Община Доспат


ул. "Първи май" №3, 4831 Доспат, България

Телефон: +359/3045/2310

Факс: +359/3045/2312

e-mail: obshtinadospat@abv.bg

www.dospat.bgДлъжностИмеТелефонен номерФаксЕ-мейл
КМЕТинж. Елин Радев03045/23 1003045/2312
ЗАМ.-КМЕТ Славейко Сельошев 03045/23 10 03045/2312
ЗАМ.-КМЕТ Бисер Чаушев 03045/23 10 03045/2312
СЕКРЕТАР инж. Веселин Калфов 03045/23 10 03045/2312
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС-ДОСПАТ Адалберт Ферев


Обща информация и инфраструктура
Икономика и бизнес
Стратегически проекти и възможности за чуждестранни инвестици
Природни забележителности и паметници на културата
Екология и туризъм
Асоциации и членства