Община Неделино


ул. "Александър Стамболийски" №104, 4990 Неделино, България

Телефон: +359/3072/92 92

Факс: +359/3072/92 24
e-mail: oba_nedelino@abv.bg

www.nedelino.bg

ДлъжностИмеТелефонен номерФаксЕ-мейл
КМЕТБоян Кехайов03072/ 88 0103072/88 50
ЗАМ.-КМЕТ Здравко Димитров 03072/ 88 01 03072/88 50
СЕКРЕТАР Жанет Бабачева 03072/ 92 36 03072/88 50
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС-Неделино Стойко Еленов 03072/ 92 36 03072/88 50


Обща информация и инфраструктура
Икономика и бизнес
Стратегически проекти и възможности за чуждестранни инвестици
Природни забележителности и паметници на културата
Екология и туризъм
Асоциации и членства