Община Смолян


бул."България"№12, 4700 Смолян, България
Телефон: +359/301/67600
Факс: +359/301/62426
e-mail:obshtina_smolyan@abv.bg

www.smolyan.bg

ДлъжностИмеТелефонен номерФаксЕ-мейл
КМЕТНиколай Мелемов0301/676660301/62426obshtina_smolyan@abv.bg
ЗАМ.-КМЕТ Марин Захариев 0301/67667, 67675 0301/62426 m.zahariev@smolyan.bg
ЗАМ.-КМЕТ инж.Мариана Цекова 0301/67667, 67674 0301/62426 m.cekova@smolyan.bg
ЗАМ.-КМЕТ Венера Аръчкова 0301/67671, 80610 0301/62426 v.arachkova@smolyan.bg
СЕКРЕТАР Момчил Николов 0301/67671 0301/62426 m.nikolov@smolyan.bg
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС инж. Димитър Кръстанов 0301/67669 0301/62426


Обща информация и инфраструктура
Икономика и бизнес
Стратегически проекти и възможности за чуждестранни инвестици
Природни забележителности и паметници на културата
Екология и туризъм
Асоциации и членства