Областен управител


Биография
Задължения
Контакти и прием на граждани


инж. Момчил Караиванов

Областен управител на област Смолян

Биография


Роден на 26.05.1966 г.

Професионална кариера:

1991 г. – 1995 г. – Преподавател по обработка на информацията, маркетинг и реклама, СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – Смолян


1997 г. – 1998 г. – Регионален представител на Агенцията за чуждестранни инвестиции, Агенция за регионално развитие – Смолян


1998 г. – 1999 г. – Началник управление “Икономическо развитие”, Общинска администрация – Смолян


2000 г. – 2001 г. – Управител на офис – Смолян, “Мобилтел”-АД, клон Смолян


2001 г. – 2001 г. – Изпълнителен директор, “Лимекс”-ЕООД”


От 2001 г. – досега – Директор на дирекция “АК,РР и ДС”, Областна администрация – Смолян

Образование:

1986 г. – 1991 г. – Магистър, Диплома за висше инженерно образование, специалност “Автоматика и системотехника” в направление Технико-икономически системи, към факултет Автоматика, Техническия университет - гр. София


2006 г. – 2008 г. – Магистратура по стопанско управление, Управление на международни бизнеспроекти, ВСУ “Черноризец Храбър”


В процес на работа по докторантура - Координация, организация и управление в регионалното развитие, ВСУ “Черноризец Храбър”

Езици:

Английски език
Руски език


Задължения

 • Съгласно УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК на областните администрации :
 • Изтегли от тук


 • Контакти и прием на граждани

  Телефон: (0301)/6 01 92
  Факс: (0301)/6 23 33
  e-mail: governor@region-smolyan.org
  Записване за прием: Понеделник от 14.00 до 16.00 часа.