Новини

Обучени вътрешни одитори по ИСО

10 Юли 2014, 1102 прочита

По проект на Областна администрация - Смолян “Знаеща и можеща администрация - залог за успехи”, по ОП “Административен капацитет” приключи обучението на 3-ма вътрешни одитори на системи за управление на качеството по ИСО. Обучението е проведено в Пловдив от водещи одитори на сертифицираща институция РИНА БЪЛГАРИЯ ЕООД. След преминаване на лекционен курс, решаване на практически казуси, изготвяне на планове и попълване на документация, обучените са преминали изпит-теоретичен и практически. На база на резултатите са получени сертификати, които са международно признати. На база на придобитите знания и умения, един от сертифицираните експерти ще извършва одит за съответствие с международен стандарт ИСО 9001:2008 в съответствие с новите изисквания при одит на системи за управление съгласно стандарт ИСО 19011:2011. Другите двама сертифицирани експерти...

Мерки за недопускане разпространението на заболяването „син език” бяха обсъдени на заседание на Областната епизоотична комисия

09 Юли 2014, 1099 прочита

Днес, 09.07.2014 г. /сряда/, под председателството на областния управител инж. Димитър Кръстанов се проведе заседание на Постоянната областна епизоотична комисия във връзка с първично възникнало огнище на заболяването „син език” в с. Мандрица, област Хасково. Със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция за безопасност на храните, общините Неделино и Златоград попадат в така определената предпазна зона около огнището на болестта, която е с радиус от 100 км. Определена е и наблюдавана зона с радиус 150 км, в която са включени общините Смолян, Чепеларе, Златоград, Неделино, Мадан, Рудозем и Баните. На проведеното заседание бяха обсъдени превантивни мерки за недопускане разпространението на заболяването „син език” в област Смолян, които бяха представени от д-р Сава Бозуков, директор на ОДБХ- Смолян. Мерките включват: Преброяване...

“Знаеща и можеща администрация-залог за успехи”

08 Юли 2014, 1158 прочита

Областна админинстрация – Смолян е в последния етап от реализацията на проекта, финансиран от Оперативна програма “Административен капацитет”, процедура по Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет “2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-08, Договор № ЦА 12-22-33/24.07.2013г. В съответствие с подписан двустранен договор за изпълнение на услуга, Сдружение “Център за развитие на община Златоград” завърши втория модул от предвидената Професионална психодиагностика на колектива на Областна админинстрация-Смолян. На 07 юли 2014 г. директора Пламен Чингаров предаде на Областния управител инж. Димитър Кръстанов изготвените 33 удостоверения за участие в 6-месечния курс по професионална психодиагностика за всеки служител и ръководител от Админинстрацията. Проведе се изнесено обучение по 4 теми: Разрешаване на конфликти и управление на кризите във...

Министерство на културата предостави 216 хил. лв. за подпомагане провеждането на културни събития по регионите

08 Юли 2014, 1039 прочита

С ПМС № 174 от 26 юни 2014 г. са предоставени средства за подпомагане провеждането на национални и регионални събори на българското народно творчество и други събития в сферата на културата. Чрез бюджетите на общините се предоставят средства в размер на 216 хил. лв., съобщиха от РЕКИЦ "Читалища", Област Смолян. Със своята устойчива биография и авторитет в културното ни пространство Балкански фолклорен фестивал в Неделино, който отговаря напълно на необходимите критерии, ще бъде подкрепен с допълнителен трансфер на стойност 9000 лв. Подборът на включените събития, е основан на следните критерии: популяризиране на българското народно творчество и традиции; степен на представителност на традиционната култура на местните общности и на съответния регион; устойчивост като запазена марка на дадено място с фокус...

