Новини

Областният управител инж. Димитър Кръстанов поздрави ръководството и служителите на ОД на МВР- Смолян по случай 8 ноември

08 Ноември 2013, 1239 прочита

Областният управител инж. Димитър Кръстанов присъства на празничен коктейл във връзка с професионалния празник на служителите в полицията – 8 ноември. В своето приветсвие той заяви: „Радостен съм, че по повод на вашия празник- 8 ноември, имам възможността да ви поздравя най-сърдечно и да ви пожелая здраве и успехи. В сферата на сигурността грижите и вниманието, делниците и будните нощи на служителите, които опазват живота, здравето и имуществото на българската държава, българските общини и на българските граждани са и трябва да бъдат в центъра на вниманието на българската държавност, от гледна точка преди всичко на европейското развитие на системата на сигурността. Разбира се много са проблемите, трудностите и нерешените въпроси, които стоят на нашето внимание. Надявам се, че с потенциала който...

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЕКТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-СМОЛЯН

07 Ноември 2013, 1227 прочита

На 7 ноември 2013 г. в конферентната зала на Областна админинстрация-Смолян се проведе информационен ден със заинтересовани страни от областта. Срещата бе в изпълнение на дейности по международен проект „Устойчив модел на развитие за зелените планински зони - GREEN MOUNTAIN”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 – 2013”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Срещата бе открита от инж. Димитър Кръстанов-Областен управител на област Смолян. Бяха поканени и участваха представители от общини на областта, регионални структури, НПО, представители на бизнеса, селскостопански производители, обучителни организации, журналисти, граждани. Фокус на срещата беше и сформиране на Обществен съвет към областния управител в 4 направления. Инж. Момчил Караиванов представи разработения пилотен модел...

Обществен съвет към Областния управител се учреди в Смолян

07 Ноември 2013, 1186 прочита

Обществен съвет към областния управител на област Смолян бе учреден днес в сградата на Областна администрация. В структурата му влизат председател, в лицето на областният управител инж. Димитър Кръстанов, заместник-областните управители Емил Хумчев и Бейхан Дуран, Секретариат на Обществения съвет, който включва служители на Областна администрация и членове, които са представители на териториалните звена на изпълнителната власт в област Смолян, общините, браншови организации, синдикати, неправителствени организации, граждански сдружения, асоциации, фондации, експерти и общественици и др. Участие в днешното първо заседание взеха над 100 души, част от които направиха своите първи конкретни предложения свързани с културата, туризма, здравеопазването, социалната сфера и др. Всички участници в днешната среща приветстваха идеята на Областния управител за създаване на Обществен съвет, която е и в изпълнение...

Заповед на Областен управител за връщане на Решениe № 550 от 21.10.2013г. на Общински съвет - Златоград

06 Ноември 2013, 1218 прочита

Изтегли AP-03-14-660.pdf

Проведе се заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

06 Ноември 2013, 1237 прочита

На 05.11.2013 г. в Областна администрация – Смолян се проведе заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (ОССЕИВ). Заседанието бе ръководено от предеседателя на Съвета и областен управител инж. Димитър Кръстанов. На срещата бяха приети актуализираният състав на ОССЕИВ, основният и резширен състав на Звеното за координация, мониторинг и оценка, и правилника за устройството и дейността на ОССЕИВ. Директори и представители на регионалните структури в Смолян - Регионален инспекторат по образованието, Ресурсен център- Смолян, ОД на МВР, РИОСВ, РД „Национален строителен контрол”, РД „Социално подпомагане”, ОД „Земеделие”, РС на КНСБ, Териториално статистическо бюро, Дирекция „Бюро по труда” накратко представиха изпълнените дейности за периода 2012-2013 г. По темата се изказаха също секретари и представители на общини....

