Новини

Областният управител обсъди на работна среща готовността на общините за провеждането на избори за европейски парламент

24 Април 2014, 1059 прочита

По покана на областния управител на Смолян инж. Димитър Кръстанов, днес - 24 април 2014 г., в сградата на Областната администрация се проведе среща във връзка с подготовката и провеждането на предстоящите избори за членове на Европейския парламент. На срещата присъстваха ръководителите на организационно-техническите екипи по общини, представители на ОД на МВР- Смолян, комисар Красимир Шотаров– началник на ОУ „ПБЗН”- Смолян и Евгения Владимирова- ръководител на ТЗ „ГРАО”. Обсъдени бяха въпроси от практически и организационен характер, в това число и за състоянието на предоставената копирна техника и консумативите, предоставени за изборите. Уточнени бяха и изискванията към помещенията във всяка община, в които ще се съхраняват изборните материали. Областният управител призова за пълна координация между институциите и за осигуряване на...

Три кандидатури постъпиха в Областна администрация-Смолян за участие в Националната система „Живи човешки съкровища – България”

23 Април 2014, 1100 прочита

Приключи набирането на кандидатурите в регионалният етап от процедурата за попълване на Националната система „Живи човешки съкровища – България” за 2014 г. Поддържането на системата цели съхраняване на знанията и уменията за културно изразяване, които имат важно културно, историческо и художествено значение за България и тяхното предаване на следващите поколения. Право на номинации имат народните читалища, като най-стари културни институции, представени и днес в почти всяко селище на България, както и регионалните музеи. Те предлагат лица или групи, които владеят във висша степен традиционни знания и умения в някоя от областите на нематериалното културно наследство. В Областна администрация- Смолян постъпиха следните кандидатури: І-вата кандидатура е с наименование на проекта „Костадин Илчев – самобитен продължител на родопската...

7,2 млн. лв. се отпускат за осигуряване на субсидирана заетост

23 Април 2014, 1127 прочита

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. в размер на 7,2 млн. лв., съобщиха от правителствена информационна служба. Средствата ще бъдат насочени към осигуряване на субсидирана заетост през тази година по Националния план за действие по заетостта. От тях ще се възползват 5000 безработни от групите в неравностойно положение на пазара на труда, вкл. лица на социално подпомагане, продължително безработни и др. Те ще бъдат включени за срок от 6 месеца при четиричасов работен ден в дейности, свързани с ремонт и поддръжка на извънселищна второкласна и третокласна пътна мрежа, поддържане на гробищни паркове, на общински градини и паркове, охрана на общински сгради и училища. Работодатели по Програмата „От социални помощи към осигуряване...

Заповед на Областен управител за връщане на Решения №№ 45 и 55 от 31.03.2014г. на Общински съвет - Девин

22 Април 2014, 1120 прочита

Изтегли ЗАПОВЕД

ДАЗД стартира национална кампания „Детска безопасност-споделена отговорност и грижа”

22 Април 2014, 1510 прочита

На 23 април 2014 г. /сряда/ ще бъде даден официален старт на Националната кампания на Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/ на тема: „Детската безопасност – споделена отговорност и грижа“. През тази година кампанията ще протече под мотото „Да предпазим живот! Да променим мисленето!”. Експертна междуведомствена работна група е изготвила Програма за провеждане на кампанията и регламентите към нея. Стартът на инициативата ще бъде обявен официално на 23 април по време на заседание на Съвета на децата към ДАЗД. Целта е вниманието на обществото да бъде насочено към темата за детската безопасност. За допълнителна информация може да се обърнете към г-жа Невена Илиева, държавен експерт в дирекция „Държавна политика на детето“; тел.: 02/933 90 36 и 0876/ 610 650;...

