Новини

Анри Малос: Туризмът не трябва да се разглежда като единствена икономическа възможност за Смолянски регион

13 Май 2014, 1096 прочита

Туризмът не трябва да се разглежда като единствена икономическа възможност за Смолянски регион. Това каза днес на организираната от ИСС кръгла маса на тема „Възможности за развитие на Родопския регион чрез използване на средствата от фондовете на ЕС и инструментите на трансграничното сътрудничество” президентът на ЕИСК Анри Малос. Той бе категоричен, че сектора трябва да подпомага цялостното икономическо развитие. По думите на Малос, при осъществяване на своите трансгранични проекти, региона на Смолян трябва да изпъкне със своята идентичност. В тази връзка той подчерта, че по-важната инвестиция е в човешкия ресурс и в образованието. Анри Малос изтъкна още, че е много важно да се води диалог, който обаче не трябва да е само на административно и политическо ниво, а най-вече...

Инж. Димитър Кръстанов: Има потенциал и административен капацитет за развитието на Смолянски регион

13 Май 2014, 1169 прочита

Със съдействието на Областна администрация- Смолян днес в конферентната зала на „Арексим” ЕАД се проведе кръгла маса, посветена на възможностите за развитие на Родопския регион чрез използване на средствата от фондовете на ЕС и инструментите на трансграничното сътрудничество с Република Гърция. Събитието се организира от Икономическият и социален съвет /ИСС/ на Република България с подкрепата на Европейския икономически и социален комитет /ЕИСК/. Основна цел на форума бе да се обсъдят конкретни практически възможности за развитието на Родопския регион, като в тази връзка бяха представени позициите на представителите на местната власт, на бизнеса, както и на ангажираните държавни институции. Участие взеха президентът на ЕИСК Анри Малос, Брендан Бърнс-вицепрезидент на Групата на работодателите към ЕИСК, народният представител от Коалиция за България Дора...

Областният управител връчи удостоверения за успешно завършено чуждоезиково обучение на участници от Областна администрация

12 Май 2014, 1000 прочита

На 7 май 2014 г. / сряда/ областният управител инж. Димитър Кръстанов връчи удостоверения за успешно завършено чуждоезиково обучение на 23-ма души от Областна администрация-Смолян, което се реализира по проект “Знаеща и можеща администрация - залог за успехи” на ОП “Административен капацитет”. Проектът се осъществява по Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет “2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-08, Договор № ЦА 12-22-33/24.07.2013 г. На церемонията участва Цветанка Генчева-изпълнителен директор на Дружество за разпространение на знания -Смолян, на която организация бе възложено самото обучение. Участниците в 6-месечната квалификация бяха разделени в две групи на база на входящ тест. Всички бяха подложени и на изходящ тест за оценка на получените знания. Всички показаха добри резултати и вследствие...

В Смолян ще се проведе кръгла маса на тема „Възможности за развитие на Родопския регион чрез средствата от европейските фондове”

10 Май 2014, 1134 прочита

Със съдействието на Областна администрация- Смолян на 13 май 2014 г. /вторник/ от 9.00 часа в конферентната зала на „Арексим” ЕАД ще се проведе кръгла маса, посветена на възможностите за развитие на Родопския регион чрез използване на средствата от фондовете на ЕС и инструментите на трансграничното сътрудничество с Република Гърция. Събитието се организира от Икономическият и социален съвет /ИСС/ на Република България с подкрепата на Европейския икономически и социален комитет /ЕИСК/. Основна цел на форума е да се обсъдят конкретни практически възможности за развитието на Родопския регион и в тази връзка да бъдат представени и чути позициите на представителите на местната власт, на бизнеса, както и на ангажираните държавни институции. В дебата ще вземат участие президентът на ЕИСК Анри Мало,...

Областният управител инж. Димитър Кръстанов инициира благотворителна кампания в помощ на семейството от с. Левочево

10 Май 2014, 1047 прочита

По инициатива на областния управител инж. Димитър Кръстанов в Областна адиминистрация- Смолян започна благотворителна кампания за привличане на средства в помощ на семейство Ставракеви от смолянското с. Левочево. Само преди няколко дни те останаха без дом и покъщнина в резултат на възникнал пожар. Инж. Кръстанов изразява своята съпричастност към изпитанието, пред което е изправено семейството и направи лично дарение, с което постави началото на кампанията. Той бе последван от целия му екип, всеки от който се включи с различна сума. На втори етаж, в стая 204, където се помещава отдел „Деловодство” на Областна администрация, е отворена кутия за дарения, с които да се окаже подкрепа на пострадалата фамилия. Областният управител отправя апел към всички институции, представители на бизнеса, обществени...

