Новини

Област Смолян отговаря на всички изисквания за многофондово финансиране

24 Септември 2013, 1304 прочита

Във връзка с проведената днес работна среща-семинар по проект “GREEN MOUNTAIN” в Областна администрация- Смолян, стана ясно, че Смолянска област отговаря на всички изисквания за многофондово финансиране. Срещата бе открита от Областният управител инж. Димитър Кръстанов. Той направи кратка презентация на извършените по проекта действия, които напълно обективно обуславят наличието на всички предпоставки за осъществяване на пилотния модел за реализация на интегриран териториален подход чрез инструмента Водено от общността местно развитие (ВОМР). Беше отчетен факта, че на този етап само Смолянска област отговаря на всички изисквания, съгласно чл. 28 и 29 от проекта на Общия регламент, свързани с планирането и прилагането на ВОМР. Инж. Момчил Караиванов, директор на дирекция „АКРРДС” в Областна администрация-Смолян, представи напредъка по...

Областният управител на Смолян отправи поздравителна телеграма за успеха на маратонецът Руско Кадиев

24 Септември 2013, 1257 прочита

Областният управител на Смолян инж. Димитър Кръстанов отправи поздравителна телеграма за постигнатият успех на маратонецът и смолянчанин Руско Кадиев. Пожеланията са за здраве, упоритост и спортно дълголетие, което да остане като вдъхновяващ пример за младите спортисти.

По инициатива на Областният управител на Смолян се проведе работна среща по въпросите за пътната инфраструктура в област Смолян

23 Септември 2013, 1172 прочита

По-рано днес в Агенция „Пътна инфраструктура” се проведе работна среща, инициирана от Областния управител инж. Димитър Кръстанов, който се срещна с инж. Стефан Чайков, председател на Управителния съвет на АПИ. На срещата бяха обсъдени широк кръг от въпроси, свързани както с перспективите за развитието на пътната мрежа, така и по отношение на текущите ремонти и на зимното поддържане на пътищата в Смолян и региона. Областният управител на Смолян връчи на председателят на Управителния съвет на АПИ цялата документация, свързана с подготовката на проектирането на пътя Пловдив-Смолян-Рудозем за следващия планов период 2014-2020г. Във връзка с принадлежността на този главен път към разширената трансевропейска пътна мрежа, бяха поети ангажименти за ускоряване завършването на рехабилитацията на отсечката Асеновград-Чепеларе и започване на строителството...

Работна среща-семинар по проект “GREEN MOUNTAIN” ще се проведе в Областна администрация-Смолян

23 Септември 2013, 1131 прочита

На 24 септември 2013 г. от 11.00 часа в Областна администрация- Смолян ще се проведе работна среща-семинар по проект “GREEN MOUNTAIN”. На нея ще се разяснят ангажиментите и възможностите на пилотния модел за реализация на интегриран териториален подход на територията на Област Смолян за Водено от общността местно развитие. Ще се разисква още включването на този модел в проекта на Споразумението за партньорство между ЕС и Република България, очертаващо помощта по Общата Стратегическа Рамка и по програмите, финансирани със средства от ЕСИФ за периода 2014-2020 г. Срещата ще се проведе в зала 201 на Областна администрация – Смолян.

С поздравителен адрес и цветя Областният управител инж. Димитър Кръстанов почете юбилея на актьора и творец Адриан Петров

20 Септември 2013, 1236 прочита

С поздравителен адрес и цветя Областният управител инж. Димитър Кръстанов почете 50-годишния юбилей на актьора и творец Адриан Петров. Областният управител лично отправи поздравленията, като пожела на големия актьор да съхрани нестихващата си енергия и артистичен заряд. „Вдъхновението и творческият дух да продължават да окриляват делата Ви и всичко сътворено от Вас. Имайте още много успехи, светлина в идеите, здраве и добри приятели!, се казва още в поздравителния адрес.

Областният управител инж. Димитър Кръстанов ще участва в конференция по проблемите на туризма в Комотини

20 Септември 2013, 1218 прочита

Областният управител инж. Димитър Кръстанов ще участва в конференция по програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013”. Темата на срещата е „ Устойчиво развитие на качеството на съвместен туристически продукт на трансграничната зона-примера на Комотини”. Конференцията ще се проведе на 28 септември 2013г. от 10.00 часа в конферентната зала на регионалното звено Родопи, Комотини.

Поздравление на Областният управител на Смолян по случай Деня на независимостта

20 Септември 2013, 1197 прочита

Уважаеми жители на област Смолян, Приемете моите поздравления по случай Деня на независимостта! На 22 септември 1908г. се издига международния авторитет на нашата страна и тя се превръща в равноправна на другите европейски държави. Дължим почит и преклонение на хилядите, дали живота си в Освободителната борба и отвоювали независимостта на нашата Родина. Задължени сме да продължим да развиваме страната си по европейски, следвайки пътя на изконните български идеали за свобода и независимост. Желая на всички вяра и повече оптимизъм, че с единни сили можем да успеем! Честит празник!

Областният управител инж. Димитър Кръстанов проведе работна среща с представители на EVN

19 Септември 2013, 1180 прочита

Областният управител инж. Димитър Кръстанов проведе работна среща с представители на EVN. На нея бяха представени три услуги на електроразпределителното дружество: „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради”, която ще се предхожда от предпроектно проучване на самите сгради. Втората услуга носи името „Енергиен доклад” и с нея дружеството ще доставя подробен отчет и сравнителен анализ за потреблението на електрическа енергия през последните три години. Последната услуга е подходяща за потребители с по-голям брой обекти и съоръжения. Инж. Кръстанов заяви, че така предложените варианти могат да влезнат в оборот и от следващата година ще се търсят финансови възможности за саниране на три обекта, стопанисвани от Областна администрация- Смолян.

Областна комисия „Военни паметници”- Смолян проведе работна среща

19 Септември 2013, 1194 прочита

Днес на заседание на Областната комисия „Военни паметници”- Смолян бе прието предложение за поставяне пред Военния клуб в града на възпоменателна плоча за увековечаване паметта на 28 загинали жители на Смолянска община през Балканската и Първата световна война. Работната среща бе открита от Областният управител инж. Димитър Кръстанов, който е и председател на комисията. Той заяви, че е изключително справедливо и обосновано да се търсят възможности за монтиране на паметната плоча, като добави, че ще се търси подкрепа и съдействие от експертите, които предстои да се включат в Обществения съвет за икономическо развитие. Финансирането на проекта ще бъде от бюджетни средства, доброволни дарения и доброволен труд. На срещата се прие още едно предложение за включване на вече съществуващата паметна...

Реализирани са всички заложени дейности по проект „Хората в администрацията-ключ към европейско сътрудничество” по ОПАК

18 Септември 2013, 1234 прочита

Областна администрация-Смолян бе домакин на заключителната конференция по проект „Хората в администрацията-ключ към европейско сътрудничество”, на която стана ясно, че поставените по проекта цели са напълно реализирани. Областният управител инж. Димитър Кръстанов откри конференцията, като заяви, че област Смолян покрива всички критерий по този проект. Бяха представени обобщени предложения и препоръки за възможности за актуализиране на функциите и повишаване капацитета на държавните служители в Областните администрации. Презентираха се създадените Специализирана информационна система и партньорска мрежа по проекта. Проведе се и дискусия, в която участниците изразиха удовлетворение от резултатите от проекта. В конференцията участваха представители на общини, областни админинстрации, регионални структури и НПО. На всички тях бе предоставен разработения Практикум и мултимедиен продукт: „Модел за взаимодействие и сътрудничество в екип...

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151