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ИНЖ. ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ ПО СЛУЧАЙ ВЕЛИКДЕН

17 Април 2014, 1096 прочита

Уважаеми жители на област Смолян, скъпи родопчани, Сърдечно ви поздравявам с най-големия християнски празник - Възкресение Христово! Това е времето, когато забравяме за трудностите, за горчивината в сърцата ни и в нас се събуждат надеждата и вярата в добротата на хората. Нека да запазим в мислите и сърцата си това, което е чисто, светло и достойно за човека, това, което е градивно и непреходно. Чрез добри и безкористни дела да станем по-човеколюбиви, толерантни и мъдри. Нека тези светли дни бъдат изпълнени с обич, топлина и радост. И нека всички ние, с възторг и надежда, се поздравим с: „Христос воскресе! - Воистину воскресе!“ СВЕТЛИ ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ! С уважение: ИНЖ. ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

Повишаване жизненото равнище на населението през следващите три години е приоритет в социалната политика на българското правителство

17 Април 2014, 1085 прочита

На свое редовно заседание Министерския съвет одобри средносрочната бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г., съобщиха от правителствената информационна служба. Тя предвижда намаляващ бюджетен дефицит до 0,9 % през 2017 г. Целта й е да представи визията на правителството за финансово обезпечаване постигането на основните цели и изпълнението на мерките, заложени в програмата „Държавност, развитие, справедливост – икономически и социални приоритети на правителството на Република България”. Придържайки се към националните приоритети от правителствената програма, прогнозата осигурява условия за постигане на дългосрочен икономически растеж, като политиката на правителството ще продължи да бъде насочена към подобряване на бизнес средата, повишаване на заетостта, ограничаване на безработицата и намаляване на административната тежест. През периода 2015-2017 г. данъчно-осигурителната политика ще бъде ориентирана към подкрепа на икономическия растеж...

Ускоряват се процесите за кандидатстване за безвъзмездна помощ по програмите, съфинансирани от ЕС за периода 2014-2020 г.

17 Април 2014, 1104 прочита

Министерският съвет прие постановление за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014-2020 г. Безвъзмездната финансова помощ ще се предоставя чрез два вида процедури – на подбор на проекти и на директно предоставяне. Въвежда се възможност за кандидатстване за финансова помощ чрез интегрирано проектно предложение, което съдържа допълващи се компоненти, финансирани по повече от една програма. Предвиден е и ред за кандидатстване и предоставяне на финансова помощ за съвместни планове за действие – нов инструмент, въведен с Регламент (ЕС) №1303/2013. С цел оптимизиране и ускоряване на процесите по кандидатстване и оценка са въведени...

Правителството одобри националните програми за развитие на средното образование

17 Април 2014, 1055 прочита

Министерският съвет одобри 10 национални програми за развитие на средното образование в Република България за 2014 г. Първата е „Оптимизация на училищната мрежа”, която функционира вече седем години. Програмата обхваща предоставяне на транспорт на учениците в задължителна училищна възраст, осигуряване на хранене на децата от задължителната предучилищна и училищна възраст и осигуряване на целодневна организация на учебния процес. Общият й бюджет е 13 560 000 лв. Националната програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване” дава възможност за обективна оценка на постигнатите резултати на учениците, както и за установяване на степента на постигане на държавните образователни изисквания и на знанията и уменията, заложени в учебните програми. Общият бюджет на програмата е 4,5 млн. лв. Целта на НП „Роден език и култура зад граница” е...

Областният управител бе гост на изнесено заседание на Щаба за защита при бедствия към МО

15 Април 2014, 1115 прочита

Областният управител инж. Димитър Кръстанов прие покана от заместник министъра на отбраната Неджми Али да се включи в проведеното днес в к.к. Пампорово изнесено заседание на Щаба за защита при бедствия към Министерство на отбраната /МО/. Гости на заседанието бяха представители на държавната и местната изпълнителна власт, представители на ОУ „ПБЗН” и на МО. Срещата се откри от генерал-лейтенант Стефан Василев, заместник ръководител на щаба. Доклад на тема „Организация на дейността и участие на въоръжените сили в оказване на помощ на населението при бедствия” изнесе секретаря на щаба полковник Димитър Димитров. Той представи нормативната база, въз основа на която се осъществяват планираните дейности, както и структурите на МО и въоръжените сили за оказване на помощ при бедствия. От доклада...

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153