Приключи междинният преглед на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Смолян (2011-2015)

10 Май 2014, 1137 прочита

В периода декември 2013 – април 2014 г. приключи междинният преглед на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Смолян (2011-2015). В продължение на няколко месеца членовете на Звеното за мониторинг и оценка на стратегията и общинските екипи съвместно подготвяха този процес. Осъществиха редица дейности и работни срещи, изготвиха документи, които помогнаха да се преосмисли постигнатия напредък и дефицитите, за да се постигне съгласие за наложителните промени, които трябва да се направят в стратегията, както и за подобряване на мрежата от услуги до края на периода й. Междинният преглед сочи, че през първата половина от стратегическия период са разкрити общо 14 нови социални услуги в областта. Значителни успехи са постигнати при услугите за деца. От общо две специализирани...

Със заповед на областния управител междуведомствена комисия започна проверки за опасни дървета по републиканската пътна мрежа

10 Май 2014, 1123 прочита

На основание чл. 64, ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия и във връзка със зачестилите инциденти с нанесени материални щети от паднали дървета по републиканската пътна мрежа /РПМ/ на територията на област Смолян, областният управител инж. Димитър Кръстанов разпореди да се извърши проверка на РПМ с цел превантивно премахване на дърветата, създаващи опасност за функционирането на инфраструктурни обекти, както и за предотвратяване на опасности, застрашаващи живота и здравето на хората. За целта със заповед на областния управител се състави Междуведомствена комисия, в която се включват представители на Областна администрация- Смолян, ОУ „ПБЗН”, сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР, ОПУ- Смолян, РДГ- Смолян, ОД „Земеделие”- Смолян и РИОСВ- Смолян. Областният управител проведе работна среща с всички участници...

Областният управител представи доклад до министъра на финансите за напредъка по одобрените проекти към Публичната инвестиционна програма

09 Май 2014, 1142 прочита

Областният управител инж. Димитър Кръстанов представи доклад до министъра на финансите и председател на Междуведомствения съвет за напредъка по процедурите за обществени поръчки по одобрените проекти към ПИП „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. Задължението на областния управител за това произтича от ПМС № 4 за условията, реда и критериите за избора на проекти и програми, и прозрачно изразходване на средствата по чл. 1, ал. 5, т.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. В тази връзка за по-добра прегледност, информацията е изпратена в табличен вид с резултатите от проведените процедури за обществени поръчки по реда на ЗОП и за сключените договори с изпълнителите на проекти по общини. В срок до 2 юни 2014 г. Областният...

Областният управител се поклони пред подвига на загиналите във войните по случай годишнината от победата над хитлерофашизма

09 Май 2014, 1115 прочита

С поднасяне на венец и дълбок поклон пред паметника на достойно загиналите във войните в смолянския квартал Райково, областният управител инж. Димитър Кръстанов се включи в тържественото отбелязване на 69-тата годишнина от победата над хитлерофашизма и Деня на Европа. Той положи цветя пред паметниците на Мария Иванова /Наталия/, Братан Шукеров и Кирил Маджаров и сведе глава в знак на почит пред подвига и храбрата им саможертва. Областният управител заяви, че за да сме силни като народ, за да живеем достойно, не трябва да забравяме своите корени. С едноминутно мълчание и падане на колене присъстващите почетоха паметта на загиналите по бойните полета. От името на ветераните от войната слово произнасе о.з. полк. Ангел Свирков, който припомни, че участвалите във войната от...

Областният управител инж. Димитър Кръстанов бе домакин на работна среща с представители от МЗХ

09 Май 2014, 1046 прочита

Областният управител инж. Димитър Кръстанов бе домакин на работна среща с представители от две дирекции „Животновъдство” и ”Стратегии, анализи, планиране и пазари” към Министерство на земеделието и храните /МЗХ/. Целта бе да се коментират детайлите около пилотния за област Смолян проект за изграждане на модерни млекопунктове, с които да се гарантира покриването на всички санитарно-хигиенни изисквания за предаване на суровото мляко. Със съдействието на областния управител, експертите от МЗХ вече провеждат срещи с кметовете по общини, на които се разясняват изискванията и нормативните рамки, в които ще се реализира инициативата. Проектът ще бъде финансиран от Програмата за развитие на селските райони, в която е предвидено изграждането на няколко млекосъбирателни пунктове във всяка община въз основа на броя на животните /овце...

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158