Заповед на Областен управител за връщане на Решение № 424 от 20.06.2014г. на Общински съвет - Доспат

08 Юли 2014, 1072 прочита

Изтегли ZAPOVED.pdf

Областният управител свиква заседание на Постоянната областна епизоотична комисия

08 Юли 2014, 1029 прочита

Областният управител инж. Димитър Кръстанов свиква заседание на Постоянната областна епизоотична комисия във връзка с изпълнението на Заповед № РД 11-1073/04.07.2014 г. на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните. Поводът е първично възникнало огнище на заболяването "син език" в село Мандрица, област Хасково. Заседанието ще се проведе на 09.07.2014 г. (сряда) от 11.00 часа в зала 201 на Областна администрация – Смолян.

Финансова подкрепа в размер на 186 500 лв. получават читалищата в област Смолян

04 Юли 2014, 1178 прочита

През тази седмица правителството подкрепи читалишата в 237 общини в цялата страна, като одобри допълнителни трансфери в размер на 3 910 954 лв. Финансовата подкрепа за читалищата в област Смолян е в размер на 186 500 лв., съобщи Недялка Мачокова- ръководител РЕКИЦ „Читалища”, област Смолян. От тях 171 500 лв. за частични ремонтни дейности по сградите на читалищата и вътрешен интериор на сценичните и библиотечни пространства. 11 000 лв. са предвидени за художествено-творческата дейност и за попълване на библиотечния фонд. Останалите 4000 лв. читалищата ще използват за техническо оборудване, библиотечен и друг специализиран софтуер. За първи път от години правителството отпуска такава сериозна сума за допълнително целево финансово подпомагане дейността на народните читалища в страната. За сравнение през 2010 г. са...

Проект на Областна администрация-Смолян с висока оценка за добра практика в опазване на биоразнообразието

03 Юли 2014, 1085 прочита

В периода 01-02 юли 2014 г. представители на Съвместния технически секретариат (СТС) на Програмата за Европейско териториално сътрудничество „Гърция - България 2007-2013”, г-н Димитрис Папатанасиу и г-жа Анастасия Аритци извършиха посещение на място в Областна администрация - Смолян и в област Източна Македония и Тракия в рамките на проект „Чрез превенция да съхраним природната красота на Родопа планина” (REPORT). По време на посещението в област Смолян присъства и г-жа Величка Костадинова от информационното звено на СТС в гр. Смолян. И при двамата партньори, експертите от СТС разгледаха документацията на проекта, цялостният му напредък и постигнатите резултати при неговото изпълнение. След проверката в Смолян на 01 юли 2014 г., представителите на СТС изразиха своето удовлетворение от свършената работа и постигнатите резултати от...

3,9 млн. лв. са предоставени в подкрепа на читалищата в 237 общини

02 Юли 2014, 1084 прочита

Правителството одобри допълнителни трансфери в размер на 3 910 954 лв. по бюджетите на общини за целево финансово подпомагане дейността на народните читалища за 2014 г., съобщиха от Правителствена информационна служба. Средствата са планирани в бюджета и са предназначени за частични ремонти, художествено-творческа дейност и попълване на библиотечния фонд, закупуване на техническо оборудване, библиотечен и друг софтуер. Допълнителното финансиране е за проектите на читалища от 237 общини, одобрени в конкурсна сесия и в съответствие с Правилата за целево финансово подпомагане дейността на народните читалища.

Заместник областния управител Емил Хумчев участва в проведеното днес Регионално събрание на Областния читалищен съвет

01 Юли 2014, 1000 прочита

Днес /01.07.2014 г./, в зала 115 на Областна администрация-Смолян се проведе Регионално събрание на Областния читалищен съвет /ОЧС/. В него участие взе заместник областния управител Емил Хумчев, който благодари за осъществяваната многообразна читалищна дейност в областта и подчерта, че усилията за постепенно увеличаване на държавната субсидия продължават. Той изрази надежда, че програмата за модернизиране и укрепване на читалищата е от голяма полза за културните институции и изказа готовност за подкрепа, според възможностите на областната управа. Емил Хумчев призова с всеобщи усилия да се направи така, че „всеки жител на дадено населено място, независимо от неговата религиозна и политическа ориентация, да има пряк достъп до всички културни храмове – читалищата”. Регионално събрание на ОЧС протече при следния дневен ред: 1. Доклад за...

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158