връзка с пълноценното участие в процеса на подготовка на Споразумението за партньорство на Р България

12 Август 2014, 1129 прочита

По повод успешното сключване на Споразумението за партньорство на Р България, Областният управител на област Смолян инж. Димитър Кръстанов, в качеството си на член на работната група за разработване на стратегическия документ, получи благодарствено писмо от заместник министър-председателя Илияна Цанова. В него вицепремиерът благодари за пълноценното участие в процеса на подготовка на този важен за страната документ и отправя поздравления за успешно свършената работа. „Искрено вярвам, че установеното добро партньорство, диалог и взаимодействие ще продължи и при предстоящото изпълнение на заложените в Споразумението за партньорство цели и приоритети” се казва още в благодарственото писмо. В заключение вицепремиерът по управление на европейските средства пожелава на областният управител на Смолян успех в бъдещата съвместна работа, свързана с ефективното използване на Европейските фондове. От своя...

Заповед на Областен управител за връщане на Решения от 22.07.2014 г. на Общински съвет Девин

11 Август 2014, 1158 прочита

Изтегли ЗАПОВЕД

На консултациите при Областният управител представителите на партии не постигнаха консенсус относно председателското място на РИК-Смолян

11 Август 2014, 1055 прочита

На свиканите в събота /09.08.2014 г./ от Областният управител на област Смолян консултации за определяне състава и ръководството на РИК, представителите на партии не постигнаха консенсус относно председателското място на комисията. По този начин се стигна до прецедент в избора на ръководство на смолянската РИК, който ще бъде решен от ЦИК в срок до 15 август. По време на консултациите възникнаха редица въпроси, свързани с това дали партия „ВМРО” е парламентарно представена, дали е в коалиция и с кого и дали разполага с надлежните документи за това. Взе се решение, че липсва такава легитимация на патриотичната партия, но все пак тяхното предложение за член на РИК ще бъде изпратено до ЦИК, които ще трябва отново в срок да се...

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158