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В УЧРЕДИТЕЛНА СРЕЩА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

04 Ноември 2013, 1336 прочита

Областният управител инж. Димитър Кръстанов инициира създаването на Обществен съвет като консултативен орган, който да подпомага дейността му в рамките на законовите правомощия и изразява волята на структурите на гражданското общество със следните направления: „Икономическо развитие”, „Социални дейности и здравеопазване”, „Земеделие, гори и околна среда” и „Образование, наука и култура”. Общественият съвет се сформира на основание чл. 7 ал. 2 от Устройствения правилник на областните администрации и в изпълнение на управленската програма на Правителството за подобряване на социалното положение на българските граждани, на бизнес-средата и демократизиране на управлението. Учредителната среща ще се състои на 07 ноември 2013 г. от 14.00 часа в конферентната зала (киносалон) на Областна администрация - Смолян. Канят се да вземат...

Поздравление от името на областния управител инж. Димитър Кръстанов по случай 3 ноември – Денят на Българския художник

01 Ноември 2013, 1305 прочита

Областният управител инж. Димитър Кръстанов отправя сърдечни благопожелания към всички художници и творци на приложното изкуство по случай Деня на българския художник. В официалното обръщение се казва: Уважаеми художници от област Смолян, Обръщам се към Вас и към всеки, който се занимава с приложно изкуство на територията на областта, за да Ви поздравя по случай Деня на българския художник, свързан и с честването на Вашия покровител Св. Пимен Зографски. Изобразителното и приложното изкуство в Смолян си имат своите история, традиции и творци. За нас остава привилегията да се наслаждаваме на вашите произведения, които по един естествен път водят до чувство на гордост за това, че Вие сте избрали да творите на наша територия. Уверен съм, че и занапред ще запазите яркото...

Поздравителен адрес от Областният управител по случай професионалния празник на Главна инспекция по труда

01 Ноември 2013, 1311 прочита

Областният управител изпрати поздравителен адрес до началника на смолянския отдел в Дирекция „Инспекция по труда” инж. Таньо Караиванов по случай професионалния празник на институцията. В поздравлението се казва: Уважаеми инж. Караиванов, Приемете моите поздравления за здраве и професионални успехи по случай празника на Главна инспекция по труда – 3 ноември! Считам, че въпреки превратностите в обществено-икономическото развитие на страната, вие като контролен орган винаги сте били гарант за спазване на трудовото законодателство и опазване живота и здравето на работещите хора. Уверен съм, че осъзнавайки отговорността която носите, всички Вие – ръководство, инспектори и служители се стремите да отговорите на обществените очаквания и нагласи за социална сигурност и справедливост. Затова още един път пожелавам на всички Вас да бъдете живи и здрави,...

Поздравителен адрес от името на областния управител инж. Димитър Кръстанов по случай Денят на народните будители – 1 ноември

31 Октомври 2013, 1308 прочита

Скъпи учители, уважаеми културни, научни и просветни дейци, писатели и творци, драги журналисти, На 1-ви ноември - Денят на народните будители изразяваме своята почит към създателите и пазителите на българската духовност, отдаваме признание към онези достойни българи, които запалиха първите искри на знанието, просветата и родолюбието. Всяко време и място има своите будители. Днешните будители в област Смолян са множеството просветни, научни и културни дейци, учители - радетели на българското слово. Изразявам своята благодарност към всички Вас - хората, които образовате децата ни, които посявате зрънцето на любовта към книгите, които формирате принципи, ценности и морал в обществото. Изказвам своето „Благодаря” и на писатели, журналисти и хора от други съсловия, които въпреки трудностите представляват висшата сила, която тегли напред нашето общество....

Областната комисия по заетост разгледа 11 идейни проекта за регионални програми за заетост

29 Октомври 2013, 1380 прочита

Днес от 11.30 часа в зала 201 на Областна администрация –Смолян се проведе заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие (ОСР), на което се обсъдиха и приеха предложения за регионални програми за заетост, които да бъдат включени в Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) през 2014 година. Основна тема на заседанието бе представяне и обсъждане на постъпилите идейни проекти за осигуряване на заетост от общините на територията на област Смолян. Заседанието бе открито от инж. Димитър Кръстанов – Областен управител и председател на Комисията по заетост, в присъствието на двамата зам. областни управители - г-н Емил Хумчев и г-н Бейхан Дуран. Като представител на Регионалната служба по заетост участва г-жа Мария Георгиева – Директор на...

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158