Новини

С девет години е продължена концесията за добив на оловно-цинкови руди от находище „Петровица”

21 Декември 2013, 1196 прочита

Правителството прие предложението на концесионера „Горубсо – Мадан” АД да продължи с девет години – до 2022 г., срока на концесията за добив на оловно-цинкови руди от находище „Петровица” в Смолянска област. Договорът за предоставяне на концесия е сключен през 2001 г. и вече е удължаван за един шестгодишен период. Съгласно Закона за подземните богатства, срокът на концесията може да бъде продължаван общо до 15 години. Удължаването на срока на концесионния договор ще осигури постоянна заетост на около 200 души и допълнителни приходи за държавата. Предварителните изчисления показват, че за оставащия деветгодишен период, в който ще се осъществява добив, ще бъдат внесени над 175 хил. щ. д. концесионни плащания, половината от които ще постъпят в бюджета на община Мадан.

Областният управител и екипа му дариха средства за лечение на малката Даниела

20 Декември 2013, 1322 прочита

Дечица от Ресурсен център- Смолян, водени от директора на институцията г-жа Мария Семерджиева и преподаватели, и съвместно с младежи от БЧК- Смолян, днес посетиха Областната управа. Тяхното посещение е свързано с благотворителна кампания, която цели набирането на средства за лечение на малката Даниела - ученичка трети клас в VII СОУ „Отец Паисий”. От името на областния управител инж. Димитър Кръстанов и от екипа на Областна администрация бе направено дарение, като в замяна всички получиха ръчно изработени от дечицата коледни подаръчета. Г-жа Семерджиева изказа благодарности от името на родителите на Даниела, които са трогнати от щедростта на всички отворили сърцата си, за да продължи лечението на тяхното дете. Само преди няколко дни областният управител изпрати поздравление на малчуганите от смолянският Ресурсен...

Поздравление на областния управител инж. Димитър Кръстанов по случай коледните и новогодишните празници

20 Декември 2013, 1430 прочита

Уважаеми жители и гости на област Смолян, Най-сърдечно ви поздравявам с настъпването на Рождество Христово и Новата 2014 година! Нека си пожелаем, в навечерието на тези светли празници, Новата година да е благодатна за добри идеи и полезни начинания. Да бъде мирна и вдъхновяваща! Нека има радост, топлота и уют в домовете ви! Нека има почтеност, благородство и искреност в отношенията ни! Желая ви вълнуваща Коледа и успешна Нова година! С уважение: ИНЖ. ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

“Знаеща и можеща администрация-залог за успехи”

19 Декември 2013, 1367 прочита

Това е наименованието на новия проект, който се реализира в Областна админинстрация - Смолян. Той е финансиран от Оперативна програма “Административен капацитет”, процедура по Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет “2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-08, Договор № ЦА 12-22-33/24.07.2013г. На 19 декември 2013 г. Областният управител инж. Димитър Кръстанов откри Началната пресконференция за популяризиране на стартиралия нов проект на Областна админинстрация - Смолян. Ръководителят на проекта инж. Радка Тунева-Янчевска представи кратко резюме на проекта - цели, дейности и очаквани резултати. Участие в пресконференцията взе и счетоводителя на проекта г-жа Севда Кокарова. Общата цел на проекта е: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията. След реализацията на всички заложени...

Инж. Димитър Кръстанов: Загубата на поминъка е в основата на тежките демографски процеси в Родопите. Има воля за намиране на положителни решения.

19 Декември 2013, 1329 прочита

„Загубата на поминъка е в основата на изключително тежките демографски процеси в Смолянски регион”, това заяви областният управител инж. Димитър Кръстанов днес на пресконференция, посветена на резултатите от шестмесечното управление. Той изтъкна, че основен ангажимент за всички трябва да бъде осигуряването на нормални европейски условия на труд, с което да се обезпечи прехраната и сигурността за хората. Според него има воля за намиране на положителни решения на проблемите в региона. Като първа и много важна реализирана цел в тази посока, инж. Кръстанов изтъкна успешното привличане на вниманието на българското правителство върху проблемите на Родопите, което по думите му, през последните 15 и повече години е липсвало. В тази връзка е прието предложението Смолянска област да заеме конкретно и значимо място...

Заповед на Областен управител за връщане на Решения №№ 302,303,304 от 28.11.2013г. на Общински съвет Рудозем

18 Декември 2013, 1205 прочита

Изтегли AP-03-14-741.pdf

На пресконференция областният управител ще отчете резултатите от шестмесечното управление

17 Декември 2013, 1230 прочита

На 19.12.2013 г. /четвъртък/ в зала 201 на Областна администрация- Смолян от 11.00 часа ще се проведе пресконференция, организирана от областния управител инж. Димитър Кръстанов, на която ще отчете резултатите от шестмесечното управление. Веднага след това срещата ще продължи с обявяване на резултатите до момента от реализацията на проект “Знаеща и можеща администрация - залог за успехи” по Оперативна програма “Административен капацитет” с участието на ръководителя по проекта г-жа Радка Тунева и експерти от Областна администрация.

Областният управител получи благодарствено писмо от жителите на с. Стойките

11 Декември 2013, 1205 прочита

Областният управител инж. Димитър Кръстанов получи, чрез кметският наместник на с. Стойките, благодарствено писмо от населението на родопското село. В писмото се изразява огромната благодарност на жителите на селото за оказаните от областният управител разбиране и съдействие за разрешаване на проблема с влошения пътен участък в населеното място. „Вие направихте благотворителен жест, достоен за пример и подражание, жест, който е израз на Вашата ангажираност за бъдещето на децата и жителите на региона” се казва в заключение в благодарственото писмо. Изтегли БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

По проект на Областна администрация- Смолян се провеждат обучителни модули

10 Декември 2013, 1299 прочита

Днес от 10.30 часа в Областна администрация-Смолян областният управител инж. Димитър Кръстанов даде старт на двудневни обучителни модули. Те се провеждат като част от дейности по проект „Устойчив модел на развитие за зелените планински зони - GREEN MOUNTAIN”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 – 2013”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Поканени за участие са представители от общини на област Смолян, регионални структури, НПО, представители на бизнеса, селскостопански производители, обучителни организации, журналисти. В дневния ред на обученията са включени теми, свързани с разработения пилотен модел за Водено от общостта местно развитие. Представи се презентация на проекта като цяло, както и споделени мерки за насочена политика към планинските...

Областният управител участва в съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на ЮЦР в Хасково

10 Декември 2013, 1177 прочита

Областният управител инж. Димитър Кръстанов участва в съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и Регионалния координационен комитет /РКК/ на Южен централен район /ЮЦР/, което се проведе в Хасково. На заседанието бяха обсъдени етапното изпълнение на оперативните програми /ОП/, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, действащи на територията на ЮЦР и тяхното въздействие върху района. Областният управител инж. Кръстанов, като член на работната група за подготовка на Споразумението за партньорство между ЕС–Р България 2014–2020 г., запозна участниците в срещата с новите финансови инструменти в рамките на пилотния модел на Водено от общността местно развитие и принципите на многофондовото финансиране. На заседанието присъстваха зам. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Антон Гинев, областният управител на Кърджали, кметове от региона и...

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158