Кратка историческа справка


Родопите са една от люлките на европейската цивилизация. Първите следи от човешко присъствие са от късната фаза на старокаменната епоха 20 -15 000 пр.н.е. Доказателства за човешко присъствие през енеолита са намерени в пещерите в района. Останки са намерени в Ягодинската пещера – най-дългата в България /6450м/, Харамийската пещера в Триградското ждрело и др.

През второто хилядолетие преди новата ера, в Родопите се полага началото на цивилизацията на траките. Свидетели на тази епоха са множеството крепости, селища, некрополи и светилища.

Потънало в тайнствени легенди и предания, някъде из Родопските върхове се таи неоткрито светилище на гръцкия бог Дионисий. Родопите са и родното място на основния герой от тракийската митология - митичния родопски певец Орфей.

След залеза на тракийската цивилизация, римляните наложили своето владичество по тези земи. Многобройни са археологическите паметници от епохата на римското владичество в Родопите. Все още на много места в района може да се повърви по останките от римски пътища свързали градовете по Егейско море с Горнотракийската низина.

Средновековието се характеризира с продължителни феодални междуособици. Останки от стари български крепости крепости могат да се видят на много места в областта.

Освен богатото историческо и археологическо наследство в областта могат да се видят множество архитектурни паметници и комплекси.

Само в гр. Смолян над 100 сгради имат достойнствата на архитектурни паметници, Няколко архитектурни комплекса с общо 108 обема са разположени в гр. Златоград. Най-известните сред единичните паметници са Алибеевия конак и Пангаловата къща - паметници с национално значение.

Едно от най-запазените села в Средните Родопи е с. Широка лъка, както по отношение на отделни къщи и ансамбли – Згуровски конак /паметник с национално значение/, така и по отношение на уличната мрежа.

На територията на областта е разположен един от най-големите и интересни феодално-аристократично жилищни ансамбли - “Агушев конак” с. Могилица.

Тук са разположени множество исторически паметници и места, както и музейни сбирки. Сред тях ще споменем накратко първата държавна културна институция в Средните Родопи Исторически музей “Стою Шишков” гр. Смолян /над 150 000 музейни единици/, уникалната експозиция “Родопски кристал”, включена в световния справочник по минералология и Музеят по рудодобив гр. Мадан, единственият в Европа Музей по спелеология и музеят на ските и ски-спорта гр. Чепеларе и др.

Говорейки за богатото културно-историческо наследство на областта, не на последно място, трябва да се спрем на и нематериалното културното наследство на областта - самобитният родопски фолклор, местните художествени занаяти, обичаите и традициите.Богатите ресурси, с които разполага областта, в това число благоприятен климат през цялата година, разнообразен релеф, отлични условия за ски-спорт през зимата, богата горска растителност и фауна, наличие на водни площи, на балнеоложки ресурси, определят туризмът като основен приоритет за развитие на областта.Устойчив туризъм е приоритетна област № 1 в Стратегията за развитие на област Смолян 2014-2020 г.