Община Борино


ул. "Христо Ботев" №1, 4824 Борино, България

Телефон: +359/3042/20 40

Факс: +359/3042/21 44

obstina_borino@abv.bg

www.borino.bg

ДлъжностИмеТелефонен номерФаксЕ-мейл
КМЕТ Мустафа Караахмед03042/20 4003042/21 44
ЗАМ.- КМЕТ Музафер Ахмедов 03042/21 44
03042/21 44
СЕКРЕТАР Осман Кафа 03042/21 40 03042/21 44
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС-Борино Анелия Джебирова 03042/20 24 03042/21 44


Обща информация и инфраструктура
Икономика и бизнес
Стратегически проекти и възможности за чуждестранни инвестици
Природни забележителности и паметници на културата
Екология и туризъм
Асоциации и членства